دانلود پروژه اطمینان بخشی سیستم توزیع برق (رشته برق و الکترونیک)

دانلود پروژه اطمینان بخشی سیستم توزیع برق (رشته برق و الکترونیک)

 • عنوان پروژه : اطمینان بخشی سیستم توزیع برق
 • مربوط به رشته های : برق و الکترونیک
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 100 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه اطمینان بخشی سیستم توزیع برق :

گزارش پيش بينی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحليل های قابليت اطمينان بخشی شبکه توزیع برق در برخی از كشورها (ايالات متحده آمريكا) بر عهده انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمن های منطقه ای اطمينان بخشی روش های طرح ريزی و بهره برداری سیستم توزیع برق را برای شركت های برق رسانی عضو تهيه می كند، تا قابليت اطمينان بخشی بهبود يافته و هزينه ها كاهش يابند. چون خروجی های سیستم توزیع برق اغلب گزارش نمی شوند (بدليل كوچک بودن آنها در مقابل خروجها و خرابی های سيستم انتقال و بخش توليد)، ميزان خروجی های شبكه توزيع گزارش شده، نسبت به سيستم انتقال و توليد تنها 7 درصد است. ولی در حقيقت مطابق گزارش های انجمن اطمينان بخشی برق، تقريباً 80 درصد از كل قطعی های پيش آمده به دليل خرابی و خروج در سیستم توزیع برق رخ می دهند. برای داشتن عملكرد مطمئن در سیستم توزیع برق بايستی به محدوديت های موجود سیستم توزیع برق توجه شود. ولتاژ سیستم توزیع برق بخاطر وجود بارهای القايی و كوره های قوس الكتريكی دارای نوسان خيلی كوچكی است اصطلاحاً فليكر ولتاژ ناميده می شود. علاوه بر آن ممكن در برخی از مواقع ولتاژ شبكه دارای فرو افتادگی های شديدی باشد. اين دو پديده نيز جز محدويديت های شبكه توزيع هستند و برای تحليل های اطمينان بخشی به سیستم توزیع برق بايستی در نظر گرفته شوند.

شما عزیزان برای دانلود پروژه اطمینان بخشی سیستم توزیع برق (رشته برق و الکترونیک) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب دانلود پروژه اطمینان بخشی سیستم توزیع برق به صورت زیر می باشد :

 1. اطمينان بخشی سیستم توزیع برق
 2. مفاهيم كلی
 3. مطالعات انجمن ملی اطمينان بخشی برق
 4. محدويت های موجود در سیستم توزیع برق
 5. ترازهای مناسب اطمينان بخشی شبكه توزيع
 6. تراز اطمينان بخشی توزيع
 7. مروری بر آمار و احتمالات و مفاهيم رياضی پايه برای مبحث
 8. اطمينان بخشی
 9. عمل يا آزمايش تصادفی
 10. فضای نمونه
 11. پيشامد ساده
 12. زير پيشامد
 13. دو پيشامد جدا از هم
 14. متمم پيشامد
 15. تفاضل متقارن
 16. شمارش از طريق مهره ها
 17. احتمال يک پيشامد تصادفی
 18. آزمايش تصادفی يكنواخت
 19. برخی از قضايای مهم احتمال
 20. پيشامد شرطی
 21. احتمال مركب
 22. اميد رياضی يک متغير تصادفی
 23. برخی از متغيرهای تصادفی معروف
 24. متغير تصادفی برنولی
 25. توزيع دوجمله ای
 26. متغير تصادفی نرمال
 27. متغير تصادفی پواسن
 28. متغير تصادفی پيوسته نمايی
 29. نرخ خرابی يا نرخ خطر
 30. محاسبه بر حسب نرخ خطر احتمال وقوع خرابی در واحد زمان
 31. طول عمر یک سيستم
 32. سيستم های متوالی (سری)
 33. سيستم های موازی
 34. سيستم های سری – موازی (مركب)
 35. فرآيند تصادفی ( روند تصادفی ) Random Process
 36. روند ماركوف (فرآيند ماركوف )  Markov process
 37. احتمال انتقال مرحله ای
 38. زنجير ماركوف
 39. خواص ماتريس
 40. سيستمی دارای دو حالت 1 و  2( مثلاً زمان كار و زمان توقف )
 41. معادله چاپمن و كولموگروف
 42. معادله های چاپمن – كولموگورف (Chapman & Kolmogrov equations )
 43. دو حالت مرتبط به هم
 44. مجموعه بسته ارگاديكک (Orgodic)
 45. اندازه گيری (سنجش قابليت اطمينان)
 46. اهداف قابليت اطمينان بخشی
 47. بسط مدل انتقال برای تعيين احتمال های حالت پايا
 48. كول & بيلينتون
 49. کاربرد روش ناحيه  – انشعاب
 50. قابليت نگهداری
 51. قابليت استفاده (آمادگی)
 52. زمان خوابيدگی
 53. سرويس های نگهداری پيشگيرانه
 54. محاسبه فركانس بازرسی بر اساس حداقل كردن زمان خوابيدگی
 55. تواتر بازرسی برای حداكثر سود
 56. قابليت اطمينان در انتهای فواصل بازرسی ها
 57. تواتر بازرسی برای حصول قابليت اطمينان معين
 58. تعيين تواتر مطلوب بازرسی ها
 59. تعويض قطعات
 60. تبديل لاپلاس
 61. عكس تبديل لاپلاس
 62. تبديل لاپلاس تبديل احتمال مجموع متغيرهای تصادفی
 63. فرايند تعويض
 64. تابع تعويض
 65. ميانگين تعويض برای تابع نمائی
 66. شكل جانبی تابع تعويض
 67. روش عددی در محاسبه تابع تعويض
 68. ميانگين تعويض برای تابع نرمال
 69. تناوب بهينه تعويض برای تابع احتمال نمائی
 70. تناوب بهينه تعويض با تابع احتمال نرمال
 71. تناوب تعويض برای حداقل زمان خوابيدگی
 72. تناوب بهينه تعويض با تابع احتمال نرمال
 73. تعويض گروهی با حداقل هزينه
 74. تعويض گروهی با تابع احتمال نرمال
 75. تعويض گروهی برای حداقل زمان خوابيدگی
 76. تعويض دستگاه ها
 77. ارزش حال
 78. زمان تعويض برای حداكثر بهره وری
 79. تعيين تناوب تعويض دستگاه های سرمايه ای
 80. زمان تعويض يا حداقل هزينه
 81. تعيين تناوب تعويض با حداقل هزينه
 82. واژگان انگليسی
 83. منابع و ماخذ

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.