دانلود گزارش کارآموزی در آزمایشگاه داروسازی رشته شیمی و داروسازی

 • موضوع گزارش کارآموزی : فعالیت در آزمایشگاه داروسازی
 • مربوط به رشته های : شیمی و داروسازی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۸ صفحه

دانلود گزارش کارآموزی در آزمایشگاه داروسازی رشته شیمی و داروسازی

گزارش کارآموزی در آزمایشگاه داروسازی

طرز تهیه محلول شاهد در آزمایشگاه داروسازی به این گونه می باشد که مقدار ۲ میلی لیتر از محلول نمونه را به داخل دکانتور ۱۲۵ میلی لیتری ریخته و ۲ میلی لیتر از محلول استاندارد به داخل دکانتور ۱۲۵ میلی لیتری دیگری بریزید و به هر کدام از دکانتورها مقدار ۵ میلی لیتر از محلول بافر استات Ph=5 و مقدار ۲۵ میلی لیتر از محلول متیل اورانژ افزوده ml و با کلروفرم (۳۰*۴) استخراج کرده و کلروفرم ها را از روی پنبه آغشته به کلروفرم به دو بالن ژوژه ۲۵۰ میلی لیتری مجزا بریزید و با کلروفرم به حجم برسانید سپس مقدار ۱۰ میلی لیتر از محلول حاصل و ۱۰ میلی لیتری از محلول استاندارد برداشته و در دو بالن ژوژه ۲۵ میلی لیتری ریخته و مقدار ۲ میلی لیتر متانول و ۲٫۵ میلی لیتر از محلول اسید الکل به هر یک اضافه کرده و با کلروفرم به حجم برسانید.

جذب محلول نهایی استاندارد و محلول نهایی نمونه بدست آمده را در طول موج ۵۲۳ nm با اسپکتروسکپی مناسب در مقابل محلول شاهد در سل یک سانتیمتری اندازه گیری کنید.

شما عزیزان برای دانلود گزارش کارآموزی در آزمایشگاه داروسازی رشته شیمی و داروسازی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب دانلود گزارش کارآموزی در آزمایشگاه داروسازی رشته شیمی و داروسازی

گزارش کارآموزی در آزمایشگاه داروسازی

 1. روش اندازه گیری مفنامیک اسید در کپسول ۲۵۰ میلی گرم
 2.  عمل تتراسیون
 3.  فرمول گسترده
 4.  انواع اسم های تحاریponstan  و ponstel
 5. Disnlotion انحلال
 6.  زمان انحلال
 7.  محاسبات
 8.  دستگاه Disantegration
 9.  روش تعیین مقدار لیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات
 10.  دلیل جوشاندن
 11.  در بورت اسید Hcl
 12.  آزمایش مجدد
 13.  روش تعیین مقدارلیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات
 14. Dissolutio قرص لیتیم کربنات
 15.  طرز تهیه محلول استاندارد
 16.  طرز تهیه محلول آزمایشی
 17.   روش کار
 18.  اقتباس از U.S.P.XXIV,P.982(2000)
 19.  تکرار ازمایش
 20.  روش تعیین مقدار لیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات
 21.  روش اندازه گیری اکسی متولون در قرص
 22.  معرف لازم
 23.  وسیله های مورد لزوم
 24.  روش کار
 25. Dissolution برای قرص اکسی متالون
 26. دستگاه و مواد لازمApparatus I: 100 rpm
 27.  روش تهیه کریستال ویئولت
 28.  دستورالعمل کار با دستگاه اسپکتروفتومتر
 29.  روش کار
 30.  دستگاه Dissolotion زمان حلالیت
 31.  اجزاء دستگاه
 32.  زمان حلالیت قرص های اکسی متالون
 33.  دستورالعمل کار با دستگاه دیسولوشن
 34.  روش اندازه گیری دیفن هیدرامین هیدروکلراید  (Dipheuhydremine Hcl)در شربت دیفن کامپاند
 35.  معرفهای لازم
 36.  طرز تهیه محلول بافر استات
 37.  طرز تهیه معرف متیل اورانژ
 38.  طرز تهیه اسید الکل
 39.  طرز تهیه محصول استاندارد
 40.  طرز تهیه محلول نمونه
 41.  طرز تهیه محلول شاهد
 42.  روش کار
 43.  محاسبه
 44.  روش اندازه گیری الکل
 45.  تهیه محلول آزمایشی
 46.  تهیه محلول استاندارد
 47.  روش کار
 48.  محاسبات
 49.  دکسترومتورفان
 50.  روش اندازه گیری دکسترومتوزمان هیدروبر مایه در شربت
 51.  طرز تهیه محلول آزمایشی
 52.  طرز تهیه محلول استاندارد
 53.  روش کار
 54.  محاسبات
 55.  دیفن هیدرامین
 56.  طرز تهیه محلول نمونه
 57.  طرز تهیه محلول شاهد
 58.  هدفها
 59.  محاسبات
 60.  ظرفیت خنثی کننده اسید
 61.  معرفها
 62.  زمان نشت کف
 63.  اساس روش
 64.  طرز تهیه محلول کف کننده
 65.  روش عمل
 66.  مفنامیک اسید
 67.  قرص دیفن هیدرامین
 68.  دیفن هیدرامین
 69.  طرز تیهه محلول استاندارد
 70.  طرز تهیه محلول نمونه
 71.  محاسبه
 72.  قرص دیفن هیدرامین
 73.  تهیه محلول آزمایشی
 74.  روش کار اندازه گیری ویتامین D، A و E
 75.  روش اندازه گیری پیریدوکسین هایدروکلراید در قطره مولتی ویتامین
 76.  معرفهای لازم
 77.  محلول کلریمید
 78.  محلول آمونیا آمونیوم کلراید (بافر)
 79.  محلول بوریک اسید
 80.  تهیه محلول استاندارد
 81.  تهیه محلول آزمایشی
 82.  روش عمل
 83.  روش اندازه گیری سیپرومتادین هیدروکلراید در قرص
 84.  قرص متی مازول
 85.  روش برای coutentuniformily
 86.  تهیه محلول آزمایشی
 87.  تهیه محلول استاندارد
 88.  روش کار
 89.   روش تهیه مصرف برموفنل بله Brometeno Blue
 90.  اسامی دستگاهها
 91.  دسته دارویی
 92.  اشکال داروئی
 93.  مواد مصرف
 94.  مقدار مصرف
 95.  موارد منع مصرف
 96.  مواد احتیاط
 97.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 98.  دسته دارویی: آنتی هیستامین و ضد سرفه
 99.  موارد مصرف
 100.  مقدار مصرف
 101.  مواد منع مصرف
 102.  عوارض جانبی
 103.  مواد احتیاط
 104.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 105.  دسته دارویی: ضد اسهال
 106.  موارد مصرف
 107.  مقدار مصرف
 108.  موارد منع مصرف
 109.  عوارض جانبی
 110.  موارد احتیاط
 111.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 112.  دسته داروئی: ضد مانی
 113.  مواد مصرف
 114.  مقدار مصرف
 115.  موارد منع مصرف
 116.  عوارض جانبی
 117.  موارد احتیاط
 118.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 119.  دسته داروئی: ضد سرطان (عامل الکیله کننده)
 120.  موارد مصرف
 121.  مقدار مصرف
 122.  موارد منع مصرف
 123.  عوارض جانبی
 124.  موارد احتیاط
 125.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 126.  دسته داروئی: درمان سوختگی
 127.  مقدار مصرف
 128.  موارد منع مصرف
 129.  عوارض جانبی
 130.  موارد احتیاط
 131.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 132.  دسته داروئی: هورمون آنابولیک
 133.  موارد مصرف
 134.  مقدار مصرف
 135.  موارد منع مصرف
 136.  عوارض جانبی
 137.  موارد احتیاط
 138.  نکات قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 139.  دسته داروئی: ضد رماتیسم
 140.  موارد مصرف
 141.  مقدار مصرف
 142.  موارد منع مصرف
 143.  عوارض جانبی
 144.  موارد احتیاط
 145.  نکته قابل توصیه هنگام نسخه پیچی
 146.  روش نام گذاری داروها
 147.  الگوهای داروهای اساسی
 148.  مصوبه سازمان بهداشت جهانی
 149.  بیهوش داروها
 150.  بیهوش داروهای عمومی و اکسیژن
 151.  بیحس کننده های موضعی
 152.  داروهای ضد کرم (کرمهای انگلیسی)
 153.  داروهای ضد باکتری
 154.  داروهای ضد فیلاریا
 155.  داورهای ضد جذام
 156.  داروی ضدمالاریا
 157.  داروهای ضد شیتوزومیاز
 158.  داروهای ضد ترپیانوزوما
 159.  داروهای ضد سل
 160.  داروهای ضد لیشمانیوز
 161.  داروهای ضد قارچ
 162.  داروهای ضد میگرن
 163.  داروهای آنتی نئوپلاستیک و ایمینوساپرسپو
 164.  داروهای ضد پارکینسون
 165.  داروهای موثر بر خون
 166.  داروهای ضد کم خونی
 167.  ضد انعقادها و آنتاگونیست ها
 168.  فرآورده های خون و جانیشن شونده ها خون
 169.  جانشین شونده های خون
 170.  اجزاء پلاسما جهت مصارف مخصوص
 171.  داروهای قلبی- عروقی
 172.  داروهای ضد آنژین
 173.  داروهای ضد آریتمی
 174.  داروهای ضد فشار خون
 175.  گلیکوزیدهای قلبی
 176.  داروهای پوستی
 177.  داروهای ضد عفونت
 178.  داروهای ضد التهاب
 179.  داروهای قابض
 180.  داروهای ضد قارچ
 181.  داروهای کراتوپلاستیک
 182.  ضد جرب و ضد شپش
 183.  داروهای تشخیصی
 184.  چشمی
 185.  داروهای مخصوص رادیوگرافی
 186.  داروهای مدر
 187.  داروهای معدی- روده ای
 188.  ضد اسیدها (غیرسیستمیک)
 189.  ضد قی ها
 190.  ضد هموروئید
 191.  آنتی اسپاسمودیک ها
 192.  مسهل ها
 193.  اسهال
 194.  ضد اسهال ها
 195.  محلول های جانشینی
 196.  هورمون ها
 197.  هورمون های آدرنتال و جانشین های صناعی
 198.  آندروژن ها
 199.  استروژن ها
 200.  انسولین ها
 201.  ضد آبستنی های خوراکی
 202.  پروژسترون ها
 203.  هورمون های تیروئیدی و آنتاگونیست ها
 204.  داروهای ایمینیوگلوبولین ها
 205.  سرم ها و ایمینوگلوبولین ها
 206.  واکسن ها
 207.  برای ایمنی کردن عمومی
 208.  برای گروههای اختصاصی افراد
 209.  شل کننده های عضلانی (اثر بر عضلات محیطی ) و وقفه دهنده های کلین استراز
 210.  فرآورده های چشمی
 211.  ضد عفونت ها
 212.  داروهای ضد التهاب
 213.  بیحس کننده های موضعی
 214.  تنگ کننده های مردمک چشم
 215.  بازکننده های مردمک چشم
 216.  داروهای عمومی (داروهائی که از راه خوراکی بر چشم اثر می گذارند)
 217.  اکسی توسیک (داروهایی که سبب انقباض رحم می‎شوند)
 218.  محلول دیالیزصفاقی
 219.  داروهای روان درمانی
 220.  داروهای موثر بر دستگاه تنف
 221.  داروی ضد آسم
 222.  ضد سرفه (برای کاهش سرفه)
 223.  محلولهای تصحیح کننده اختلالات آب، الکترولیت و اسید-باز
 224.  خوراکی
 225.  تزریقی (ازراه انفوزیون)
 226.  ضد عفونی کننده های جراحی
 227.  ویتامین ها و مواد معدنی
 228.  اشکال داروئی ژنریک
 229. اشکال داروئی ژنریک
 230. فاقد منابع
RIAL 50,000 – خرید
۴ نظر تا کنون ثبت شده است
S گفته : یکشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۴

سلام من گزارش کارآموزی داروسازی رو خریدم از حسابم پول کمک کرد ولی بعدش ساعت شما فیلتر شد و آمد ازدسايت بیرون گزارش کار آموزی به ايميلمم فرستاده نشده چیکار کنم ؟

majid گفته : دوشنبه , ۲۱ دی ۱۳۹۴

درود
لطفاً مشخصات پرداخت یعنی شماره تراکنش و یا شماره ارجا رو بدید تا فایل براتون ارسال بشه

احمدی گفته : شنبه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

با عرض سلام بنده فارغ التحصیل رشته شیمی هستم و در شرکت داروسازی پارسیان تهران مراحل کارآموزی ام را طی کردم و گزارشی کامل و جامع و بسیار مفید تهیه کردم که میخواستم آن را در این سایت به فروش بگذارم آیا انجام این کار مقدور است؟
با چه شرایطی؟

majid گفته : جمعه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

درود
لطفا با ایمیل info@tak-ir.info مکاتبه کنید
با احترام

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.