دانلود پایان نامه نحوه تولید برق در نیروگاه جزر و مدی

 • موضوع پایان نامه : نحوه تولید برق در نیروگاه جزر و مدی
 • مربوط به رشته : برق و الکترونیک
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 173 صفحه

تفاوت عمده نیروگاه آبی سنتی و نیروگاه جزر و مدی در نحوه عملکرد آنها می باشد. نیروگاه آبی در یکی از دو حالت عمده پیک یا بار پایه کار می کند، اما نیروگاه جزر و مدی به شکل سیکلی کار می کنند. در نیروگاه جزر و مدی به علت اینکه در همه مواقع جزر و مد حداقل ارتفاع و دبی مورد نیاز برای عملکرد توربین‌ ها موجود نیست باید زمانی را برای پر شدن حوضچه و انتظار تولید برق در نظر گرفت. از نقطه نظر کارکرد در زمان حداکثر نیاز مصرف (پیک) این امکان نیز وجود دارد که واحد در زمان پیک کار کند. در سیکل تولید انرژی در زمانی که امکان استحصال انرژی بین حوضچه و دریا وجود ندارد. می توان عمل پمپاژ را انجام داد. در واقع نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی تابع ساعات وقوع جزر و مد و نیاز شبکه سراسری به کار کردن نیروگاه در بار پیک یا پایه می باشد.

نیروگاه جزر و مدی و تولید برق در آن

بدین منظور برای تعیین ضریب تولید نیروگاه ابتدا باید محل از نقطه نظر شرایط توپوگرافی بازدید شود. تا تعیین گردد که در آن محل چند حوضچه می توان احداث نمود، چه ارتفاعی ایجاد می شود، چند بار جزر و مد اتفاق می افتد و سپس با انجام مطالعات اقتصادی طرح و بازار برق در مورد نحوه عملکرد نیروگاه تصمیم گیری شود.

تولید برق در نیروگاه جزر و مدی

تولید برق در نیروگاه جزر و مدی

یکی از مانع های اصلی در افزایش استفاده از انرژی جزر و مدی هزینه بالای ساخت نیروگاه جزر و مدی است که برای مثال، هزینه ساخت نیروگاه سه ورن در انلگیس 15 بیلیون دلار تخمین زده شده است. هزینه های عملیاتی و نگهداری نیروگاه های جزر و مدی خیلی کم است زیرا سوخت آن ها (آب دریا) مجانی است اما هزینه کل تولید برق خیلی بالا است.

یک فاکتور مهم در تعیین هزینه بهربرداری از نیروگاههای جذر و مدی اندازه (طول و ارتفاع) سد بندی مورد نیاز و اختلاف ارتفاع بین مد حداکثر و جزر حداقل (دامنه جزر و مد) می باشد. فاکتور دیگر می تواند بیان شود که نسبت گیبرات مکان نامیده می‌شود نسبت گیبرات نسبتی است بین طول سد بندی برحسب متر به تولید سالانه انرژی بر حسب کیلووات ساعت، نسبت گیبرات مکان هر چقدر کمتر باشد آن مکان بیشتر مطلوب برای کار است. به عنوان مثال نسبت گیبرات در لارنس 36/0 در سه ورن 87/0 و در پاساماکودی در خلیج فاندی 92/0 می باشد.

فهرست مطالب پایان نامه نحوه تولید برق در نیروگاه جزر و مدی

 1. فصل اول

 2. انرژی های قابل حصول از دریا
 3. معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها
 4. انرژی جزر و مد دریا
 5. انرژی امواج دریا
 6. ویژگی های منبع
 7. طرح ستون نوسانگر آب (OWC)
 8. طرح ماشین شناور موج – نیرو
 9. طرح ژنراتور نوع دلفین
 10. اثرات زیست محیطی
 11. نتیجه گیری
 12. انرژی حرارتی دریا
 13. تکنولوژی حرارتی دریاها
 14. تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC
 15. اثرات زیست محیطی
 16. نتیجه گیری
 17. انرژی اختلاف غلظت نمک
 18. تکنولوژی اختلاف غلظت نمک
 19. نتیجه گیری
 20. فصل دوم

 21. جزر و مد
 22. منشاء و تاریخچه جزر و مد
 23. مکانیسم تشکیل جزر و مد
 24. ترکیب اثر ماه و خورشید بر روی جزر و مد
 25. جزر و مد حداکثر
 26. جزر و مد حداقل
 27. نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید
 28. اثر اینرسی آب بر روی جزر و مد
 29. اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه بر روی جزر و مد
 30. سایر پارامترهای موثر در جزر و مد
 31. کاربردهای جزر و مد
 32. مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد
 33. فصل سوم

 34. شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی
 35. شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی
 36. کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا
 37. عوامل موثر بر دامنه جزر و مد
 38. نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی
 39. نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی
 40. نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی
 41. ساختن دایک
 42. طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی
 43. انواع توربین های به کارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی
 44. طراحی محور توربین
 45. فصل چهارم

 46. نیروگاه جزر و مدی
 47. روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد
 48. سیستم یک حوضچه ای
 49. سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی حوضچه به دریا
 50. سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی دریا به حوضچه
 51. سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعکس
 52. سیستم دو حوضچه ای
 53. سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه
 54. نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
 55. مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
 56. نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده
 57. مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس در فرانسه
 58. مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا
 59. بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق
 60. مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی
 61. رسوبات
 62. اثرات بر طبیعت
 63. نتیجه گیری
 64. فصل پنجم

 65. سیاست‌ های وزارت نیرو در توسعه کاربرد انرژی‌ های نو
 66. ایجاد بستر مناسب از طریق شناسایی و برآورد منابع و مطالعات امکان سنجی
 67. ایجاد بسترهای فنی مناسب و ظرفیت سازی
 68. ایجاد بسترهای قانونی
 69. فعال سازی بخش خصوصی
 70. فعال سازی تحقیقات
 71. انجام پروژه های نمایش عملکرد
 72. اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش
 73. فصل ششم

 74. مشکلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر در ایران
 75. فصل هفتم

 76. مقالات فارسی
 77. مقاله نخست
 78. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
 79. چکیده
 80. مقدمه
 81. مراحل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
 82. قیمت انرژی
 83. تحقیق و توسعه در انرژی
 84. تشویق به توسعه تجاری
 85. کمک به کشورهای در حال توسعه
 86. انتقال فن آوری
 87. اجرا نمونه انتقال فن آوری نیروگاه های برق بادی در کشور
 88. نتیجه گیری
 89. مقاله دوم
 90. مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا
 91. چکیده
 92. مقدمه
 93. انرژی جزر و مدی
 94. انرژی امواج
 95. خلاصه و نتیجه گیری
 96.  انرژی امواج
 97. فصل هشتم

 98. ترجمه مقاله
 99. انرژی تجدیدپذیر
 100. نیروی جزر و مد
 101. فیزیک جزر و مد
 102. اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز
 103. تولید برق از جزر و مد
 104. توربین های استفاده شده در نیروگاه جزر و مدی
 105. پره های جزر و مدی
 106. توربین های جزر و مدی
 107. محدودیت نیروگاههای جزر و مدی
 108. تغییرات جزر و مدی
 109. تغییرات اکولوژی
 110. نیروگاههای جزر و مدی در استرالیا
 111. نیروگاههای جزر و مدی: چگونگی کار آنها
 112. نیروگاههای جزر و مدی: تاریخچه و محل
 113. نیروگاه جزر و مدی: طرح و مشکلات
 114. اثرات اجتماعی
 115. نتیجه
 116. توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی
 117. انرژی جزر و مد
 118. جزر و مد: انرژی وابسته به نیروی جاذبه
 119. بهره برداری از منابع
 120. انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی
 121. اثرات محیطی
 122. نتایج
 123. روشهای تولید برق
 124. پیـوست
 125. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۱ تا کنون ثبت شده است
امین گفته : جمعه , ۸ مرداد ۱۳۹۵

سلام.خسته نباشید میشه فایل pdf بزارید تا از محتواش خیالم راحت بشه.بعد فایل word خرید!

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.