قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

 • موضوع پایان نامه : بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

قابلیت گزارشگیری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

گزارشگری مطلوب مالی در ایران را از دو منظر می‌ توان ارزیابی کرد : از منظر محیط اقتصادی و سازگاری گزارشگری با پیچیدگی اقتصاد ایران و از منظر مقررات حاکم بر گزارشگری. در مورد اول می‌ توان پرسید آیا موج سوم اقتصاد ایران را متحول کرده است؟ آیا واژه اقتصاد جدید درباره اقتصاد ایران صدق می‌ کند؟ از نظر نگارنده پاسخ این دو سوال تقریباً منفی است.

زیرا فرایند دگرگونی در بیشتر کشورهای در حال توسعه طولانی است. بنابراین، می‌ توان نتیجه گرفت که حسابداری و گزارشگری مالی در ایران جلوتر از اوضاع اقتصادی ایران است. اما بی‌ تردید و به زودی اقتصاد ایران نیز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نیز حسابداری و گزارشگری در ایران نیز تغییر خواهد کرد.

این پژوهش شامل پنج فصل به شرح زیر است :

فصل اول : کلیات پژوهش که شامل دیباچه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش ، هدف پژوهش ، ضرورت پژوهش و روش گرد آوری اطلاعات و روش آماری ، قلمرو پژوهش ، محدویت پژوهش و تعریف واژگان می باشد.

فصل دوم : شامل سه گفتار که عبارتند از :

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرذاری ها

گفتار سوم : پیشینه پژوهش

فصل سوم : شامل روش شناسی پژوهش و جامعه آماری و ساختار پرشس نامه می باشد .

فصل چهارم : شامل اطلاعات جمعیت شناسی و آزمون مربوط به فرضیه ها می باشد .

فصل پنجم : شامل نتیجه گیری و پیشنهادها پژوهش می باشد و در پایان پیوست ها و نگاره ها آمده است.

قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

مدیریت دولت در امور اقتصادی از آن برای تاثیر اساسی در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است، شکوفایی اقتصاد دولتی نتایج پر بار برای تمام شئون کشور و رکود اقتصادی بحران های مهیبی برای آن به دنبال دارد. پس امور اقتصادی دولت مهم و پاسخگویی در زمینه امور اقتصادی مهمتر است.

مسئولین باید به آنچه که حق مردم ایجاب می کند در زمینه مسائل اقتصادی و دخل و خرج های دولتی به آنها گزارش دهند. مطالعه در زمینه های بالا و مقایسه وضع موجود در ایران و تشخیص نارسایی های اساسی گزارشگری مالی دولتی، به منظور دستیابی به نظام های مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرایط، امکانات و مقررات کشور، یک ضرورت اساسی است.

برای پاسخ به این ضرورت باید برنامه های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدتی به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای تدوین چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی صورت پذیرد. با توجه به یکی از ارکان اساسی نظام های مردم سالار پاسخگویی است و یکی از این ابزارهای اصلی برای پاسخگویی برقراری نظام گزارشگری مالی است.

فهرست مطالب پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات پژوهش

 3. دیباچه
 4. بیان مسئله و انگیزه برگزیدن موضوع پژوهش
 5. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 6. اهداف پژوهش
 7. فرضیه های پژوهش
 8. روش پژوهش
 9. روش جمع آوری اطلاعات
 10. قلمرو پژوهش
 11. متغیر های پژوهش
 12. محدودیت های پژوهش
 13. تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی
 14. ساختار پژوهش
 15. فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 16. گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی
 17. دیباچه
 18. تعریف حسابداری و حسابداری دولتی
 19. تعریف گزارشگری مالی
 20. اهداف گزارشگری مالی
 21. گزارشگری مالی در ایران
 22. گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک
 23. استفاده کنندگان از گزارشگری مالی
 24. امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران
 25. تحولات اساسی در گزارشگری
 26. واحد گزارشگری مالی
 27. جایگاه تئوری وجوه مستقل
 28. جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی
 29. محدودیت های گزارشگری مالی
 30. گزارشگری مالی دولتی
 31. اهداف گزارشگری مالی دولتی
 32. مفهوم مسئولیت پاسخگویی
 33. اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
 34. مبانی حسابداری دولتی
 35. مبانی تعهدی در حسابداری دولتی
 36. سامانه حسابداری حساب مستقل
 37. انواع حسابهای مستقل
 38. ارزیابی عملکرد سامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی
 39. گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها
 40. شهرداری ها بحث نظری
 41. پیشینه، رشد و تحول شهرداری در ایران
 42. مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی
 43. استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
 44. خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها
 45. اصول و موازین حسابداری شهرداری
 46. اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه
 47. خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها
 48. حسابداری بودجه
 49. گفتار سوم : پیشینه پژوهش
 50. موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی
 51. ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران
 52. بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی
 53. گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی آن در ایران
 54. فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 55. دیباچه
 56. جامعه آماری
 57. تعیین حجم نمونه
 58. متغیرهای پژوهش
 59. فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه
 60. روش پژوهش
 61. روش گردآوری اطلاعات
 62. ابزار اندازه گیری اطلاعات
 63. روایی و پایایی ابزار پژوهش
 64. روایی پرسشنامه
 65. پایایی ابزار پژوهش
 66. آماره آزمون
 67. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 68. دیباچه
 69. توصیف نمونه آماری
 70. جنسیت
 71. میزان تحصیلات
 72. رشته تحصیلی
 73. سابقه خدمت
 74. سمت سازمانی
 75. آزمون فرضیه ها
 76. آزمون فرضیه اول
 77. آزمون فرضیه دوم
 78. آزمون فرضیه سوم
 79. فرضیه اصلی
 80. نتیجه گیری
 81. فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

 82. دیباچه
 83. نتیجه گیری
 84. پیشنهادها
 85. پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش
 86. پیشنهادها برای پژوهش های بعدی
 87. منابع
RIAL 70,000 – خرید
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.