پروژه روش های ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار و کشت سلول Elisa،HI،PCR

پروژه روش های ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار و کشت سلول Elis،HI،PCR

 • موضوع پروژه : روش های ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار و کشت سلول Elisa،HI،PCR
 • مربوط به رشته : دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 125 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه روش های ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار و کشت سلول Elisa،HI،PCR :

استفاده بسيار جالب و جديد از کشت سلول عبارت است از علوم پزشكی تهيه واكسن های ضد بيماری های ويروسی انسان و همچنين تحقيقات سرطان شناسی نئوپلازی، توليد سلول های زنجيره ای Cell Iine كاربرد آنها جهت تهيه ويروس ها موجب پيشرفت کشت سلول بصورت مدرن شده است بخصوص آندسته سلول هائی كه برای آناليز مواد شيميائی مورد نياز می باشند. اينكارها موجب فعاليت شركت های خصوصی سازنده محيط های غذائی مناسب کشت سلول همچنين سرم های مناسب اعم از F.B.S or Calf serum سرم تهيه شده ازجنين گوساله گرديده است. ناگفته نماند كه  استفاده از آنتی بيوتيک ها، كار كردن در زير چادرهای هوای استريل كمک شايان توجهی به عرضه کشت سلول می باشد. استفاده از کشت سلول زمينه تحقيق را برای پژوهشگران باز می گذارد تا تجربيات پيچيده علمی را بتوانند خارج از محيط بدن انسان يا حيوان بصورت Invitro عملی نمايند و نتايج صحيح را بگيرند. علاوه بر كاربرهای ويروس شناسی و سرطان شناسی روش های ديگری نيز مورد عمل قرار گرفته كه عبارتند از ادغام دو سلول در يكديگر Cell Fussion كه اگر چه از سال 1961 آغاز شده بود ولی تا سال 1993 تحقيقات مربوطه ادامه داشته است بعلاوه تهيه سرم های Specific منوكلونال كه بجای Polyclonal بكار رفته تا نتايج صحيح تری بدهد.

ويروس ها ازجمله كوچكترين عوامل عفونی می باشند كه به علت دارا بودن خصوصيات مختص خود با ساير موجودات زنده تفاوت دارند. ويروس ها را نمی توان درمحيط های مصنوعی آزمايشگاهی به راحتی تشخيص داد و به منظور کشت سلول ، جداسازی و نهايتاَ شناسائی آنها از حيوانات حساس، تخم مرغ جنین دار و کشت سلول استفاده می شود. در اثر استفاده از تخم مرغ جنين دار برای كشت ويروس ها پيشرفت قابل ملاحظه ای در راه شناسايی و جداسازی اين عوامل عفونی حاصل شده است.

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش های ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار و کشت سلول Elisa،HI،PCR و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پروژه روش های ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار و کشت سلول Elisa،HI،PCR به صورت زیر می باشد :

 • چکیده
 • مقدمه
 • کشت سلول
 • كشت ويروس در تخم مرغ جنين دار
 • اليزا “ELISA”
 • ممانعت از هماگلاتيناسيون “HI”
 • واكنش زنجيره های پليمراز
 • روش های مختلف تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی بر سه اصل استوار است
 • جداسازی ویروس
 • کشت سلول در تخم مرغ جنین دار
 • جدا کردن در کشت سلول
 • کشت و جدا کردن ویروس در حیوانات
 • تشخیص بیماری های ویروسی توسط آزمایش های سرمی
 • آزمایش های خنثی سازی(NT)
 • واکنش ثبوت مکمل (CFT)
 • شناسایی بیماری های ویروسی توسط آزمایشات ملکولی
 • تاریخچه تلقیح به تخم مرغ جنین دار
 • محاسن استفاده ازتخم مرغ جنین دار
 • منبع تهیه تخم مرغ
 • علائم رشد ویروس
 • ساختمان تخم مرغ
 • رشد جنین درسنین مختلف
 • راه های تزریق ویروس به تخم مرغ
 • موارد استعمال تخم مرغ جنین دار SPF درتشخیص ویروس ها
 • ویروس هائی که در تمام قسمت های تخم مرغ جنین دار رشد می کنند
 • ویروس هائی که روی پرده کوریوالانتوئیک رشد کرده و ایجاد جراحات شدید می کنند
 • ویروس هائی که روی پرده کوریولاانتوئیک رشد کرده و ایجاد جراحات مختصر می کنند
 • ویروس های که در روی پرده کوریوالانتوئیک رشد کرده و ایجاد جراحت می‌ کنند
 • ویروس هائی که در حفره الانتوئیک رشد می کنند
 • ویروس هائی که در حفره آمنیوتیک رشد می کنند
 • ویروس هائی که در کیسه زرده رشد می کنند
 • روش های مختلف کشت عوامل ویروسی در تخم مرغ جنین دار SPF
 • مقدمات تزریق
 • وسایل مورد نیاز
 • انواع پیپت و پیپت پاستور
 • روش تزریق درحفره الانتوئیک
 • روش تزریق درحفره آمینوتیک
 • تزریق در کیسه زرده
 • روش تزریق روی غشاء کوریوالانتوئیک
 • برداشت مایعات و غشاء های آلوده به ویروس از تخم مرغ جنین دار تزریق شده
 • کشت سلول Cell Culture
 • مقدمه ای بر کشت سلول
 • موارد سودمند کشت سلول
 • مواردی که کشت سلول با اشکال مواجه می‌ شود
 • کشت سلول اولیه Primary cell culture
 • جدا نمودن نسج مورد استفاده جهت کشت سلول اولیه
 • تهیه کشت سلول اولیه به روش explant
 • تهیه سلول اولیه به روش آنزیمی
 • هضم آنزیمی به روش تریپسین گرم
 • هضم آنزیمی به روش تریپسین سرد
 • استفاده از آنزیم های دیگر جهت هضم نسج
 • آنزیم کلاژناز collagenase
 • هضم مکانیکی
 • جداسازی سلول های زنده و مرده
 • شرایط استرلیتی کار
 • آماده‌ سازی محیط‌ های مصرفی
 • سرم
 • آنتی‌بیوتیک
 • محلول L- Glutamine
 • محلول تریپتوز فسفات براس (Tryptose phosphate Brath)
 • محیط کشت MEM (Eagle) (قابل اتوکلاو)
 • محیط‌ های لازم
 • لوازم لازم
 • روش کشت سلول فیبروبلاست
 • روش شمارش سلول بوسیله لام هماسیتومتر
 • کشت اولیه سلول ها
 • سلول های با عمر محدود
 • تیره های سلولی مداوم (فناناپذیر)
 • هیستولوژی سلول های دیپلوئید
 • خصوصیات رشد
 • منحنی رشد سلول های دیپلوئید
 • رابطه بین ظرفیت تکثیر و مادر سلول
 • رابطه بین کشت سلول های انسانی و سن (پدیده Hayflick)
 • کشت سلول معلق Suspension cell culcutre
 • کشت درظرف گردان
 • کشت روی ریز ناقل ها
 • کشت بصورت معلق
 • نگهداری
 • نمونه گیری وبررسی وضعیت سلول ها و محیط کشت
 • suspension یکنواختی تعلیق
 • روشهای کشت معلق
 • روش Selection
 • معایب
 • عادت دادن یاخته به شرایط تعلیق Adaptation
 • شرایط لازم برای انجام یک کشت معلق سلول
 • سلول Cell
 • محیط کشت Culture media
 • Growth medium
 • Chemical properties
 • نمکها Salts
 • نمکهای مهم که در اسمولارینه محیط نقش دارند
 • physical properties
 • PH
 • Red
 • buffering
 • Sruface Tension and foaming
 • Osmolarity
 • خصوصیات محیط کشت سوسپانسیون
 • امکان تبادلات گازی Gas phase
 • هوادهی
 • همزن Agitation
 • ظرف کشت Culture vessel
 • ظروف کشت شیشه ای
 • ظروف کشت استیل
 • الیزا ELISA
 • مزیت تکنیک ELISA
 • انواع روش‌ های ELISA
 • مراحل کار در ASILE
 • مرحله Coating
 • نوع و جنس میکروپلیت
 • افزایش چسبندگی
 • اضافه نمودن نمونه (Sample Addition)
 • Blocking Buffer
 • رقت (Dilution)
 • مرحله اضافه نمودن کانژوگه (Conjugate Addition)
 • کانژوگه (Conjugate)
 • آنزیم مورد استفاده
 • مرحله اضافه نمودن سوبسترای آنزیم (Substrate Addition)
 • انواع سوبسترا
 • سوبسترای محلول
 • سوبسترای غیرمحلول
 • کینتیک واکنش آنزیمی در ELISA
 • نور
 • دما
 • PH
 • زمان
 • مرحله توقف (Stopping Reaction)
 • مرحله خواندن جذب نوری (Reading)
 • ضریب تغییرات (CV)
 • Intera assay CV
 • استفاده از Avidin و Biotin در ELISA
 • ممانعت از هماگلاتیناسیون “HI”
 • روش آزمایش
 • روش انجام آزمایش
 • آزمایش HI
 • طرز خواندن نتایج
 • واکنش زنجیره های پلیمراز
 • آزمایش PCR
 • آنزیم DNA Polymerase
 • داکسی نوکلئوتید تری فسفات
 • DNA الگو
 • غلظت یون منیزیم (Mg+2)
 • اتصال پرایمر
 • دمای تفکیک یا جداسازی DNA
 • فعالیت آنزیم Taq DNA polymerase
 • پرایمرها
 • بافر PCR و کمک کننده ها
 • سیکل های PCR
 • مراحله واسرشت
 • مرحله اتصال
 • مرحله ساخت
 • تعداد سیکل
 • مزایای RFLP-PCR
 • بررسی محصولات PCR
 • سیستم های الکتروفورز

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۱ تا کنون ثبت شده است
sinoos گفته : چهارشنبه , ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

تشکر فراوان

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.