اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک

اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک

 • موضوع پایان نامه : اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : word
 • تعداد صفحات : 264 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک :

شوک های اقتصادی با‌ توجه به تاثيرگذاری بر متغيرهای خاص اقتصاد كلان موجب نابسامانی فعاليت‌ های اقتصادی شده، بی ثباتی اقتصادی را ايجاد می نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی ، قيمت‌ها، نرخ بهره و … می شوند كه اين نااطمينانی موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌ های موسسات پولی و مالی می شوند. اين تحقيق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نمايد. كه برای اين منظور نااطمينانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسيله تركيبی از مدل‌ های ARCH-GARCH وARIMA  محاسبه شده، سپس از طريق مدل‌ های خود توضيح برداری (VAR) و مدل‌ های تصحيح خطا (ECM) ارتباط آن‌ ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ است.  همانگونه كه در شروع بحث بيان گرديد، تعاريف متعددی برای ادوار كار و كسب وجود دارد و نيز راه‌ های متعددی از جمله بررسی روند تولید ناخالص ملی ، برای مشخص نمودن آن ارائه شده است، اما هيچگونه توافق عامی در اين روش‌ ها و يا تعاريف وجود ندارد. تعاريف انتزاعی، ما را در اندازه گيری عملی دوره‌ های ركودی و رونق دچار مشكل می سازند، در حالی كه تعاريف عملياتی تر با مشكلات نظری و فنی روبرو هستند. به جز روش استفاده از تولید ناخالص ملی در تشخيص ادوار كار و كسب، روش‌ های ديگری مانند متغيرهای پيشرو وجود دارد كه مبنای كار خود را بر اين فرض قرار می دهند كه متغير توليد ناخالص ملی نمی تواند شاخص مناسبی برای نشان دادن ادوار كار و كسب باشد، در اين روش از شاخص‌ هايی كه بهتر نشان‌ دهنده دوره‌ های ركود و رونق اقتصادی هستند، استفاده می شود. «برای ديبولد و رادبوش (Diebold & Rudebusch ,1992) بر اين نكته تاكيد دارند كه شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی كه توسط بسياری از مطالعات برای تاييد كاهش بی ثباتی اقتصادی آمريكا پس از جنگ جهانی دوم به‌ كار رفته است، نمی توانند، ركودها و رونق‌ ها را به درستی نشان دهد، و امكان خطای آنها وجود دارد. از اين رو آنها از شاخص‌ های تاريخی موسسه‌ NBER برای نشان دادن بی ثباتی اقتصادی استفاده كرده‌ اند. اين شاخص‌ ها طول دوره‌ ركودی و رونق را شامل می شود، كه در بالا توضيح داده شد. البته همچنان به علت سادگی، استفاده از تولید ناخالص ملی در تشخيص ادوار كسب و كار رايج است. اما در حقيقت، بر عدم مشكلات اين تعريف از ادوار كار و كسب و در نتيجه بی ثباتی اقتصادی دلالت دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک به صورت زیر می باشد :

 • چکیده
 • کلیات
 • مقدمه
 • بیان موضوع تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
 • بانکداری بدون ربا
 • تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه
 • جایگاه و تعریف بانک
 • جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا
 • معرفی بانک‌ های داخلی کشور
 • جذب منابع در بانکداری بدون ربا
 • انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران
 • سپرده قرض‌الحسنه جاری
 • سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
 • سپرده سرمایه‌ گذاری مدت‌دار
 • سایر سپرده‌ ها
 • طبقه‌ بندی منابع به لحاظ حقوقی
 • منابع مالکانه
 • منابع وکالتی
 • طبقه‌ بندی انواع سپرده‌ ها از دیدگاه هزینه تجهیز
 • سپرده‌ های بدون سود یا مجانی
 • سپرده‌ های با نرخ سود کم یا ارزان‌ قیمت
 • سپرده‌ های با نرخ سود بالا یا گران‌ قیمت
 • روند رشد سپرده‌ های موثر بانک‌ های دولتی
 • روند رشد سپرده‌ های ارزان‌ قیمت و گران‌ قیمت بانک‌ های دولتی‌
 • روند رشد سپرده‌ های قرض‌ الحسنه پس‌ انداز بانک‌ های دولتی
 • روند رشد سپرده‌ های جاری بانک‌ های دولتی
 • روند رشد سپرده‌ های کوتاه‌ مدت بانک‌ های دولتی
 • روند رشد سپرده‌ های بلند‌ مدت بانک‌ های دولتی
 • روند رشد سایر سپرده‌ های بانک‌ های دولتی
 • تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
 • طبقه‌ بندی تسهیلات اعطایی بر اساس مدت
 • کوتاه‌ مدت
 • میان‌ مدت
 • طبقه بندی براساس بخش‌ های اقتصادی
 • بخش بازرگانی
 • بخش تولیدی‌
 • تولیدی صنعتی
 • تولیدی‌ کشاورزی
 • مسکن و ساختمان
 • خدمات
 • متفرقه
 • تعاریف و ویژگی‌ های هر یک از انواع تسهیلات اعطایی
 • قرض‌ الحسنه اعطایی
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • جعاله
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • معاملات سلف
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • فروش‌ اقساطی
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • مشارکت‌ مدنی
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • مضاربه
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • اجاره بشرط ‌تملیک
 • تعریف
 • کاربرد
 • مدت
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌ ها
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات بانک‌ ها
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان بانک‌ ها
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌ ها
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانک‌ ها
 • معرفی بانک رفاه
 • بانک رفاه در یک نگاه
 • وضعیت سهام و سرمایه بانک
 • فعالیت‌ ها
 • فعالیت‌ های عام
 • فعالیت‌ های خاص
 • ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ جنسیت و تحصیلات
 • روند رشد سپرده‌ های جاری بانک رفاه
 • روند رشد سپرده‌ های پس‌ انداز بانک رفاه
 • روند رشد سپرده‌ های کوتاه‌ مدت بانک رفاه
 • روند رشد سپرده‌ های بلند مدت بانک رفاه
 • روند رشد سایر سپرده‌ های بانک رفاه
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه
 • روند رشد تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و خدمات بانک رفاه
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان در بانک رفاه
 • روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی .در بانک رفاه
 • شوک‌ ها و بی‌ ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف
 • سیستم بانکی
 • شوک‌ ها و ادوار کار و کسب
 • مفاهیم و کلیات
 • تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل برای ایران
 • شوک‌ ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد
 • اثرات یک شوک تقاضا بر اقتصاد
 • نمودار ضریب فزاینده یک شوک برای سال های پس از وقوع
 • بی‌ ثباتی اقتصادی
 • آیا بی‌ ثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟
 • تعریف بی‌ ثباتی و آسیب‌ پذیری اقتصاد کلان
 • چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ ثباتی اقتصادی
 • دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات
 • دیدگاه نهادی
 • نقش نهادهای سیاسی در بی‌ ثباتی اقتصادی
 • نقش سیاست‌ ها در بی‌ ثباتی اقتصادی
 • دیدگاه توسعه
 • تغییر‌پذیری و نااطمینانی
 • نحوه محاسبه نااطمینانی
 • انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک
 • خطای پیش‌ بینی الگو
 • GDPو تغییر‌پذیری آن
 • تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن
 • اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌ گذاران و پس‌ انداز‌ کنندگان
 • بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف
 • سیستم بانکی (اقتصاد ایران)
 • تاثیر بر دارایی‌ های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ ها
 • نرخ سود واقعی سپرده‌ های بلندمدت
 • روند سپرده‌ های مدت‌ دار بانک‌ رفاه بصورت‌ فصلی
 • تاثیر نااطمینانی بر سرمایه‌ گذاری با تاکید بر تسهیلات
 • عرضه و تقاضای تسهیلات در بازار بانکی ایران
 • بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران
 • برآورد مدل اقتصاد سنجی
 • پایایی (ایستایی)
 • آزمون ریشه واحد دیکی – فولر
 • آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF
 • آزمون ایستایی متغیرهای مدل
 • مدل‌های ARIMA
 • تعریف مدل‌های ARIMA
 • شبیه‌ سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌ های ARIMA
 • مدل‌ های ARCH-GARCH
 • مدل ARCH
 • مدل GARCH
 • کنترل مدل‌ های ARCH-GARCH
 • ارزیابی برازش
 • بررسی مشخصه‌ ها برای کفایت مدل
 • شبیه‌ سازی تورم و تولید توسط مدل‌ های ARCH
 • خود‌رگرسیون برداری‌
 • فرآیند خود‌رگرسیون برداری
 • تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P
 • تعیین طول وقفه‌ ها
 • تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR
 • همگرایی
 • آزمون همگرایی مدل
 • الگوی تصحیح خطا ECM
 • برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا
 • خلاصه ، نتیجه‌ گیری و پیشنهادات تحقیق
 • خلاصه تحقیق
 • نتایج تحقیق
 • پیشنهادات
 • پیوست
 • فاقد منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.