پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 • موضوع پایان نامه : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 121 صفحه

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور آنها را بر شمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است ، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجع کرد.

چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب حصری و خلاف قاعده میباشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد یا خیر. باید بگوید از موارد مذکور صدور قرار موقوفی تعقیب نمی باشد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نمی باشد و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.

صدور قرار موقوفی تعقیب

صدور قرار موقوفی تعقیب

در پایان لازم است که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برشماریم که عبارت است از :

 • فوت متهم در مجازات های شخصی
 • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
 • مشمولان عفو
 • نسخ مجازات های قانونی
 • اعتبار امر مختومه
 • مرور زمان در مجازات های بازدارنده

فهرست مطالب پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. بخش اول : کلیات

 4. فصل اول : ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
 5. ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری
 6. اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
 7. سابقه تقتین
 8. فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
 9. در مرحله تحقیقات مقدماتی
 10. در مرحله دادرسی
 11. زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
 12. زمان صدور قرار موقوفی تعقیب
 13. مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
 14. فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
 15. تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
 16. مرجع دادسرایی
 17. مرجع دادرسی
 18. الف : دادگاه کیفری استان
 19. ب: دادگاه عمومی و انقلاب
 20. مرجع صالح پس از نقص قرار
 21. فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
 22. اثر آن بر شاکی خصوصی
 23. اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی
 24. فصل پنجم : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
 25. تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
 26. الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
 27. ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت
 28. تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی
 29. بخش دوم : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

 30. فصل اول : فوت
 31. کلیات
 32. تعاریف
 33. معنای فوت
 34. الف ) مرگ ظاهری
 35. ب ) کما
 36. ج ) مرگ مغزی
 37. د ) حکم موت فرضی
 38. معنای مجازات شخصی
 39. تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
 40. تاثیر فوت بر دیه
 41. تاثیر فوت بر جزای نقدی
 42. تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال
 43. اثر فوت بر مراحل دادرسی
 44. فوت متهم قبل از تعقیب
 45. فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی
 46. فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم
 47. فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
 48. فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی
 49. فوت محکوم علیه حین اجرای حکم
 50. نمونه کاربردی
 51. فصل دوم : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
 52. کلیات
 53. معنای گذشت
 54. جرایم قابل گذشت
 55. راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
 56. الف : روش ضابطه قانونی
 57. ب: روش احصای قانونی
 58. ج: روش قانون گذار ایران
 59. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
 60. تعریف شاکی
 61. تشریفات گذشت
 62. شرایط گذشت کننده
 63. الف: حق تمتع
 64. ب: اهلیت استیفاء
 65. مسائل مربوط به گذشت شاکی
 66. فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
 67. کلیات
 68. تعریف
 69. آثار نسخ بر مراحل دادرسی
 70. نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب
 71. نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم
 72. نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم
 73. فصل چهارم : عفو
 74. کلیات
 75. تعریف
 76. انواع عفو
 77. الف: عفو عام
 78. ب: عفو خاص
 79. آثار عفو
 80. الف : آثار عفو عام
 81. ب: آثار عفو خاص
 82. فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
 83. کلیات
 84. تعریف
 85. شرایط حصول امر مختوم کیفری
 86. استثناء بر امر مختوم کیفری
 87. فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
 88. تعریف
 89. علت وضع مرور زمان
 90. الف : دلایل موافقان
 91. ب: دلایل مخالفان
 92. انواع مرور زمان
 93. مرور زمان شکایت
 94. مرور زمان تعقیب
 95. مرور زمان مجازات
 96. قطع مرور زمان
 97. الف : علل انقطاع مرور زمان
 98. ب : آثار انقطاع مرور زمان
 99. تعلیق مرور زمان
 100. آثار مرور زمان
 101. مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
 102. فصل هفتم : جنون
 103. کلیات
 104. تعریف جنون
 105. انواع جنون
 106. الف : جنون ادواری
 107. ب: جنون دایمی
 108. تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
 109. جنون در حین ارتکاب جرم
 110. جنون در زمان تعقیب
 111. نتیجه گیری
 112. پیشنهادات
 113. منابع و ماخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.