دانلود پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی

دانلود پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی

 • موضوع پایان نامه : بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
 • مربوط به رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 184 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی :

فصل اول این پایان نامه ، مربوط به خواص فيزيكی و شيميائی فلز روی و مصارف اين فلز می باشد. فصل دوم، راجع به استخراج روی به روش هيدرومتالورژی توضيح داده شده است بطوری كه در اين روش، ابتدا مواد خام حاوی روی در يک حلال مناسب حل شده و سپس بوسيله الكترووينينگ، روی از محلول بازيابی می گردد. در فصل سوم، فرايند الكترومتالورژی كه مبحث اصلی اين پروژه است به تفصيل بيان شده است. و فصل چهارم، به بررسي مقاله‌ های ارائه شده در موضوع الكترووينينگ پرداخته است. در فصل پنجم، روش آزمايش و كارهای عملی برای انجام اين پروژه به طور كامل توضيح داده شد. و در فصل ششم، تفسير و مدلاسيون و نمودارهای بدست آمده ارائه شده است. و نهايتاً در فصل هفتم، نتيجه گيری كلی و مراجع نگارش شده است.

فلز روی به رنگ سفيد مايل به آبی يا نقره‌ ای می باشد. روی خالص خيلی نرم است. در درجه حرارت‌ های معمولی ترد و شکننده بوده و با ضربات چکش به راحتی می شکند و آن را نمی توان نورد کرد. در درجه حرارت‌ های 100 الی 150 درجه سانتی گراد می توان آن را به راحتی نورد و تبديل به ورق نمود و ورق هايی به ضخامت تا 1/0 ميلی متر از آن ساخت؛ ولی در 250 درجه سانتی گراد مجددا به حالت ترد و شکننده در آمده و به شکل گرد در می آيد؛ ولی برای ضخامت‌ های کم قابليت تورق و مفتول کشی را دارا می باشد. سختی و مقاومت تسليم فلز روی وقتی که با هيچ عنصری آلياژ نشده باشد، از قلع و سرب بالاتر است و نسبت به آلومينيوم و مس پايين تر می باشد. در مکان‌ هايی که تنش‌ های زيادی به فلز وارد می شود نبايستی از فلز روی استفاده نمود؛ چرا که روی در مقابل خزش، مقاومت کمی از خود نشان می دهد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی به صورت زیر می باشد :

 1. مقدمه
 2. فصل اول : خواص و کاربرد فلز روی

 3. خواص عمومی
 4. خواص فیزیکی و مکانیکی
 5. خواص حرارتی
 6. خواص الکتریکی، مغناطیسی و الکتروشیمیایی
 7. خواص اتمی و بلور شناسی
 8.  موقعیت در جدول تناوبی
 9. شیمی فضایی
 10. حالت تک ظرفیتی
 11. حالت دو ظرفیتی
 12. حلالیت املاح
 13. واکنش پذیری
 14. اندازه‌ گیری غلظت روی در محلول سولفات روی
 15. مصارف فلز روی
 16. روی جهت تولید گرد روی (خاکه روی)
 17. روش‌های تولید گرد روی
 18. ترکیب شیمیایی و خصوصیات فیزیکی گرد روی
 19. مصارف گرد روی
 20. کاربرد روی در باتری
 21. روی به عنوان رنگ دانه
 22. روی در تصفیه آب
 23. مصرف روی جهت تندرستی انسان، جانوران و گیاهان
 24. روی در ساخت اسباب بازی
 25.  مصرف روی در گالوانیزاسیون
 26.  دیگر مصارف روی
 27. مواد جانشین روی
 28. فصل دوم : هیدرومتالورژی

 29. مقدمه
 30. هیدرومتالورژی کانه یا کنسانتره اکسیدی روی
 31. استفاده از کنسانتره اکسید روی
 32. کنسانتره روی تکلیس نشده (خام)
 33. کنسانتره تکلیس شده (کلسین)
 34. استفاده از کانه خردایش شده معدن (روش انحلال مستقیم)
 35. روش مرسوم
 36. روش ویژه
 37. لیچینگ
 38. خنثی سازی
 39. کاهش غلظت آهن در محلول لیچ
 40. رسوب گذاری سیلیس موجود در محلول لیچ
 41. عملیات حذف کلر از محلول سولفات روی
 42. رسوب گذاری سولفات روی قلیایی
 43. تصفیه پساب
 44. کاهش غلظت کادمیوم و نیکل در محلول لیچ
 45. کاهش غلظت کبالت در محلول لیچ
 46. فصل سوم : الکترومتالورژی

 47. مقدمه
 48. اصول الکترووینینگ
 49. الکترولیت
 50.  فرایند الکترولیتی
 51. پتانسیل الکتریکی تجزیه
 52. پتانسیل الکتریکی منفرد عناصر فلزی
 53. پلاریزه شدن الکترودها
 54. فراپتانسیل (فراولتاژ)
 55. فراپتانسیل کاتدی
 56. فراپتانسیل آندی
 57. مقاومت اهمی الکترولیت و اتصالات
 58. پتانسیل لازم برای الکترولیز
 59. چگالی جریان
 60. راندمان جریان
 61. الکترووینینگ روی
 62. الکترودها
 63.  واکنش های شیمیایی در الکترووینینگ روی
 64. روش های صنعتی الکترووینینگ
 65. اثر ناخالصی ها بر کمیت و کیفیت محصول الکترووینینگ روی
 66. اثر افزودنی ها در الکترووینینگ روی
 67. فصل چهارم: بررسی مقاله‌ های ارائه شده در مورد فلز روی

 68. مقاله ارائه شده توسط‌‌ آقایان: دکتر محمد شیخ شاب بافقی و امیر شیخ غفور
 69. مقاله ارائه شده توسط M.Emre و S.Gurmen
 70. مقاله ارائه شده توسط: D.B.DREISINGER A.M.ALFANTAZI and
 71. مقاله ارائه شده توسط IVANIVANOV
 72. فصل پنجم : مواد و روش آزمایش

 73. واد و تجهیزات مورد نیاز
 74. ساخت محلول استاندارد
 75. ساخت محلول استاندارد سولفات روی
 76.  ساخت محلول استاندارد اسید سولفوریک
 77. آزمایش تاثیر غلظت های متغیر سولفات روی با غلظت ثابت اسید
 78. محاسبه وزن تئوری و راندمان
 79. تبدیل واحد غلظت های اسید و سولفات روی به واحد حجم
 80. آزمایش تاثیرات غلظت های مختلف اسید سولفوریک با غلظت ثابت سولفات روی
 81.  آزمایش تاثیر صمغ عربی
 82. تبدیل واحد ppm به واحد گرم بر لیتر
 83. محاسبه مقدار حجم صمغ که از محلول استاندارد باید برداشته و در بالن‌ ها ریخته شود
 84. آزمایش تاثیر سولفات منگنز
 85. آزمایش تاثیر صمغ در حضور منگنز با غلظت ثابت ppm200
 86. آزمایش تاثیر صمغ در حضور پرمنگنات
 87. آزمایش تاثیر‌آهن II
 88. آزمایش تاثیر تلاطم
 89.  آزمایش تاثیر شدت جریان از 25/0 آمپر تا 5/1 آمپر
 90. آزمایش تاثیر دما
 91.  مواد و تجهیزات مورد نیاز در روش آزمایشگاهی پیوسته
 92.  روش انجام آزمایش در حالت پیوسته
 93. فصل ششم : نتایج و مدولاسیون

 94. تاثیر غلظت اسید سولفوریک بر راندمان و انرژی مصرفی
 95. تاثیر غلظت روی بر راندمان و انرژی مصرفی
 96. بررسی تاثیر صمغ عربی بر راندمان و انرژی مصرفی
 97. تاثیر غلظت سولفات منگنز بر انرژی مصرفی و راندمان
 98. بررسی غلظت صمغ در حضور سولفات منگنز بر راندمان و انرژی
 99. بررسی تاثیر پرمنگنات بر راندمان و انرژی مصرفی
 100. بررسی تاثیر غلظت صمغ در حضور پرمنگنات بر راندمان و انرژی
 101. بررسی تاثیر تلاطم الکترولیت بر راندمان و انرژی مصرفی
 102. بررسی تاثیر غلظت آهن بر راندمان و انرژی
 103. بررسی تاثیر غلظت اسید در دانسیته جریان مختلف بر راندمان و انرژی
 104. بررسی تاثیر غلظت روی در دانسیته جریانهای مختلف بر راندمان و انرژی
 105.  بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی
 106.  بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف صمغ بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات
 107. بررسی تاثیر اسید در دماهای مختلف بر راندمان و انرژی
 108. بررسی تاثیر غلظت روی دردماهای مختلف بر راندمان و انرژی
 109. بررسی تاثیر دما در غلظت‌های مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی
 110. بررسی تاثیر دما (درغلظتهای مختلف صمغ) بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات
 111. مدلسازی توسط نرم افزار SPSS
 112. بررسی تأثیر دبی‌ های مختلف بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته
 113. بررسی تأثیر دانسیته جریان بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته
 114.  بررسی تأثیر غلظت اسید بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته
 115. فصل هفتم : نتیجه گیری

 116. نتیجه‌ گیری
 117. مراجع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.