دانلود پایان نامه در مورد سند و اقسام آن

 • موضوع پایان نامه : سند و اقسام آن
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 74 صفحه

سند و اقسام آن

هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود.

انواع و اقسام سند

انواع و اقسام سند

اگر چه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبة اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌ رسد.

فهرست مطالب پایان نامه در مورد سند و اقسام آن

 1. فصل اول: سند و اقسام آن

 2. مبحث اول: تعریف سند
 3. مبحث دوم: اقسام سند : الف: عادی   ب: رسمی
 4. بند اول: سند عادی و تعریف آن
 5. بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
 6. بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
 7. بند چهارم: انواع سند رسمی
 8. الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
 9. ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
 10. بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
 11. بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
 12. فصل دوم : اجرای اسناد رسمی

 13. مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
 14. بند اول: اسناد معلق و منجز
 15. بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
 16. بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
 17. بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
 18. مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
 19. بند اول: دفتر اسناد رسمی
 20. بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
 21. بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
 22. مبحث سوم: صدور اجرائیه
 23. بند اول: تعریف اجرائیه
 24. بند دوم: انواع اجرائیه
 25. بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
 26. لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
 27. بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
 28. فصل سوم : شروع عملیات اجرائی

 29. مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
 30. مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
 31. بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
 32. بند دوم: ابلاغ اجرائیه
 33. بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
 34. فصل چهارم : ترتیب اجراء

 35. مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
 36. بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
 37. بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
 38. بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
 39. بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
 40. بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
 41. بند ششم: وجه الااتزام
 42. بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
 43. بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
 44. الف: بازداشت اموال منقول
 45. مرحله اول: تقاضای متعهدله
 46. مرحله دوم: ارزیابی
 47. مرحلة سوم: تعیین حافظ
 48. ب: بازداشت اموال غیر منقول
 49. بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
 50. بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
 51. بند یازدهم – مستثنیات دین
 52. بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
 53. مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
 54. بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
 55. الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
 56. ب: اسناد مربوط به اموال منقول
 57. بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
 58. بند سوم: زمان حراج و ختم آن
 59. بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
 60. بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
 61. بند ششم: تخلیه
 62. بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
 63. بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
 64. مبحث سوم: هزینه های اجرائی
 65. مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
 66. فصل پنجم : شکایت اجرائی

 67. مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
 68. مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
 69. مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
 70. فصل ششم : توقیف عملیات اجرائی

 71. مبحث اول: معانی توقیف
 72. مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
 73. فهرست منابع و مأخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.