توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

 • موضوع پایان نامه : توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 88 صفحه

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

هدف از این پژوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع  توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد. که 91 نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری و ارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند. در بین عوامل بهداشتی روابط، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط کار، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طور جداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی، رشد فکری و ارتقاء، پیشرفت، ماهیت کار، ماهیت مسوولیت و موفقیت و در معلمان مرد رشد فکری و ارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت، موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند. در حالی که در معلمان مرد حقوق، امنیت شغلی، شرایط کار، روابط، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند. مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.

راه افزایش انگیزش در معلمان چیست؟ آیا فقط توجه به نیازهای مادی و برطرف نمودن آنها برای افزایش انگیزش شغلی معلمان کافی است یا باید به موارد دیگر نیز توجه شود؟ در زمینه پاسخ به این سوالات با توجه به نظریه های مختلف انگیزشی تحقیقات اندکی در بین معلمان تربیت بدنی در کشور صورت گرفته است که در بسیاری از آنها نتایج متفاوتی بدست آمده است. این تحقیق در صدد است تا با شناسایی و اولویت بندی نیازهای معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ به این سوالات جواب دهد : 1- اولویت انگیزاننده های شغلی معلمان تربیت بدنی کدامند؟
2- اولویت عوامل بهداشتی معلمان تربیت بدنی کدامند؟ 3- اولویت عوامل انگیزاننده و بهداشتی معلمان تربیت بدنی به طور جداگانه در زن و مرد چگونه است؟ 4- آیا بین عوامل انگیزشی و برخی از ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی مختلف معلمان بدنی تفاوت وجود دارد؟

فهرست مطالب پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

 1. چکیده
 2. فصل اول : طرح تحقیق

 3. مقدمه
 4. بیان مساله
 5. ضرورت و اهمیت تحقیق
 6. اهداف تحقیق
 7. فرضیه های تحقیق
 8. پیش فرض های تحقیق
 9. محدودیت های تحقیق
 10. تعریف وازه ها
 11. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 12. ادبیات تحقیق
 13. نگرشهای مدیریت به انگیزش
 14. ـ رویکرد کلاسیک
 15. ـ رویکرد نئوکلاسیک
 16. ـ رویکرد اقتضایی
 17. نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش
 18. ـ نظریه لذت طلبی
 19. ـ نظریه غرایز
 20. ـ نظریه تقویت
 21. ـ نظریه شناخت
 22. نظریه های انگیزشی
 23. الف) نظریه‌ های فعال‌ سازی انگیزش
 24. ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
 25. ـ نظریه دو جنبه‌ ای انگیزش
 26. ـ نظریه دو عاملی انگیزش
 27. ـ نظریه لذت‌ گرایی مک‌ کللند
 28. ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد
 29. ب) نظریه‌ های فرایندی
 30. ـ نظریه انتظار و احتمال
 31. ـ نظریه برابری
 32. ـ نظریه هدف‌ گذاری
 33. ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار
 34. نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ
 35. پیشینه تحقیق
 36. جمع بندی
 37. فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 38. مقدمه
 39. روش تحقیق
 40. جامعه اماری
 41. متغیرهای تحقیق
 42. ابزار اندازه گیری
 43. روایی و پایایی پرسشنامه
 44. نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه
 45. روش جمع آوری اطلاعات
 46. روشهای آماری
 47. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

 48. مقدمه
 49. توصیف اماری داده ها
 50. تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
 51. فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 52. خلاصه تحقیق
 53. بحث و نتیجه گیری
 54. پیشنهادهای تحقیق
 55. الف – پیشنهادات برخاسته از تحقیق
 56. ب – پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
 57. منابع و مأخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.