آرشیوهای برچسب: دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

 • موضوع پایان نامه : بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر
 • مربوط به رشته : جامعه شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : ۳۶۰ صفحه

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در میان ۴۵۰ نفر (۱۶۰ مرد و ۲۹۰ زن) از دانشجویان دانشگاهی می پردازد و به این منظور از پرسشنامه ای خود اجرا بهره می جوید. در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این نکته می پردازد که آیا متغیر ”رضایت از زندگی“ یک متغیر بسیط است یا یک سازه که دارای ابعادی چند است؟ که پیش فرض بسیط بودن آن را انتخاب می نماید.

در این پژوهش سؤالات اصلی محقق عبارت است از:

 1. میزان رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده های مختلف چقدر است؟
 2. آیا بین میزان رضایت از زندگی دختران و پسران دانشجو تفاوتی وجود دارد؟
 3. آیا عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر خاستگاه های واحد دارند؟
 4. مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی دانشجویان چه هستند؟

ما برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی در دانشکده های مختلف تفاوت معناداری با هم ندارد. به لحاظ آماری دانشجویان دختر و پسر دارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند. ما دریافتیم که در هر دو جنس ”رضایت از خود“ ، ”مثبت نگری“ و ”رضایت از دانشگاه“ تأثیر شایانی در رضایت از زندگی دارند. با این وجود دو متغیر ”وضعیت سلامتی“ و ”امید شغلی“ در رضایت از زندگی دختران اثربخش تر از پسران است و ”موفقیت تحصیلی“ تأثیر بیشتری در رضایت از زندگی پسران نسبت به دختران دارد. بنابراین می توان گفت که عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی پسران و دختران و اثربخشی آنها تا حد زیادی مشابه است. در پایان نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی دانشجویان در حد مطلوبی است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

عوامل موثر در بروز رفتار انحرافی ناهنجار در محیط کار کارکنان زندان

عوامل موثر در بروز رفتار انحرافی ناهنجار در محیط کار کارکنان زندان

 • عنوان پایان نامه : عوامل موثر در بروز رفتار انحرافی ناهنجار در محیط کار کارکنان زندان
 • مربوط به رشته : جامعه شناسی و روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 84 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه عوامل موثر در بروز رفتار انحرافی ناهنجار در محیط کار کارکنان زندان :

عمده تحقيقاتی كه در زمينه رفتار انحرافی صورت گرفته در سازمان هايی كه نوع فعاليت آنها به گونه ای است كه اثر پذير از تهديدات بيرونی شامل ارباب رجوع و ساير عوامل محيطی و همچنين تهديدات درونی از سوی كاركنان بوده است در صورتی كه سازمان زندان ها علاوه بر اين تهديدات با عامل ديگری به نام زندانی كه بدون اختيار عوامل سازمانی به سيستم ورود كرده و اثرات گوناگونی نيز بر آن وارد می نمايد. لذا وجه تمايز اين پژوهش با ساير پژوهش های صورت گرفته در نوع و ماهيت سازمان بوده است. ضمنا از سوی ديگر درمدل مفهومی سعی گرديده كه ضمن شناسائی عوامل موثر بر بروز رفتار انحرافی ناهنجار، تواما ميزان نقش تعديل كننده عوامل فردی از قبيل خودپايشی، درونگرايی، كانون كنترل  و ويژگی های جمعيت شناختی نظير سابقه كاری ، تحصيلات بر علل بروز رفتار انحرافی نيز سنجيده شود. با توجه به جایگاه ویژه نیروی انسانی به عنوان ذخایر کشور و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی که در تمام سطوح گسترش می یابند لذا در این پژوهش عوامل موثر در بروز رفتار انحرافی ناهنجار در كاركنان اداره زندان بررسی خواهد شد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه عوامل موثر در بروز رفتار انحرافی ناهنجار در محیط کار کارکنان زندان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه جنگ شناسی يا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ

دانلود مقاله در مورد جامعه شناسی جنگ

 • عنوان پایان نامه : جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ
 • مربوط به رشته : جامعه شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 200 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ :

جنگ شناسی يا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ ، يعنی شناخت تاثير جنگ بر جامعه و متقابلا تاثير جامعه بر جنگ ، متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومی كه در مراكز نظامی تعليم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربيت می كنند. جنگ، بی ترديد، شگفت انگيز ترين پديده اجتماعی است. اگر بنا به گفته دوركيم جامعه شناسی جنگ بيان تاريخ به صورتی ديگر باشد، می توان گفت كه جنگ آفريننده تاريخ است. در واقع، تاريخ صرفا با توصيف كردن كشمكش های مسلحانه آغاز شده است و بعيد می نمايد زمانی برسد كه اين پديده كاملا از بين برود، زيرا جنگ ها مشخص ترين مبادی تاريخ، و در عين حال، مرز هايی هستند كه مراحل مهم حوادث را از يكديگر متمايز می كنند. تقريبا تمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بين رفته اند. همه تمدن های جديد نيز با رخ دادن جنگ پا به عرصه وجود نهاده اند. سيادت هايی كه هر از چندگاه، نوعی جامعه خاص را در صدر جوامع بشری می نشانند، زاده جنگ هستند و مشروعيت خود را از آن می گیرند .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه جنگ شناسی يا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر

 • عنوان پایان نامه : بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر
 • مربوط به رشته : جامعه شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۶۴ صفحه

بررسی علل مهاجرت نیروی کار روستائیان به شهرها

علل مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر

اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت نیروی کار را به طور کلی مورد تقسیم‌ بندی قرار دهیم می توانیم دو دسته از عوامل را موثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push  Factors) می نامند که شامل غیر اقتصادی شدن فعالیت های کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب (Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ ی و تخصیص بیشتر منابع در بخش های شهری (خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر این ۲ دسته از عوامل از شاخص های درآمد های انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می شود.

در بحث‌ های تئوریک و نظری به این نتیجه می رسیم که نمی توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این ۲ دسته از عوامل وجود دارد. به عقیده آن ها آن چه که واقعا مهاجرت نیروی کار را تسریع می کند همان دوگانگی منطقه‌ ای است. این ۲ معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخش ها وجود دارد و خود به‌ خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی به جای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش میی یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می یابد.

اما آن چه که کشور های در حال توسعه را از کشور های پیشرفته متمایز می سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشور ها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباط های بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد از طرف دیگر موجب می شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی بین دانشجویان مجرد و متاهل خانم

عنوان پایان نامه : بررسی تفاوت بلوغ عاطفی بین دانشجویان مجرد و متاهل خانم

مربوط به رشته های : علوم اجتماعی و جامعه شناسی

فرمت اجرایی : در قالب word

تعداد صفحات : 59 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی بین دانشجویان مجرد و متاهل خانم :

بسیاری از افراد در سنین جوانی و نوجوانی به بلوغ عاطفی دست پیدا نمی کنند در صورتی که اکثر افراد به بلوغ جنسی و بلوغ تا سن زیر ۲۰ سال دست پیدا می کنند ولی یا به بلوغ عاطفی نمی رسند یا خیلی دیر به بلوغ عاطفی می رسند . بلوغ عاطفی به این معنا است که فرد به حدی از پختگی می رسد که می تواند راه حل های پیچیده تری برای مشکلات روزمره عاطفی خود پیدا کند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشکلات استفاده کند و توانایی کنترل نوسانات شدید آن را دارد این مساله مهم است که آیا افراد ابتدا به یک بلوغ نسبی عاطفی دستی می یابند و بعد سعی می کنند به زندگی مشترک قدم گذارند یا وقتی ازدواج کردند و زندگی مشترکی را با فرد دیگری آغاز کردند بلوغ عاطفی در آن ها رشد می کند بسیاری از افراد معتقدند که فرد ابتدا باید از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به یک استقلال دست پیدا کنند و بعد به نیاز های عاطفی خود توجه داشته باشند. امروزه در بین دختران مجرد افسردگی زیاد دیده می شود این که فردی نمی تواند عواطف خود را به درستی بشناسد و به طبع نحوه کنترل و ابراز آن ها را نمی داند حالا یا آن ها را به شکل نادرست ابراز می کند یا آن ها را سرکوب و انکار می کند و در نهایت مساله اصلی این پژوهش که ما به بررسی آن می پردازیم این است آیا بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل از لحاظ بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارتی آیا ازدواج تاثیری در بلوغ عاطفی افراد می گذارد یا نه؟‌

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی بین دانشجویان مجرد و متاهل خانم و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.