دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

 • موضوع پایان نامه : بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 186 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران :

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادی بوده و از طريق نمونه‎ گيری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30 زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتريس های پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگی پيرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتيجه ،در سطح اطمينان 99% دو فرضيه تحقيق يكی مبنی بر رابطه بين رضایت زناشویی وهوش مردان وديگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتيجه ،هر دو در سطح اطمينان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و اين نتايج حاصل شد، بين رضایت زناشویی مردان و زنان وهمچنين بين هوش مردان و زنان تفاوت معنا داری وجود ندارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران به صورت زیر می باشد :

 1. چكيده
 2. مقدمه
 3. فصل اول : گستره علمی موضوع پژوهش
 4. موضوع پژوهش
 5. هدف های پژوهش
 6. امكان بررسی موضوع پژوهش و اهميت آن
 7. سؤال های پژوهش
 8. فرضيه ‎های پژوهش
 9. متغيرها وتعريف عملياتی آنها
 10. خلاصه
 11. فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
 12. تعريف رضايت
 13. تعريف رضایت زناشویی
 14. ازدواج
 15. تعريف ازدواج
 16. فوائد ازدواج
 17. ازدواج دختر وپسر ريشه‎ های دوران كودكی
 18. افكار مسموم
 19. بهداشت روانی
 20. بهداشت روانی از ديدگاه اسلام وعرفان
 21. مهمترين عوامل برای ازدواج های موفق
 22. پختگي روانی و رشد عاطفی فكری طرفين
 23. طرز تفكر وعقايد و تمايلات
 24. طرز تلقی و نگرش ها
 25. عقايد مذهبی
 26. اختلافات طبقاتی
 27. ميزان تحصيلات
 28. توافق و طرز فكر درباره امور جنسی
 29. تولد فرزند
 30. تعداد فرزندان
 31. اخلاق
 32. دخالت اطرافيان و بستگان
 33. تفاوت سنی بين زن و شوهر
 34. رابطه با اوليا
 35. ويژگی هايی كه در امر زناشويی نقش منفی دارد
 36. وجوهی از اختلافات زناشويی
 37. نيازهای احساسی زن و مرد
 38. چگونه می ‎توان در زندگی خوشبخت بود؟
 39. نياز اساسی ازدواج موفق
 40. نقش زن در زندگی امروز
 41. زن در نقش همسری
 42. موقعيت زن در اسلام
 43. ازدواج از نظر اسلام
 44. سختگيری در مسئله ازدواج
 45. اهداف والای ازدواج در اسلام
 46. معيارهای انتخاب همسر
 47. خواستگاری
 48. مهريه
 49. جهيزيه
 50. عقد وعروسی
 51. حقوق زن و شوهر
 52. رفتار
 53. گفتار
 54. هدف زندگی از ديد قرآن
 55. اساس رابطه زناشويی از نظر قرآن كريم
 56. خانواده
 57. تيپ های خانواده
 58. خانواده متزلزل
 59. خانواده متعادل
 60. خانواده متكامل
 61. ويژگی های ارتباط سالم زن و شوهر
 62. ويژگی های ارتباط ناسالم زن و شوهر
 63. توصيه ‎هايی برای زن و شوهرها
 64. شيوه‎ های كاربردی برای رسيدن به تفاهم
 65. طلاق
 66. خانواده گسسته
 67. اختلافات خانوادگی
 68. تاثير فروپاشی ازدواج و جامعه
 69. انواع عوارض بعد از طلاق
 70. تدابير اسلام برای پيشگيری از طلاق
 71. هوش
 72. تعريف هوش
 73. وضعيت هوش در سازمان و اعمال ذهنی
 74. هوش عملی و هوش نظری
 75. هوش و استعدادهای ديگر
 76. ماهيت عامل g
 77. تست هوش چيست
 78. بهره هوشی (هوشبهر ) چيست
 79. بهره هوشی وتوانائی های ديگر ذهنی
 80. ماهيت هوش
 81. الف- هوش بعنوان توان درک رابطه
 82. ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعيت های جديد
 83. پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيری
 84. ت- هوش بعنوان قدرت و تفكر انتزاعی
 85. عوامل موثر در رشد هوش
 86. نقش محيط و وراثت در تشكيل هوش
 87. 1- وراثت و هوش
 88. 2- ازدواج ميان خويشاوندان و هوش
 89. 3- هوش چگونه به ارث ميرسد
 90. 4- محيط و هوش
 91. 5- نقش زمان در تشكيل هوش
 92. 6- عوامل محيطی موثر در رشد هوش
 93. آزمون استاندارد شده هوش
 94. آزمون های هوش
 95. آزمون های گروهی
 96. آزمون های فردی هوش
 97. ديدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش
 98. نظريه‎ های معاصر هوش
 99. الف: نظريه ‎های عاملی هوش
 100. نظريه دو عاملی اسپيرمن
 101. نظريه سلسله مراتبی
 102. نظريه چند عاملی ترستون
 103. نظريه سه بعدی گيلفورد
 104. نظريه كتل درباره هوش متبلور و هوش سيال
 105. نظريه دو سطحی جنسی
 106. ب: نظريه ‎های فرايند مداری هوش
 107. نظريه شناختس پياژه درباره هوش
 108. نظريه بازنمايی برونر
 109. مروری بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضایت زناشویی در داخل و خارج كشور
 110. خلاصه
 111. فصل سوم : فرايند روش شناختی و بررسی تجربه موضوع
 112. 1-انتخاب نمونه
 113. 1-1- جامعه مورد بررسی
 114. 2-1 روش نمونه گيری
 115. 3-1 نمونه منتخب
 116. 2-ابزار و روش اجرای پژوهش
 117. 1-1 ابزار پژوهش
 118. 2-2 آزمون رضایت زناشویی ENRICH
 119. 3-2 روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
 120. 4-2 آزمون ماتريس های پيشرونده ريون RAIVEN
 121. 5-2 شيوه نمره گذاری ماتريس های پيشرونده ريون RAIVEN
 122. 6-2 روش اجرای پژوهش
 123. 3-طرح پژوهش و روش های آماری
 124. 1-1- معرفی طرح های پژوهش
 125. 1-2-روش های آماری و تحليل داده‎ ها
 126. خلاصه
 127. فصل چهارم : ارائه و تحليل نتايج كمی
 128. 1-يافته‎ های توصيفی
 129. 2-يافته‎ های مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ ها
 130. خلاصه
 131. فصل پنجم : بحث و نتايج كمی
 132. 1-بحث و بررسی درباره يافته‎ ها
 133. 2-تفسير نهايی
 134. 3-محدوديت های پژوهش
 135. 4-پيشنهادات
 136. منابع
 137. پيوست ها
 138. جدول داده‎ های خام مردان
 139. جدول داده های خام زنان
 140. جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
 141.  جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان
 142. برگ نمره گذاری ماتريس های پيشرونده ريون

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۸ نظر تا کنون ثبت شده است
ehsan گفته : دوشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۲

سلام من پول ریختم به حساب ولی نتونستن دانلودش کنم.
لطفا لینک دانلودشا سریعا برام ایمیل کنید.خواهش میکنم.
25 آذر 1392 ساعت 23:23

admin گفته : سه شنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۲

درود
پایان نامه به ایمیلتون فرستاده شد
موفق باشید

سپیده گفته : دوشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

سلام . من به حساب پول ریختم ولی نتونستم از لینک دانلود کنم .و لطفا به ایمیلم بفرستین .ممنون

admin گفته : سه شنبه , ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

درود
شماره تراکنش خرید و یا 4 شماره آخر کارتی که باهاش خرید کردید رو لطفا بدید تا در صورت پرداخت پایان نامه به ایمیلتون فرستاده شود
با احترام

سلام دانلود نشد؟؟؟؟؟ گفته : شنبه , ۱۲ مهر ۱۳۹۳

تراکنش: 103242285221
پول واریز شد ولی دانلود نشد
لطفا به صورت WORLD
ایمیل فرمایید

admin گفته : شنبه , ۱۲ مهر ۱۳۹۳

درود
پایان نامه به ایمیلتون ارسال شد
با احترام

omidveisi گفته : دوشنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۴

مشتری گرامی باتشکر از خرید شما
تراکنش: 111899518465
خرید شما:دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
مبلغ پرداختی:50000 ریال

majid گفته : دوشنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۴

درود
فایل مورد نظر به ایمیلتون ارسال شد
موفق باشید

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.