دانلود مقاله پیرامون طراحی فرش

دانلود مقاله پیرامون طراحی فرش

 • عنوان مقاله : طراحی فرش
 • مربوط به رشته : طراحی فرش
 • فرمت اجرایی : در قالب PDF
 • تعداد صفحات : 66 صفحه

توضیحی مختصر از مقاله پیرامون طراحی فرش , طراحی فرش کامپیوتری :

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد ﻓﺮش ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ که اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎﻓﺖ ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف داﻧﺴﺖ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮح و ﯾﺎ‫ ﻃﺮح هایی در ذﻫﻦ ﺧﻮد و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ، ﻧﻘﺸﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را روی ﻓﺮش ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﻟﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮش را ﺑﺒﺎﻓﺪ و ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ وجود آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮح روی ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دو‫ روش ذهنی بافی و روش استفاده از نقشه های شطرنجی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

شما عزیزان برای دانلود مقاله پیرامون طراحی فرش و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب مقاله پیرامون طراحی فرش به صورت زیر می باشد :

 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ
 2. ‫ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش
 3. انواع پیاده کردن طرح روی فرش
 4. اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ فرش
 5. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه
 6. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ
 7. ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻧﻘﺶ آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش
 8. ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ در فرش بافی
 9. ‫ﻃﺮح ﻓﺮش در اﯾﺮان
 10. ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻬﺎم ﻓﺮش اﯾﺮان
 11. ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻃﺮح های ﻓﺮش اﯾﺮان
 12. طرح فرش های ایران
 13. ‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش در اﯾﺮان
 14. ‫ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮش اﯾﺮانی
 15. ‫ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮح روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
 16. نقطه چین کردن طرح فرش
 17. رسم طرح بر روی نقشه
 18. ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺸﻪ از روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ روی ﺑﺎﻓﺖ
 19. فاقد منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 2,000تومان
۲ نظر تا کنون ثبت شده است
F گفته : پنج شنبه , ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

سلام من مقاله ی طراحی فرش رو خریداری کردم و پول از حسابم کم شد ولی دانلود انجام نشد!! و باز از اول شد لطفا پیگیری کنید و فایل رو به ایمیلم ارسال کنید!! زود لطفا

majid گفته : جمعه , ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

درود
سرکار این مقاله در این تاریخ اصلاً خریداری نشده و تا جایی که بررسی شد با ایمیل شما 2 بار اقدام به خرید کردید که هیچ کدوم کامل نشده
در صورت کم شدن پول از حسابتون نهایتاً تا 72 ساعت بعد از خرید به حسابتون برگشت داده میشه
موفق باشید

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.