پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

 • موضوع پایان نامه : وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)
 • مربوط به رشته : حقوق خصوصی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 168 صفحه

وضعیت حقوقی زوجه غیب مفقودالاثر در حقوق ایران

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی

 • موضوع پایان نامه : بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی در ایران
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 94 صفحه

معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی بنگاه اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود. اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند. اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل و با صلاحیت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمایند. حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید.

دانلود پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

 • موضوع پایان نامه : بررسی خسران و آثار آن در قرآن
 • مربوط به رشته : دینی و مذهبی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 133 صفحه

آثار خسران در قرآن

در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع خسران و مطالب مربوط به آن پرداخته شده است. نگارنده در این تحقیق می کوشد تا با بررسی آیات مربوط به خسران در حد توان خود ، تصویری جامع از این موضوع در دیدگاه قرآن ارائه کند .

تلاش شده است در توضیح آیات از تفاسیر گوناگون استفاده شود و البته از این نکته غفلت نشده است که  تحقیق صرفا به محلی برای نقل اختلافات تبدیل نشود . همچنین در مواردی از کتب اخلاقی استفاده شده است .

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

 • موضوع پایان نامه : توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 88 صفحه

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

هدف از این پژوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع  توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد. که 91 نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری و ارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند. در بین عوامل بهداشتی روابط، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط کار، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طور جداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی، رشد فکری و ارتقاء، پیشرفت، ماهیت کار، ماهیت مسوولیت و موفقیت و در معلمان مرد رشد فکری و ارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت، موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند. در حالی که در معلمان مرد حقوق، امنیت شغلی، شرایط کار، روابط، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند. مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.

دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سرنگ

 • موضوع پروژه کارآفرینی : کارخانه تولید سرنگ
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 33 صفحه

طرح توجیهی تاسیس کارخانه تولید سرنگ

با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از کارخانه تولید سرنگ و همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که طرح تولید سرنگ جزء طرح های زود بازده و پر بازده است و می تواند در لیست مشاغل مورد حمایت دولت قرار گیرد و در صورت اجرا می تواند از توجیه اقتصادی مورد قبولی برخوردار باشد.

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه ساختمانی

 • موضوع گزارش کارآموزی : کار کردن در کارگاه ساختمانی
 • مربوط به رشته : عمران
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۳۷ صفحه

گزارش کارآموزی در کارگاه ساختمانی

محل کارآموزی اینجانب در یک کارگاه ساختمانی بوده است. بنده از ابتدای کار یک ساختمان ۴ طبقه، وارد کارگاه ساختمانی شدم. در ابتدا کار تخریب ساختمان قدیمی موجود مورد توجه قرار گرفت که مدیر،قبل از تخریب، نقشه های اجرایی را گرفته و کارهای شهرداری را انجام داده تا بعد از گرفتن جواز، اقدام به احداث و ساخت ساختمان مورد نظر کند.

بعد از انجام دادن کارهای اداری در شهرداری مورد نظر و گرفتن جواز ساخت از شهرداری، سازنده اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز کرد و بعد از انجام این کار اقدام به برچیدن شوفاژ خانه ساختمان کرد و وسایلی که می توانست از آن استفاده کند از ساختمان خارج کرد و سپس ساختمان مورد نظر را تخریب کردند.

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری سرویس ساده والیبال

 • موضوع پایان نامه : تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 172 صفحه

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

در این تحقیق، سعی شده است که تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یک مهارت حرکتی مورد بررسی قرار دهد. یکی از مشکلات رو در روی مربیان این است که کدام یک از روش های نمایش مهارت، الگوی ماهر یا در حال یادگیری، در یادگیری یک مهارت مؤثرتر است؟ با توجه به نتایج متناقض تحقیقات در مورد تأثیر سطح مهارت الگو بر یادگیری، ضروری است تحقیقی در این مورد صورت گیرد تا مربیان بتوانند به عنوان یک رویکرد آموزشی از آن استفاده کنند.

ارائه روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی از فرآوری بازیافت روغن

 • موضوع مقاله : بررسی کمی و کیفی، مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن
 • مربوط به رشته : شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 55 صفحه

ارائه روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی از فرآوری بازیافت روغن

لجن اسیدی دارای رنگ سیاه، بوی بسیار شدید اسیدی است که در ابتدای تولید بصورت قیر روان می باشد. دانسیته آن در آزمایشگاه حدود 1500-1300 Kg/m3 اندازه گیری شد.

این لجن در صورتیکه به نحو صحیح جمع آوری و دفع نگردد، باعث آلودگی محیط زیست و اثرات بهداشتی شدید خواهد شد. لذا مدیریت صحیح این لجن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در منابع نیز جنبه زیست محیطی این فرآیند (فرآیند اسید و خاک رنگبر برای بازیافت روغن)، تولید لجن اسیدی ذکر شده است.

قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

 • موضوع پایان نامه : بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

قابلیت گزارشگیری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

گزارشگری مطلوب مالی در ایران را از دو منظر می‌ توان ارزیابی کرد : از منظر محیط اقتصادی و سازگاری گزارشگری با پیچیدگی اقتصاد ایران و از منظر مقررات حاکم بر گزارشگری. در مورد اول می‌ توان پرسید آیا موج سوم اقتصاد ایران را متحول کرده است؟ آیا واژه اقتصاد جدید درباره اقتصاد ایران صدق می‌ کند؟ از نظر نگارنده پاسخ این دو سوال تقریباً منفی است.

زیرا فرایند دگرگونی در بیشتر کشورهای در حال توسعه طولانی است. بنابراین، می‌ توان نتیجه گرفت که حسابداری و گزارشگری مالی در ایران جلوتر از اوضاع اقتصادی ایران است. اما بی‌ تردید و به زودی اقتصاد ایران نیز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نیز حسابداری و گزارشگری در ایران نیز تغییر خواهد کرد.

میزان خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری والدین

 • موضوع پایان نامه : بررسی میزان خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری والدین
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 121 صفحه

میزان خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری والدین

در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که آیا شیوه‌های فرزند پروری با روشهای که والدین در تربیت فرزندانشان به کار می‌برند چه تأثیری بر خلاقیت آنان دارد؟

به طوری که ممکن است والدین هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد نمایند، یا اینکه در حین درست داشتن آنها در انضباط نیز سخت گیری کنند، پاسخ طفل نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین با شخصیت آنها ارتباط پیدا نمی‌ کند. بلکه ما حصل ترکیب عوامل مختلف می‌ باشد. هر چند پیش بینی ویژگی های شخصیتی بعدی بر مبنایی روش های خاص فرزند پروری بسیار دشوار است اما شواهدی در دست است که بر اساس آن می‌ توان گفت بدون شک خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت ها ایفا می‌ کند، با اینکه عوامل ژنی، پیدایش استعداد خلاقیت را هر افراد ممکن می‌ سازد معذلک بروز و رشد این استعدادها تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. به طوری که می‌ توان گفت : خلاقیت به عنوان یک استعداد حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است.

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.