دانلود پایان نامه حقوق حجر و قیومیت

 • موضوع پایان نامه : حجر و قیومیت
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 73 صفحه

حجر و قیومیت چیست؟

در مسأله قیومیت روایات از لحاظ دلالت بر شایستگی و سزاوارتر بودن هر یک از پدر و مادر نسبت به سرپرستی و نگهداری از کودک مختلف است ، این روایات را می توان به پنج دسته تقسیم کرد :

روایاتی که دلالت دارد مادر به طور مطلق برای سرپرستی کودک سزاوارتر است ، در این مورد روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت پیامبر ص درباره دختر حمزه سیدالشهداء نقل شده است که حضرت فرمودند : دختر حمزه را به خاله اش بدهید و اضافه کردند « الخاله والده  خاله به منزله مادر است 99 .

روایاتی که به اولویت مادر تا ازدواج نکرده است دلالت دارد .

الف  روایت مرسله ای است که منقری نقل کرده ، قال : « سئل ابو عبدالله ع عن الرجل یطلق امرأته و بینهما و لد أیهما أحق بالولد ؟ قال المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج  100 .

این رأی به شیخ صدوق ره و ابوعلی نسبت داده شده است 101 .

ب  روایت دیگری که از طریق عامه نقل شده ، مضمون روایت چنین است : زنی نزد پیامبر ص آمد و به آن حضرت عرض کرد : این فرزند من است که آن را در شکم خود پرورش و از پستان خود شیر داده و در دامن خود پرورانده ام ، پدرش مرا طلاق داده و می خواهد او را از من بگیرد ، حضرت فرمود : « أنت أحق به مالم تنکحی  تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری 102 .

ج  روایت دیگری است که از طریق عامه نقل شده ،پیامبر ص فرموده : « الأم أحق بقیومیته ابنها ما لم تتزوج  مادر مادامی که ازدواج نکرده به قیومیت از فرزند سزاوارتر است .

پایان نامه حجر و قیومیت

پایان نامه حجر و قیومیت

روایاتی که بیانگر شایسته تر بودن پدر به نگهداری و سرپرستی است ، چه در دوران شیرخوارگی و چه بعد از آن . از جمله روایت فضیل بن یسار از امام صادق ع : « أیما امرأه حره تزوجت عبداً فولدت اولادا فهی أحق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الأب 103. اگر زن آزاده ای با بنده ای ازدواج کند و صاحب فرزندانی شود ، آن زن نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند ، اما اگر بنده پدر آزاد شود او نسبت به فرزند سزاوارتر است ، به خاطر پدر بودنش 104 .

روایاتی که دلالت دارد پدر بعد از دوران شیرخوارگی کودک ، نسبت به او سزاوارتر است :

الف  روایت داود بن الحصین از امام صادق ع : « والوالدات یرضعن اولاد هن ، قال مادام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویه ، فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالأم أحق به من العصبه … 105 .

ب  روایتی است از أبی الصباح کنانی ، از امام صادق ع : « اذا طلق الرجل المرأه و هی حبلی ، انفق علیها حتی تضع حملها و اذا وضعته ، اعطاها أجرها ، و لا یضارها الا أن یجد من هو أرخص اجراً منها ، فان هی رضیت بذلک الأجر فهی أحق بابنها ، حتی تفطمه 106.

دسته دیگری از روایات است که دلالت دارد مادر تا هفت سال از هر کس دیگری برای نگهداری از کودک شایسته تر است :

الف  روایتی است از ایوب ابن نوح که می گوید : « نامه ای با بشربن بشار به امام هادی ع نوشتم که مردی با زنی ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده است و سپس از او جدا شده ، چه وقت می تواند بچه را از او بگیرد ، حضرت در پاسخ او نوشت زمانی که کودک هفت ساله شود 107.

ب  روایت دیگری است از همان راوی ، می گوید : « کتب الیه بعض اصحابه ، کانت لی امرأه ولی منها ولد وخلیت سبیلها ، فکتب : المرأه أحق بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه  108 .

فهرست مطالب پایان نامه حقوق حجر و قیومیت

 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. انواع حجر
 4. 1) حجر عام و حجر خاص
 5. 2) حجر حمایتی و سوء ظنی
 6. 3) حجر قانونی و حجر قضایی
 7. 4) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده
 8. 5) حجر در امور مالی و غیرمالی
 9. 6) حجر مغیی و حجری که غایت معنی ندارد
 10. تصرفات معسر
 11. معاملات معسر
 12. اولیاء
 13. ولایت حاکم شرع
 14. ولایت پدر
 15. معاملات پدر در اموال فرزند صغیر
 16. پدر و مادر غیر مسلمان
 17. قیم شدن زن
 18. بلوغ
 19. سن بلوغ پسران
 20. یکسان بودن تکالیف در بالغ
 21. علایم تعبدى و طبیعى بلوغ
 22. اسلام حجر
 23. سیمای علمی حجر
 24. سیمای معنوی، اجتماعی و نظامی
 25. قیومیت
 26. صلابت توأم با مهربانی
 27. حدیث ذیل مسؤلیت مرد را در برابر ملاطفت به زن به خوبی بیان می نماید
 28. خوش رفتاری با خانواده
 29. توجه به قیومیت خدا و ترک گناه
 30. خانواده
 31. مرد سالاری
 32. شوهر مسؤل نه حاکم
 33. مرد سالاری
 34. اقتدار و صلابت
 35. حدیث ذیل مسؤلیت مرد را در برابر ملاطفت به زن به خوبی بیان می نمای
 36. قیومیت و رضاع
 37. قیومیت حق است یا حکم ؟
 38. شرایط عهده دار امر قیومیت
 39. نگهداری و سرپرستی از کودک پس از انحلال نکاح
 40. ادله روایی قیومیت
 41. نقد و بررسی رأی مشهور فقها
 42. فصل‌ اول‌ : اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدنی‌

 43. گفتار اول _ تعریف اهلیت
 44. تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌
 45. تعریف‌ حقوقی‌ اهلیت‌
 46. گفتار دوم _ انواع اهلیت در قانون مدنی
 47. اهلیت‌ دارا بودن‌ حقوق‌
 48. شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌
 49. اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء
 50. اهلیت‌ تملک‌ یک‌ اصطلاح‌ نامناسب‌
 51. فصل‌ دوم‌ : عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌

 52. گفتار اول_ آیا عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ امکان‌ دارد؟
 53. گفتار دوم _ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌
 54. الف‌ـ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌
 55. ب‌ـ عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌
 56. گفتار سوم ـ آثار حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌
 57. گفتار چهارم _ بررسی‌ برخی‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌
 58. گفتار پنجم _ یک‌ استثناء
 59. فصل‌ سوم‌ : مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

 60. حمایت‌ از شخص‌ محجور
 61. حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌
 62. حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌
 63. عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌
 64. عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌
 65. فصل‌ چهارم‌ : ماهیت‌ حقوقی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌

 66. گفتار اول _ آیا قوانین‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌ از جمله‌ قوانین‌ آمره‌ محسوب‌ می‌شوند؟
 67. گفتار دوم _ قوانین‌ آمره‌ و تحدید اراده‌
 68. گفتار سوم _ نتیجه‌ بحث‌
 69. فصل‌ پنجم‌ : تعریف‌ اهلیت‌ و شرایط‌ آن‌ در قانون‌ مدنی‌

 70. کلیات‌ شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌
 71. گفتار اول‌ـ شرط‌ اول‌ اهلیت ‌؛ بلوغ‌
 72. الف‌ـ تعریف‌ بلوغ‌
 73. ب‌ـ تعریف‌ صغیر و انواع‌ آن‌
 74. تعریف‌ صغیر
 75. انواع‌ صغیر
 76. ج‌ـ تعریف‌ تمیز و آثار حقوقی‌ آن‌
 77. تعریف‌ تمیز
 78. تشخیص‌ عرفی‌ تمیز
 79. آثار حقوقی‌ تمیز
 80. یک‌ اشکال‌
 81. گفتار دوم‌ ـ دامنه‌ عدم‌ اهلیت‌ صغیر و آثار حقوقی‌ آن‌
 82. الف‌ـ مواردی‌ که‌ صغیر دارای‌ اهلیت‌ شناخته‌ می‌ شود
 83. تملکات‌ بلاعوض‌
 84. تذکر : یک‌ ایراد و پاسخ‌ آن‌
 85. دکترین‌ و نظریه‌ علمای‌ حقوق‌
 86. قراردادهای‌ کار
 87. دکترین‌ علمای‌ حقوق‌
 88. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.