دانلود مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

 • موضوع مقاله : مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم
 • مربوط به رشته : مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 202 صفحه

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

اگر یک مدیر آموزشی، این تحقیق را مطالعه کند به این نتیجه می‌ رسد که نیروی انسانی از مهمترین و ارزشمندترین دارایی‌ های هر سازمان آموزشی است که در همه فصل‌ ها به این نکته اشاره شده است. لذا موفقیت مدیران آموزشی در رسیدن به اهداف آموزشی، مرهون توجه کافی به این منبع حیاتی می‌ باشد. از جمله عوامل در هدایت نیروی انسانی به کارگیری عوامل انگیزشی توسط مدیران می‌ باشد.

باتوجه به اهمیت نظام آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت و با عنایت به این نکته که معلمان در این مجموعه ، رسالت سنگین و نقش عمده ای را بر عهده دارند. ضروری است‌ مدیران و رهبران آموزشی با درک اهمیت انگیزش، محیطی برانگیزاننده و چالش ایجاد نمایند. در چنین محیطی تعهد شغلی با تعهد اخلاقی به هم آمیخته و معلمان نه بر حسب وظیفه،5 بلکه از روی میل و رغبت درونی هدایت شده و با ابراز آزادانه عقاید و تبادل افکار به خلق روش‌ های نو و ابتکاری در امر تعلیم و تربیت خواهند پرداخت.

مدیریت آموزشی از گسترده ترین انواع مدیریت‌ های موجود در سازمان‌ ها به شمار می‌ آید. در حال حاضر تعداد مدارس و سازمان‌ های آموزشی در همه کشورها بیش‌ تر از مجموع سایر سازمان‌ های موجد در آن کشورها است. با این تفسیر، بخش اعظم مدیران در جهان به اداره سازمان‌ های آموزشی اشتغال دارند.

دانلود مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

تعاریف مدیریت آموزشی که در فصل اول بخش دوم آمده است اهمیت وظایف مدیران آموزشی را در سازمان‌ های آموزشی به خوبی آشکار می‌ سازد . یکی از تعاریف موجود، مدیریت آموزشی را راهنمایی، کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت (از قبیل گزینش معلمان و دانش آموزان، برنامه‌ های مطالعاتی، برنامه‌ های درسی و روش‌ های آموزشی) معرفی می‌ کند.

در این تعریف، مدیر آموزشی در همه فعالیت‌ های آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ ای بر عهده دارد. با توجه به این نقش و با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده در خصوص مدیریت آموزشی می‌ توان به مواردی دست یافت که هم از جهت موضوعی و هم از جهت ارزش‌ های حاکم بر جامعه نیازمند به توجهی بیش تر در این زمینه می‌ باشد. به عبارت دیگر، مدیریت آموزشی باید با نگاهی نو به این موارد در جهت تقویت هر چه بیش تر محیط‌ های آموزشی گام بردارد.

پس، مدیران و رهبران آموزشی در سطح مختلف باید با دیدی عالمانه به مسائل گوناگون آموزش و پرورش، و از جمله مدرسه به عنوان یک واحد اجتماعی ، بپردازند، تحولات عمیق اجتماعی در مدرسه را زیر نظر داشته باشند، رابطه مدرسه با جامعه را مورد ملاحظه قرار دهند تا بتوانند رهبری و هدایت لازم را اعمال کنند.

فهرست مطالب مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

 1. بخش اول

 2. مقدمه
 3. نوع تحقیق
 4. روش کتابخانه ای
 5. انواع سند
 6. ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای
 7. فیش
 8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 9. ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل
 10. ویژگی‌ های مدیران آموزشی
 11. جنبه نوآوری تحقیق
 12. نتیجه گیری و پیشنهاد
 13. بخش دوم

 14. فصل اول : تعاریف مدیریت
 15. تعاریف مدیریت
 16. فصل دوم : روش‌ های تحقیق
 17. روش‌ های تحقیق
 18. تحقیقات علمی‌ بر اساس هدف
 19. ۱٫ تحقیق بنیادی
 20. ۲٫ تحقیق کاربردی
 21. ۳٫ تحقیقات عملی
 22. تحقیقات علمی‌ بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی
 23. تحقیق توصیفی
 24. پژوهش زمینه یابی
 25. پژوهش تحلیل محتوا
 26. پژوهش موردی
 27. پژوهش قوم نگاری
 28. پژوهش آزمایشی (تجربی)
 29. پژوهش شبه آزمایشی
 30. تحقیقات همبستگی یا همخوانی
 31. تحقیقات علی (پس رویدادی)
 32. تحقیق برآوردی، ارزشیابی
 33. روش‌ های گرد آوری اطلاعات
 34. روش‌ های کتابخانه ای
 35. روش‌ های میدانی
 36. فصل سوم : تئوری‌ های مدیریت
 37. نظریه مدیریت علمی
 38. نظریه مدیریت اداری
 39. نظریه بوروکراسی
 40. نظریه روابط انسانی
 41. نظریه سیستم
 42. تعریف سیستم
 43. سیستم باز و بسته
 44. کاربرد نظریه سیستم در مدیریت
 45. نظریه ترکیبی
 46. علاقه برای محصول یا هدف
 47. علاقه برای پرسنل
 48. تئوری اقتضاء
 49. مدیریت کیفیت جامع
 50. تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت
 51. تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت
 52. مدیریت مبتنی بر TOSIDPAR
 53. TOSIDPAR و دلالت‌های آن
 54. تئوری «Z»
 55. فصل چهارم : سازمان‌ های یادگیرنده
 56. ایجاد یک سازمان یادگیرنده
 57. سازمان یاد گیرنده
 58. ایجاد سازمان‌ های یادگیرنده
 59. ۱٫ شناخت هدف
 60. ۲٫ وجود رهبران اندیشمند
 61. الف: تدوین استراتژی
 62. ب: طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی
 63. ۳٫ وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق
 64. ۴٫ تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آن ها
 65. ۵٫ مشارکت کامل در اطلاعات
 66. ۶٫ برخورداری از یک الگوی پوینده
 67. ۷٫ به کارگیری علم و تجربه
 68. نتیجه گیری
 69. سازمان یادگیرنده و تعریف آن
 70. ویژگی‌ های سازمان‌ های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی
 71. مدرسه یادگیرنده
 72. مبانی اساسی
 73. ۱٫ نگریستن به مدرسه به مثابه یک نظام اجتماعی
 74. ۲٫ رویکرد آموزشی و بهسازی «کل سازمان»
 75. ۳٫ اندیشه هایی که ارتباط بین بهسازی منابع انسانی و یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی و موفقیت سازمانی
 76. تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده
 77. ویژگی‌ های مدرسه یادگیرنده
 78. استقرار مدرسه یادگیرنده
 79. اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده
 80. فصل پنجم : مدیریت کیفیت فراگیر
 81. «مدیریت کیفیت فراگیر»
 82. ادواردز دمینگ کیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟
 83. اصول مدیریتی دکتر دمینگ
 84. کاربرد فلسفة مدیریت دمینگ در مدارس
 85. بینش، مالکیت و تعهد: ابتدای مدیریت کیفی فراگیر در مدرسه
 86. سه کارکرد بینش
 87. تعهد- چالش راستین بینش
 88. مالکیت به منزله ندای تعهد
 89. تعریف مدیریت کیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش
 90. اجرای مدیریت کیفی و فراگیر
 91. سه کیفیت نرم افزاری در مدیریت کیفی فراگیر
 92. اولین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر
 93. دومین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر
 94. سومین جز تشیکل دهنده مدیریت کیفی فراگیر
 95. چهارمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر
 96. پنجمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر
 97. فصل ششم : مطالعات موردی
 98. «مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی»
 99. خواهر خواندگی مدرسه ای
 100. هم دلی محصول هم فکری است
 101. فعالیت‌ های تعاملی برای هم افزایی بیشتر
 102. فصل هفتم : مدیریت دانش
 103. مقدمه
 104. تعریف مدیریت دانش
 105. مدیریت دانش در مدارس
 106. اصول مدیریت دانش
 107. نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش
 108. عدم تمرکز
 109. مشارکت
 110. پژوهش محوری
 111. دانش و مهارت
 112. اطلاعات (و ارتباطات موثر)
 113. مطالعه موردی
 114. ارزشیابی عملکرد و پاداش
 115. نقش ارزش‌ ها در مدیریت دانش
 116. پیش زمینه‌ های دانش افرینی
 117. فصل هشتم : کارکردهای مدیریت
 118. کارکرد‌های مدیریت
 119. برنامه ریزی
 120. تعریف برنامه ریزی
 121. مراحل برنامه ریزی
 122. برنامه ریزی آموزشی
 123. سازماندهی
 124. الف ) تقسیم کار
 125. ب) اختیار و مسئولیت
 126. ج) روابط منطقی
 127. کارگزینی
 128. رهبری
 129. هماهنگی
 130. اصول هماهنگی
 131. ارتباطات
 132. تعریف ارتباطات و اهمیت آن
 133. انواع ارتباطات
 134. ارتباط عمودی
 135. ارتباط افقی
 136. ارتباطات مورب
 137. بودجه
 138. اصول بودجه
 139. تهیه و تنظیم بودرجه
 140. بودجه متداول
 141. بودجه برنامه ای
 142. فصل نهم : مدیران و خلاقیت
 143. «نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاه ها»
 144. فرآیند تفکر خلاق
 145. ۱- آمادگی
 146. ۲- پرورش دادن
 147. بینش
 148. تعیین روایی بینش
 149. کاوشگری
 150. اثرات آموزشی و پرورشی
 151. ترجمه مقاله انگلیسی
 152. مرکز EPPI
 153. اولین بازنگری
 154. چالش‌ های موجود در پروسه بازنگری
 155. چالش‌ های فنی و تکنیکی
 156. منابع و مآخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.