بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

 • عنوان پایان نامه : بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه

بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

بهره وری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصه‌ های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان می دهد که برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی در یک سند رسمی با مفهوم بهره وری ، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهره وری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کرده‌ اند.

بهره وری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه می شود و در صورتی رقمی و عددی به خود می گیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب ساده‌ تر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار می گیرد و به بیان ساده بهره وری می ‌شود، “ نسبت ستاده به داده”  به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا می کند.

تلاش برای افزایش بهره وری جدی ترین مبارزه‌ ای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر می رسد در عصر ما، کارآیی و بهره وری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهره وری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.

بکارگیری دانش و شیوه‌ های ارتقا بهره وری در بسیاری از عرصه‌ های اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیده‌ های محبوب عصر ما تلقی می شود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهره وری مورد توجه می باشد. یکی از این دیدگاه ها که زاویه تازه‌ ای از موضوع بهره وری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهره وری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

 1. فصل اول : مقدمه و روش شناسی تحقیق
 2. بیان موضوع پژوهش
 3. ضرورت و اهمیت پژوهش
 4. اهداف پژوهش
 5. هدف کلی
 6. اهداف اختصاصی
 7. جامعه آماری
 8. نمونه آماری
 9. روش اجرای پژوهش
 10. روش های آماری پژوهش
 11. محدودیت‌ های پژوهش
 12. محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر
 13. تعاریف و واژه های پژوهش
 14. مدیر فضای ورزشی
 15. کارشناس ورزشی
 16. کارشناس بهره وری
 17. فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 18. بخش اول : مبانی نظری پژوهش
 19. تاریخچه بهره وری
 20. تعریف لغوی بهره‌ وری
 21. تعریف بهره وری
 22. تعریف کاربردی بهره وری
 23. بهره وری از دیدگاه سیستمی
 24. بهره وری از دیدگاه ژاپنی
 25. رویکرد اقتصادی بهره وری
 26. سطوح بهره وری
 27. بهره وری فردی
 28. بهره وری در سازمان
 29. بهره وری در خانه
 30. بهره وری در سطح ملی
 31. بهره وری سبز
 32. سطوح اندازه گیری بهره وری
 33. سطح بین المللی
 34. سطح ملی
 35. ۱- تحلیل بیرونی
 36. ۲-تحلیل درونی
 37. سطوح بخشی
 38. کارآیی، اثر بخشی و بهره وری
 39. شاخص‌
 40. شاخص های اطلاعاتی
 41. شاخص‌ های پیش بینی
 42. شاخص های شناسایی مشکلات
 43. شاخص های ارزیابی برنامه
 44. شاخص های بهره وری
 45. ویژگی های شاخص‌ های مطلوب
 46. ۱- قابلیت محاسبه، سهولت دسترسی به داده‌ های مربوطه
 47. ۲-قابلیت محاسبه یکنواخت در طول زمان
 48. ۳-دقت
 49. ۴-عینی، مملوس و قابل فهم بودن
 50. ۵-جامعیت
 51. ۶-همگن و همسان بودن
 52. ۷-قابل تجدید بودن
 53. ۸-قابلیت کنترل
 54. ۹-به صرفه بودن جمع آوری داده‌ ها
 55. ۱۰-قابلیت فهم مشترک و تعریف عملیاتی
 56. ۱۱- قابلیت تعیین کیفیت
 57. ۱۲- در راستای رسالت ها بودن
 58. ۱۳- ارزش اطلاعاتی
 59. ۱۴- قابلیت تحلیل
 60. ۱۵- سادگی و عدم اغتشاش اطلاعاتی
 61. نسبت‌ ها
 62. انتخاب نسبتها
 63. انواع شاخص های اندازه‌ گیری بهره وری
 64. ۱- بهره وری کار
 65. ۲- بهره وری سرمایه
 66. ۳- بهره وری مواد اولیه
 67. ۴- بهره وری کل عوامل
 68. ۵- بهره وری کل
 69. شاخص های ارزش افزوده
 70. مزایا و محدودیت های استفاده از شاخص های بهره وری
 71. طراحی شغل و بهره وری
 72. روش های طراحی شغل برای بهره وری
 73. روش فرایندگرا
 74. روش مردم گرا
 75. کارسنجی و بهره وری
 76. بهبود روش ها و بهره وری
 77. جلوه‌ های بهره وری
 78. استراتژی های بهره وری
 79. مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
 80. مدل هرسی وکلداسمیت
 81. شیوه‌ های مدیریتی و بهره وری
 82. الف- فلسفه مدیریتی
 83. ۱-روش نوآوری
 84. ۲-روش بهبود تدریجی
 85. ب- سبک‌ های مدیریتی
 86. مقایسه مدیریت غربی و ژاپنی
 87. مقایسه روش های ژاپنی و غربی
 88. اندازه گیری بهره وری
 89. روش های اندازه‌ گیری بهره وری
 90. ب- توابع تولید
 91. الف- رویکرد شاخصی
 92. ج- روش داده ستاده
 93. د- روش مطلوبیت
 94. هـ ـ روش سرو سیستم
 95. و- رویکرد ماتریسی
 96. ز- رویکرد نسبت های مالی
 97. ح- رویکرد بودجه بندی سرمایه
 98. رویکرد هزینه واحد
 99. مشخصات مطلوب سیستم اندازه‌ گیری بهره وری
 100. دوره ارزیابی بهره وری
 101. مبنای مقایسه در بهره وری
 102. ۱- مقایسه با سال پایه
 103. تنوع دیدگاه ها در اندازه‌ گیری بهره وری
 104. دیدگاه حسابداران
 105. دیدگاه اقتصاد دانان
 106. دیدگاه رفتاریون
 107. دیدگاه مهندسین
 108. دیدگاه مدیران
 109. بررسی دیدگاه های بهره وری
 110. الف) دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی)
 111. ب) دیدگاه فرهنگی
 112. مفهوم ارزش افزوده
 113. برنامه های بهبود بهره وری
 114. الف- روش های مبتنی بر تکنولوژی
 115. ب- روش های مبتنی بر کارکنان
 116. ج- روشهای مبتنی بر محصول
 117. د- روشهای مبتنی بر کار (فرایند)
 118. الگو (مدل)
 119. فرآیند الگو سازی
 120. انواع الگو (مدل)
 121. الگو های شمایلی
 122. الگو های تشبیهی
 123. الگو های ریاضی
 124. مدل های بهبود بهره وری
 125. مدل گودوین
 126. مدل «هرشاور» و «راش»
 127. استراتژی استوارت
 128. مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM)
 129. مدل CREST
 130. وجدان کاری و بهره وری
 131. الف- متغیرهای علتی
 132. ب- متغیرهای میانجی
 133. ج-متغیرهای بازده (غایتی)
 134. تعریف داده‌ ها
 135. انواع مقیاس داده
 136. عوامل موثر بر بهره وری
 137. الف- عوامل داخلی موثر بر بهره وری سازمان
 138. ۱- عوامل نرم افزاری
 139. الف- افراد (نیروی انسانی)
 140. ب- سازمان و سیستم
 141. ج- روش های کاری
 142. د- روش ها و سبک مدیریت
 143. ۲- عوامل سخت افزاری
 144. الف- محصول (خدمات)
 145. ب- ماشین آلات وتجهیزات
 146. ج- تکنولوژی
 147. د- موارد و انرژی
 148. ب- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان
 149. ۱- تغییرات ساختاری
 150. الف- تغییرات اقتصادی
 151. ب- تغییرات جمعیتی
 152. ج- تغییرات اجتماعی
 153. ۲- منابع طبیعی
 154. ۳- دولت و زیرساخت‌ ها
 155. الگوی ماهواره‌ ای عملکرد سازمانی
 156. الف- ساختار سازمان
 157. ب- دانش
 158. ج- موقعیت استراتژیک
 159. د- موقعیت استراتژیکی
 160. هـ- فرآیند انسانی
 161. عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»
 162. عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن
 163. عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا
 164. عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما
 165. ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده
 166. ضوابط اندازه گیری داده‌ ها
 167. انواع ضوابط متداول برای اندازه گیری داده‌ ها
 168. فنون اندازه گیری داده ها
 169. تعریف نهاده‌ ها
 170. هزینه های پرسنلی
 171. هزینه های سرمایه‌ ای
 172. هزینه های انرژی
 173. هزینه‌های مادی
 174. هزینه های خدماتی
 175. ملاحظات ویژه برای مقیاس های نهاده
 176. اندازه گیری نهاده‌ ها
 177. ۱- تحلیل مدارک و پیشینه‌ ها
 178. ۱- ملاحظه و بازبینی مستقیم
 179. ۳-تحلیل گزارش‌ های بودجه‌ ها و پیش بینی هزینه‌
 180. ۴-گزارش های شخصی، یادداشت شرح کار و یادداشت های روزانه
 181. ۵-مصاحبه‌ ها و بررسی‌ ها
 182. ۶- شمارش و اندازه گیری
 183. ۷- تحلیل های صناعتی، و دیگر مقیاس‌ های بدون مزاحمت
 184. رویکرد های پیاده کردن سیستم های بهره وری
 185. رویکرد فراگیر سازمانی
 186. رویکرد قدم به قدم
 187. توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی
RIAL 50,000 – خرید
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.