دانلود مقاله شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 • موضوع مقاله : شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 124 صفحه

موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

اصول و قواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.
ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم می دانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع را نیز شامل می شود.

آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی در نوع عمل حقوقی (عقد يا ایقاع) و نوع عقد تمليکی، عهدی، رضائی یا عینی و …) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.
قبل از پرداختن به موضوع کلی و ماهیت «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن» به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی آن خالی از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از شرایط صحت عقد را بررسی می‌ کند.

پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی در این پژوهش خواهد بود و تمام مباحث به نحوی با عقد و قرارداد پیوند می خورد.
در این تحقیق تا حد ممکن اجزاء اصلی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار مي‌ دهیم و به دنبال تشریح جداگانه هر مفهوم آنها را در یک مجموعه قرار داده تا جهت شناساندن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد استفاده کنیم.

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

بعد از تعریف و شناسایی جداگانه مفاهیم اصلی تشکیل دهنده شرط، به تعریفی کلی از شرط دست می یابیم و در ادامه موضوع و ماهیت واقعی شرط که مهمترین بحث این نوشتار است ارائه می گردد. به دنبال تشریح موضوع و ماهیت واقعی شرط باید محدودۀ و قلمرو آن و مصادیق چهره های مختلف شرط مورد امعان نظر قرار گیرد و سپس از مجموع مباحث می توان به بعضی نتایج عملی رسید و به ارائه بعضی راه حل ها پرداخت.

فهرست مطالب مقاله شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 1. مقدمه
 2. تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
 3. فصل اول : تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

 4. گفتاراول : تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن
 5. مبحث اول : تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
 6. مبحث دوم : تعریف تعهد
 7. مبحث سوم : مفهوم شرط
 8. مبحث چهارم : مفهوم قدرت
 9. مبحث پنجم : مفهوم اجرای تعهد
 10. مبحث ششم : تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
 11. گفتار دوم : مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
 12. مبحث اول : قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
 13. مبحث دوم : اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
 14. بند اول : جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی
 15. بند دوم : جایگزینی قدرت متعهدله یا غیر متعهد به جای قدرت متعهد
 16. بند سوم : عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
 17. مبحث سوم : قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
 18. مبحث چهارم : قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و در مرحله اجرای تعهد
 19. فصل دوم : موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

 20. گفتار اول : موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
 21. مبحث اول : مفهوم علم به قدرت
 22. مبحث دوم : موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
 23. بند اول : نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
 24. بند دوم : نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
 25. بند سوم : نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
 26. بند چهارم : نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
 27. مبحث سوم : قدرت واقعی یا قدرت علمی
 28. بند اول : وثوق و اطمینان بر اجرای تعهد
 29. بند دوم : ظن بر اجرای تعهد
 30. بند سوم : شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
 31. بند چهارم : احتمال بر اجرای تعهد
 32. بند پنجم : امیر و تصور بر اجرای تعهد
 33. بند ششم : نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
 34. مبحث چهارم : مقتضای حدیث نفی غرر
 35. گفتار دوم : قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل و قلمرو مصادیق آن در برخی از انواع تعهد
 36. مبحث اول : قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام و مستقل
 37. بند اول : رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
 38. بند دوم : رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
 39. بند سوم : رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
 40. بند چهارم : عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
 41. بند پنجم : ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
 42. مبحث دوم : قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی از انواع تعهد
 43. بند اول : قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات مستمر و تعهدات آنی
 44. بند دوم : قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
 45. مبحث سوم : قدرت بر اجرای تعهد در برخی عقود و مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی
 46. بند اول : قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض
 47. بند دوم : قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت
 48. بند سوم : قدرت بر اجرای تعهد در عقد کفالت
 49. بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد در عقد مضاربه
 50. نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
 51. فهرست منابع و ماخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.