دیدگاه امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل

 • موضوع پایان نامه : مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل از جنگ سرد تا زمان حال
 • مربوط به رشته : علوم سیاسی (روابط بین الملل)
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 428 صفحه

با افزایش قیمت انرژی های جهانی یعنی هیدروكربن ها (نفت و گاز) و رسیدن به آرامش داخلی و سركوبی مخالفان،‌ روسیه جانی دوباره یافت و به مخالفت با امریكا در مورد گسترش ناتو به شرق و به سمت روسیه ،‌و همچنین به مخالفت با موجی از انقلابات رنگی در جمهوری های سابق شوروی پرداخته،‌ خواهان توقف آنها گردیده و برای جلوگیری از این روند و سد نفوذ ناتو با همكاری چین و چهار كشور آسیای مركزی (تاجیكستان، ازبكستان،‌قرقیزستان و قزاقستان) پیمان همكاری های شانگهای (SCO) را بوجود آورده است،‌ به مخالفت استقلال كوزوو در سرزمین موزائیك های شكسته یعنی بالكان پرداخته، خواهان برچیده شدن سامانه دفاع موشكی و راداری در جمهوری چك و لهستان شده است.

مقایسه دیدگاه آمریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل

همچنین به دنبال استقرار این سامانه كه باعث ایجاد شكاف در رژیم های امنیتی گردیده از رژیم نیروهای متعارف اروپا (CFE) كناره گرفته، دست به مانورهای نظامی گسترده و استفاده از سلاح های استراتژیك زده است كه از بعد از جنگ سرد بی سابقه بده است .

به هر روی در حال حاضر روسیه در قامت یك بازیگر مستقل بین المللی كه از قدرت برتر هسته ای نیز برخوردار است، به عنوان یك ابر قدرت منطقه ای و جهانی شناخته می شود،‌ اما در واقع ابر قدرتی تك بعدی (نظامی) كه نقش مهمی در تحولات جهانی به ویژه در مناطق اروپای شرقی،‌خاورمیانه ،‌آسیای مركزی و قفقاز ایفا می نماید و همچنین در رژیم های امنیتی بین المللی ،‌در واقع روسیه به دنبال ایفای نقش مؤثر در معاملات جهانی و ارتقاء جایگاه خود در نظام بین الملل است و برای دستیابی به چنین هدفی رشد اقتصادی و گسترش حوزه نفوذ در مناطق گوناگون جهان را جزء اولویت های سیاست خارجی خود قرار داده است.

دیدگاه امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل

دیدگاه امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل

از این رو تلاش می نماید ضمن گسترش روابط با اتحاده اروپا و ایالات متحده امریكا و همچین ایفاء نقش مؤثرتر در رژیم های امنیتی و معادلات جهانی،‌ از نظر استراتژیكی مستقل از آنها باشد. در این راستا همانگونه كه آورده شد روسیه خواستار تعدیل یك جانبه گرایی ایالات متحده شده است ،‌در مواقع گوناگون از همراهی كامل با واشنگتن سرباز زده و برای تثبیت هژمونی با حمله یكجانبه امریكا به عراق و همكاری های تسلیحاتی و هسته ای با ایران نام برد كه نمونه های مهم اتخاذ سیاست های چالش برانگیز كرملین در قبال كاخ سفید به شمار می آید.

اما نكته قابل توجه این است كه امریكا بعنوان ابر قدرت چهار بعدی نقش بسیار مهمی در تمامی عرصه ها و معادلات جهانی از جمله رژیم های امنیتی دارا می باشد و بعید به نظر می رسد روسیه تا چندین دهه آینده بتواند به برابری با امریكا دست یابد.

فهرست مطالب پایان نامه مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملی

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات پژوهش

 3. طرح مسئله
 4. سئوال اصلی
 5. سئوالات فرعی
 6. فرضیه اصلی
 7. قلمرو تحقیق
 8. روش تحقیق
 9. متغیرها
 10. انگیزه انتخاب موضوع
 11. اهداف انتخاب موضوع
 12. بررسی ادبیات موجود
 13. تعریف مفهومی متغیرها
 14. تعریف مفاهیم کلیدی
 15. ساختار تحقیق
 16. فصل دوم : آخرین موج از تئوری های روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

 17. مقدمه
 18. گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی
 19. الف – ساختار گرایان
 20. ب – پیروان گروسیوس
 21. ج – ساختار گرایان تعدیلی
 22. گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی
 23. الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی
 24. ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی
 25. ج – ویژگی های رژیم های بین المللی
 26. د – انواع رژیم های بین المللی
 27. ه – گروه بندی رژیم های بین المللی
 28. و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی
 29. ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری
 30. گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ، و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
 31. الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی
 32. ب – مشکلات ساختی و شکلی
 33. ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی
 34. د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
 35. ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی
 36. و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی
 37. ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی
 38. نتیجه گیری
 39. فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه

 40. مقدمه
 41. گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح
 42. الف – مفهوم امنیت
 43. ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق) ۹۵
 44. ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح
 45. ۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد
 46. ۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
 47. گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی
 48. موشکی NMD
 49. الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک
 50. ۱ – قرارداد سالت یک
 51. ۲ – قرار دادسالت دو .
 52. ۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،
 53. ۴ – قرار داد سورت
 54. ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن
 55. ۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.
 56. ۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD
 57. 3 – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات
 58. ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر
 59. گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC
 60. الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR
 61. ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR
 62. ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC
 63. د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا
 64. گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی
 65. CW – BWC
 66. الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)
 67. ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC)
 68. گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )
 69. الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای
 70. ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )
 71. ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT)
 72. د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )
 73. گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک
 74. الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی
 75. ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی
 76. ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )
 77. نتیجه گیری
 78. فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

 79. مقدمه
 80. گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب
 81. الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای
 82. ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران
 83. گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران
 84. الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا
 85. ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران
 86. گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران
 87. الف – اتهامات فنی
 88. ب – تحلیل اقتصادی
 89. گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر
 90. الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه
 91. ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی
 92. گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران
 93. نتیجه گیری
 94. فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری پیوست ها و ضمائم

 95. پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵
 96. پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶کتابنامه
 97. الف ) کتب فارسی
 98. ب ) مقالات فارسی
 99. ج ) نشریات فارسی
 100. د ) جزوات درسی
 101. و ) پایان نامه ها و رساله ها
 102. ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها
 103. ی ) منابع انگلیسی
 104. چکیده انگلیسی

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.