دانلود پایان نامه آشنایی با بیماری های غیر قابل انتقال

 • دانلود پایان نامه آشنایی با بیماری های غیر قابل انتقالموضوع پایان نامه : آشنایی با بیماری غیر قابل انتقال
 • مربوط به رشته : پزشکی
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : ۱۶۹ صفحه

آشنایی با بیماری های غیر قابل انتقال

تاکنون هیچ تعریف پذیرفته شده ای برای بیماری قابل انتقال (حاد) یا بیماری های غیر قابل انتقال (مزمن) بدست نیامده است. بعضی برآنند که بیماری قابل انتقال (حاد) به طور معمول یک حمله منفرد و کوتاه مدت دارد که پس از آن بیمار به فعالیت عادی خود باز می گردد، در حالی که بیماری های غیر قابل انتقال (مزمن) دوره بیماری طولانی است و بیمار به طور دایم کم یا بیش ناتوان می ماند.

همچنین این طور اظهار نظر می شود که با پیشرفت فناوری مرز بین حالت های قابل انتقال (حاد) و بیماری های غیرقابل انتقال (مزمن) مبهمتر شده است.

تفکیک بیماری های غیر قابل انتقال و عفونی تنها براساس عامل عفونی (عوامل محیط زیستی) این مشکل را ایجاد می کند که رابطه میکروارگانیسم ها بخصوص ویروس ها را با بیماری های غیر قابل انتقال مختلف (از جمله سرطان کبد، سرطان دهانه رحم، لنفوم) که به اثبات رسیده است نایده می گیرند.

از سوی دیگر، بعد زمانی بیماری است که اگر تنها بیماری های بادوه طولانی را غیر قابل انتقال بنامیم ممکن است در بسیاری از بیماری های قابل انتقال (عفونی) و از جلمه (سل، تب مالت، یا عوارض هپاتیت ویروسی) با حالت مزمن یا عوارض طولانی بیماری مواجه می باشیم و اگر بیماری حاد با دوه کوتاه را قابل انتقال (عفونی) بنامیم آنگاه مسایل چون حوادث و سوانح که ناگهانی بوده ، دربیشتر موارد دوره های کوتاه مدت دارند و فاقد عوامل بیماری زای زنده هستند، ما را در طبقه بندی دچار مشکل می کند.

اقدام های مربوط به کنترل بیماری های غیر قابل انتقال می تواند در سه سطح فرد، نظام  و جامعه به اجرا در آید. البته اقدام های انجام شده در زمینه فرد و نظام به طور معمول ادغام شده است. این اقدام ها می تواند منادی پیشگیری از بیماری، تشخیص زودهنگام، درمان و یا اداره (چاره سازی) باشد.

اکثر اقدام های مداخله ای پیشگیرانه در جهت تغییر رفتارهای خطر ساز و متمرکز بر فرد است (کاهش مصرف دخانیات، الکل و رفتارهای خطر آفرین) اقدام های متمرکز بر افراد می تواند در زمینه های غربالگری، بیمار یابی، درمان به موقع و نیز کاهش عوارض بیماری ها از طریق آموزش فردی یا گروهی باشد. اقدام هایی که در سطح نظام ها و برای تغییر از طریق نظام انجام گیرد.

می تواند به صورت سیاست گذاری، تغییر عوامل اقتصادی، قوانین بیمه و غیره باشد. اقدام های مداخله های در سطح جامعه بیشتر با هدف رفع ریشه ای مشکل ها در سطح وسیع و به طور مثال کاهش فاصله طبقاتی و رفع فقر و بی سوادی عمل می کند و مشارکت تمام افراد جامعه به صورت هماهنگ طلب می کند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه آشنایی با بیماری های غیر قابل انتقال و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه آشنایی با بیماری های غیر قابل انتقال

 1. فصل اول : آترواسکلروز

 2. مقدمه
 3. بیماریزایی
 4. شیوع
 5. عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی
 6. اختلال چربی های خون
 7. سیگار
 8. پرفشاری خون
 9. چاقی
 10. کم تحرکی
 11. پیشگیری از بیماری های قلبی -عروقی
 12. روش های پیشگیری
 13. توصیه های لازم
 14. فصل دوم : پرفشاری خون

 15. مقدمه تعریف فشار خون
 16. اپیدمیولوژی توصیفی
 17. گروه های پرخطر
 18. علل پرفشاری خون
 19. علایم
 20. عوارض بیماری و پیش آگهی
 21. اقدام های پیشگیری و کنترل
 22. موانع کنترل فشارخون بالا
 23. فصل سوم : مقدمه ای بر اپیدمیولوژی سرطان ها

 24. مقدمه
 25. الف)تعریف و اهمیت بهداشتی
 26. ۱)    سیر طبیعی بیماری
 27. ۲)    میزان موارد بدون علامت (تحت بالینی)
 28. ۳)    علت سرطان
 29. ۴)    سیگار و دخانیات
 30. ۵)    الکل
 31. ۶)    مواد غذایی
 32. ۷)    عوامل زیست شناختی
 33. ۸)    عوامل محیطی-ژنتیک
 34. ب) اپیدمیولوژی توصیفی
 35.     -سن، جنس شغل وعوامل اجتماعی
 36.     -عوامل خطر
 37.     -توزیع جغرافیایی
 38.     -روند زمانی سرطان
 39.     -مرگ و میر از سرطان در ایران
 40.     -عواقب و عوارض ناشی از ابتلا به سرطان و کیفیت زندگی بیماران
 41. ج) پیشگیری و کنترل
 42.     -پیشگیری اولیه
 43.     -پیشگیری ثانویه
 44.     -پیشگیری ثالثیه
 45. فصل چهارم : دیابت

 46. الف) مقدمه و کلیات
 47. طبقه بندی دیابت قندی
 48. علایم و عوارض بیماری
 49. تشخیص بیماری دیابت (قند)
 50. ب) اپیدمیولوژی
 51.  دیابت نوع ۲ (غیر وابسته به انسولین)
 52. میزان های بروز و شیوع
 53. دیابت نوع ۱
 54. دیابت نوع ۲
 55. بررسی های انجام شده در ایران
 56. ج) روش های پیشگیری و کنترل بیماری قند
 57. ۱-پیشگیری اولیه
 58. ۲-پیشگیری ثانویه
 59. د) طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
 60. اهداف اختصاصی
 61. ۱)پیشگیری اولیه
 62. ۲)پیشگیری ثانویه
 63. ۳)پیشگیری ثالثیه
 64. فصل پنجم : چاقی

 65. الف)مقدمه و معرفی بیماری
 66.     تعریف و اهمیت بهداشتی
 67.     عوامل سبب شناختی
 68.     استعداد ژنیکی
 69.      لپتین
 70.     عوامل محیطی
 71.     مصرف غذا و پدیده اکسیداسیون
 72. ب) اپیدمیولوژی توصیفی و رویداد بیماری
 73. شیوع چاقی
 74. مطالعه های ایران
 75. وضعیت خطر
 76. سایرعوامل خطر
 77. ج)پیشگیری و کنترل
 78. ۱-پیشگیری اولیه
 79. ۲-پیشگیری ثانویه
 80. راهبرد کاهش و نگهداری وزن
 81. اختلاط درمانی
 82. درمان جراحی
 83. تطبیق برانامه کاهش وزن با نیازهای بیماران مختلف
 84. مزایای کاهش وزن
 85. فصل ششم: حوادث و سوانح

 86. تعریف و طبه بندی
 87. منابع اطلاعات
 88. ۱-ابتلا
 89. ۲-میرایی
 90. اهمیت
 91. ابتلا ومیرایی
 92. عوارض و معلولیت ها
 93. انواع شایع سوانح
 94. ۱-سوانح رانندگی
 95. ۲٫آسیب های خانگی
 96. ۳-آسیب های مربوط به محیط کار
 97. ۴٫ مسمومیت ها
 98. ۵-مسایل خاص
 99. اقدام های پیشگیری و کنترل
 100.     پیشگیری اولیه
 101.     پیشگیری ثانویه
 102.     پیشگیری ثالثیه
 103. کار درمانی، گفتار درمانی
 104. فصل هفتم : مقدمه ای بر اپیدمیولوژی بیماری های غیر قابل انتقال

 105. مقدمه و تعریف
 106. مشکل های مربوط به سیر طبیعی بیماری های غیر قابل انتقال
 107. ۱)    بزرگی مساله یا فراوانی بیماری چقدر است؟
 108. ۲)    تغییر های رویداد (وقوع) آن در جمعیت چگونه است؟
 109. ۳)    تفاوت آمار بیماری در مناطق مختلف چقدر است؟
 110. ۴)    برای مطالعه سبب شناختی و کنترل بیماری ازچه نوع مطالعه هایی میتوان استفاده کرد؟
 111. ۵)    چگونه میتوان از اعتبار نتایج مطالعه ها مطمئن بود؟
 112. ۶)    رابطه علی چگونه اثبات می شود؟
 113. منابع اطلاعات
 114.  کنترل بیماری های غیر قابل انتقال
RIAL 50,000 – خرید
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.