دانلود پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی

دانلود پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی

 • موضوع پایان نامه : بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی
 • مربوط به رشته : شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 84 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی :

بجروم یکی از شیمی دانان با استفاده از مدلی مشابه مدل دبای و هوكل برای محلول های رقيق، احتمال يافتن يون های با بار مخالف را در فاصله ای معين از يون مركزی ترسيم كرد. منحنی توزيع، يک مقدار مينيموم را در فاصله ای كه كار جدا نمودن دو يون با بار مخالف چهار برابر بزرگتر از ميانگين انرژی جنبشی در هر درجه آزادی است را نشان می دهد. برای يون های بزرگ كه خيلی زياد نمی توانند به هم نزديک شوند ، فرض می شود كه معادله حدی دبای – هوكل برای آنها رضايت بخش می باشد. اما يون های كوچک قادر هستند خيلی به يكديگر نزديک شده و تشكيل زوج يون دهند. زوج تجمع یونی يافته به عنوان مولكول خنثی با ضريب فعاليت واحد ، در تعادل با يون های آزاد شركت می كند . برطبق آنچه تا به حال گفته شد از ديدگاه الكترواستاتيكی ، رفتار غير ايده آل محلول های الكتروليت ممكن است قسمتی بر اثر عوامل فيزيكی و قسمتی بر اثر عوامل شيميايی باشد . در نظريه دبای – هوكل كه تفكيک يونی الكتروليت ها را در محلول كامل می انگارد ، انحراف از حالت ايده آل را به نيروهای فيزيكی دوربرد نسبت می دهد كه برحسب ضريب فعاليت مورد ارزيابی قرار می گيرد و زوج شدن يون ها يا تجمع یونی در محلول بر طبق نظريه بجروم، از عوامل شيميايی می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی به صورت زیر می باشد :

 • فصل اول : برهم كنش يون ها در محلول و ترموديناميک آنها
 • مقدمه
 • ترموديناميک محلول های الكتروليت
 • رفتار غير ايده آل محلول های الكتروليت
 • فعاليت يون ها در محلول الكتروليت
 • ضريب فعاليت يون ها در محلول الكتروليت
 • قدرت يونی
 • پتانسيل شيميايی محلول های الكتروليت
 • توابع ترموديناميكی اضافی محلول های الكتروليت
 • نظريه دبای – هوكل
 • قانون حدی دبای – هوكل
 • قانون توسعه يافته دبای – هوكل
 • نارسايی های نظريه دبای – هوكل و بحث تجمع یونی
 • تعيين تجربی ضريب فعاليت
 •  فصل دوم : تجمع یونی
 • مقدمه
 • تجمع یونی
 • نظريه تجمع یونی
 • شواهد و اشكال تجمع یونی
 • عوامل موثر بر تجمع یونی
 • اثر ثابت دی الكتريک
 • اثر غلظت
 • اثر دما
 • اثر شعاع و بار يون
 •  فصل سوم : روش های تجربی در اين پايان نامه ، مواد و وسايل مورد استفاده
 • مقدمه
 • شرح مواد مصرفی
 • سديم فلوئوريد NaF
 • پتاسيم نيترات KNO3
 • اتانول
 • سديم كلريد NaCl
 • آب
 • شرح وسايل و دقت آنها
 • روش های تجربی
 • الف آب خالص
 • ب محلول پتاسيم نيترات با غلظت های مختلف
 • ج مخلوط آب و اتانول با درصدهای جرمی مختلف اتانول
 • نشر اتمی
 • نشر بوسيله اتم ها و يون های بنيادی
 • طيف سنجی نشر اتمی
 • تعيين قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در آب خالص و در محلول پتاسيم نيترات با غلظت های مختلف در دمای 25 به روش نشر اتمی شعله ای
 •  فصل چهارم : نتايج تجربی
 • تعيين قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در آب خالص در دمای 25
 • بستگی قابليت حل شدن سديم فلوئوريد با قدرت يونی در دمای 25
 • اثر ثابت دی الكتريک حلال مخلوط ( آب و اتانول ) بر قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در دمای 25 به روش تبخير حلال
 •  فصل پنجم : بحث و نتيجه گيری
 • مقدمه
 • محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت غلظتی سديم فلوئوريد در آب خالص و در دمای 25
 • محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت ترموديناميكی سديم فلوئوريد درآب خالص و در دمای 25
 • محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت دبای – هوكلی سديم فلوئوريد در آب خالص و در دمای 25
 • محاسبه دوری برای رسيدن به غلظت زوج يون در محلول سيرشده
 • سديم فلوئوريد
 • ترموديناميک تشكيل زوج يون
 • پیوست
 • فاقد منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.