دانلود پایان نامه بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی

 • موضوع پایان نامه : بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 196 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی :

جوانان ما هرگز چنين فرصتی را نداشته اند كه شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج را مستقيم و ملموس درک نمايند . جوانان ما آنچه را كه امروز به عنوان فرهنگ و تفکر بسیج می بينند ، می شنوند و می خوانند برداشت هايی است كه به آن ها منتقل می شود كه بعضا هم خالی از اشكال و اغراض كينه جويانه نيست . لذا ضرورت دارد تا به انحای مختلف شمای كلی اين فرهنگ و تفكر به جوانان منتقل شود . يكی از شيوه های مؤثر در مقابله با تهاجم فرهنگی ، شناخت و اشاعه فرهنگ و تفکر بسیج است تا جوانان ما را از گرايش به فرهنگ مبتذل غرب و انحراف از فرهنگ ايرانی وو اسلامی مصون بدارد .بعضی از افراد نا آگاه و يا مغرض تعاريف و برداشت های غلطی از بسيج و فرهنگ بسيج منتشر می شود كه يا ناشی از شناخت ناصحيح آنها است يا اين كه مغرضانه می خواهند اين فرهنگ را با يرداشت های كوته فكرانه خود مخدوش سازند . می توان با ارايه تعاريف روشن از فرهنگ و تفکر بسیج برداشت های غلطی كه از فرهنگ و تفکر بسیج ، تبليغ می شود را خنثی و اذهان را روشن كرد .در اين گفتار تعاريف مربوط به واژه های فرهنگ ، تفكر و بسيج  ارائه می شود . هر چند اين تعاريف تا بيش از انقلاب در ادبيات ايران مورد استفاده قرار می گرفته اند اما امروز اين واژه ها در ادبيات ايران معانی خاصی پيدا كرده اند كه متاسفانه هنوز در فرهنگ لغت يا دائره المعارف رسمی كشور ، تعريف مناسبی در خصوص آن نيامده است .

فرهنگ و تفکر بسیج حقيقتی است كه در آن بالاترين ارزش های انسانی رشد و تكامل يافته مملو از شايستگی و بايستگی است . حيات معقول و تكامل بخش انسان را فراهم آورده ، پيشرو ، هدفدار ، اصيل و متأثر از اصول ثابت معقولی است كه بر دريافت های عالی انسانی متكی است . بستر حركت عمومی جامعه ، آرامان گرا ، ظلم ستيز ،. متأثر از ارزش های اسلامی واجد عناصر ، معنويت ، شهادت، شجاعت ، غيرت و حريت است دارای ابعاد مادی و معنوی است كه در آن اولويت به حفظ ارزش ها است و حساسيت های اعتقادی و سياسی دارد و برای كل بشريت پيام دوستی ، طلح ، استقلال پيشرفت و تكامل را به ارمغان می آورد .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی به صورت زیر می باشد :

 • فصل اول : كليات‏‏، تعاريف و مفاهيم
 • مقدمه
 • موضوع پژوهش
 • دستاوردهای نظری و عملی  پژوهش
 • تعاريف و مفاهيم
 • مفهوم فرهنگ
 • تعريف لغوی
 • تعريف اصطلاحی
 • عوامل فرهنگ
 • جنبه های مادی
 • جنبه های معنوی
 • اصول چهارگانه فرهنگ
 • مفهوم تفكر
 • تعاريف لغوی
 • تعاريف اصطلاحی
 • مفهوم بسيج
 • تعاريف لغوی
 • تعاريف اصطلاحی
 • تعريف بسيج در انقلاب اسلامی
 • تعريف فرهنگ  و تفکر بسیج
 • فصل دوم : رويكردها و ويژگی ها
 • فرهنگ و تفکر بسیج در متون اسلامی
 • هدف و فلسفه بسيج
 • ويژگی ها
 • تجهيز مادی و معنوی
 • شهادت طلبی
 • صبر و استقامت
 • شجاعت
 • انضباط و هماهنگی
 • رضای حضرت حق تعالی
 • عدم سازش با كفار
 • اتكال به ذات حق تعالی
 • تولی و تبری
 • داشتن روحيه و جنگ روانی
 • فرمانبرداری و جنگ طلبی
 • فرهنگ و تفکر بسیج در وصايای شهيدان
 • ظهور تجلی ولايت و محبت به ائمه اطهار(ع)
 • رشد فضايل و محو رذايل اخلاقی
 • عشق و علاقه به امام امت (قدس سره) و اطاعت از ايشان
 • عرفان و معنويت
 • افتخار به امام حسين (ع)
 • زهد،ايثار و از خود گذشتگی
 • اتحاد و وحدت كلمه
 • رشد اعتقادات اسلامی
 • آگاهی و ايمان به حقانيت انقلاب و شهادت
 • فرهنگ و تفکر بسیج در جبهه ها
 • آداب امر به معروف و نهی از منكر
 • حفظ شرايط وجوب
 • اعزام انفرادی وم امر به معروف و نهی از منكر
 • آداب برادری و تعاون
 • طرز آشنايی
 • آداب بيماری و مداوا
 • حكمت های كتمان بيماری
 • عيادت و پرستاری
 • آداب فرماندهی و فرمانبری
 • اخلاق فرماندهی
 • عشق و علاقه متقابل
 • آداب قرآن
 • آداب مهمانی و معاشرت
 • ديد و بازديد
 • سر سفره نشستن
 • شهرداری يا خادم الحسين
 • ادعيه قبل و بعد از طعام
 • آداب دعا و مناجات
 • جبهه به عشق دعا
 • آداب سخن سكوت
 • راستی و درستی در سخن
 • نسبت نيكو دادن به هم
 • تكيه كلام ها
 • زبان سكوت
 • قسم ياد نكردن
 • ذكر خوش صلوات
 • ماندن و مقاومت كردن
 • آداب عبادت
 • آذان
 • وضو
 • نماز
 • شهادت طلبی
 • آداب رفتار با عراقی
 • فرهنگ و تفکر بسیج از نگاه جامعه شناسی
 • فرهنگ و تفکر بسیج از ديدگاه حضرت امام (قدس سره)
 • فرهنگ و تفکر بسیج از ديدگاه حضرت آيت ا…خامنه ای (ظله)
 • فصل سوم : خاستگاه و ريشه
 • خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج
 • خاستگاه جامعه شناسی
 • رويكرد جامعه شناسی  پزوتيويسمی از بسيج
 • شرايط تشكيل بسيج
 • شرايط اجتماعی بسيج
 • شرايط اقتصادی
 • شرايط سياسی
 • نقد مبانی بسيج شناسی در جهان معاصر
 • ملاک های از قبل تعريف شده
 • محور قرار گرفتن انسان مادی در علوم اجتماعی غرب
 • عدم توجه به اراده الهی در تحقق پديده های اجتماعی
 • خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج در معارف و متون اسلامی
 • در بی در بهشت مخصوص مجاهدين راه خدا
 • ارزش قطره ای از خون مجاهد
 • فضيلت شمشير مجاهد
 • فضيلت جهاد
 • سرزنش سهل انگاری در جنگ و جهاد
 • مفهوم رهبری
 • مفهوم حكومت و حاكميت
 • مفهوم ولايت فقيه
 • قانون اساسی
 • شرايط و صفات رهبر
 • وظايف و اختيارات رهبر
 • خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج از ديدگاه ولايت و رهبری
 • خاستگاه بسيج در دنياي اسلام
 • خاستگاه بسيج در انقلاب اسلامی ايران
 • خاستگاه بسيج در اراده الهی
 • خاستگاه بسيج در اراده مردمی
 • فصل چهارم : چشم اندازها و عرصه ها
 • عرصه های اجتماعی
 • عرصه سياست
 • آگاهي و شناخت
 • احساس و مسئوليت كردن
 • ايستادگی و مقاومت
 • عرصه فرهنگ
 • تهاجم فرهنگی
 • توليد دانش
 • عرصه اقتصاد
 • سطح توسعه
 • سطح كلان
 • سطح خرد
 • عرصه های فردی
 • نظام گرايشی
 • نظام بينشی
 • نظام رفتاری
 • توازون در ابعاد درونی
 • فصل پنجم : مقياس فرهنگ و تفکر بسیج
 • كليات مقياس
 • الف) مشاخص های ده گانه
 • 1-            عمل صالح
 • 2-            ايثار و استقامت
 • 3-            نيايش و خود سازی
 • 4-            محبت و احسان
 • 5-            اعتقاد به حكومت اسلامی
 • 6-            حريت و شهامت
 • 7-            مردمی بودن
 • 8-            علم و آگاهی
 • 9-            تظم و آمادگی رزمی
 • 10-         هويت ملی و فرهنگ پذيری
 • ب) آزمودنی
 • ج) ابزار پژوهش
 • 1-            پرسشنامه
 • 2-            مراحل تنظيم پرسشنامه
 • 3-            نمره گذاری پرسشنامه
 • 4-            نحوه نمره گذاری و تعيين شاخص هماهنگی پرسشنامه
 • 5-            روايی پرسشنامه
 • 6-            اعتبار پرسشنامه
 • د) اجرا و تفسير نمرات
 • ه) ميانگين و انحراف معيار شاخص های ده گانه در اقشار بسيج
 • پرسشنامه

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.