آرشیوهای برچسب: دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

 • عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان
 • مربوط به رشته : مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۱ صفحه

بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟ و فرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟ گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰ نفر از کارمندان استانداری که ۲۵ نفر آن زنان و ۲۵ نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

– بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.

– رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

– استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

 • عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده
 • مربوط به رشته : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 141 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده :

مقایسه عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده : هدف از این تحقيق مقايسه دو دسته از مديران آموزشی مدارس راهنمايی است که شامل مديران تحصيل کرده در رشته های مديريت و ساير مديران (مديرانی که يا فاقد تحصيلات دانشگاهی می باشند و يا دارای تحصيلاتی در رشته های غير از رشته های مديريت هستند) می باشد، که از نظر ميزان دستيابی به اهداف و همچنين توانايی انجام موثر وظايف مديريتی مورد مقايسه قرار می گيرند که در نتيجه آن تفاوت های موجود ميان اين دو گروه مورد پژوهش، مشخص گرديده و روشن می شود که کدام دسته از اين دو گروه در هر يک از موارد فوق و تا چه حدی بهتر عمل می کنند. همچنين در اين تحقيق ميزان توانمندی های مديران تحصيل کرده در رشته های مديريت که بيشتر ناشی از تحصيلات آنهاست، آشکار می گردد و در نتيجه آن، ميزان سودمندی کلی آموزش های مديريتی دانشگاهی و ارتباط آن با مهارت های مورد نياز مديران تعيين می گردد. در نتيجه اين تحقيق، همچنين توانايی های موجود در سطح مديريت مدارس و نقاط قوت و ضعف آنها نيز مشخص گرديده و برآورد خوبی از ميزان کارآمدی ميران موجود بدست می دهد که می تواند در برنامه ريزی ها و تصميم گيری ها مورد توجه قرار گيرد. همچنين در صورت وجود تفاوت های موجود در بين مديران و آشکار شدن کارآمدی مديران تحصيل کرده در رشته های مديريت، لزوم بکارگيری صحيح افراد تحصيل کرده در رشته های مديريت و گسترش آموزش های مديريتی برای مديران آموزشی بيشتر مورد تاکيد قرار می گيرد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه شيوه ارزشيابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

دانلود مقاله شيوه ارزشيابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

 • عنوان پایان نامه : شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی
 • مربوط به رشته : مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 117 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی :

قرن بيستم علاوه بر پيشرفت های چشمگير در قلمرو های علم تكنولوژی ، شاهد توسعه روز افزون نظام های آموزش و پرورش رسمی در كشور های مختلف جهان بود. به موازات اين توسعه ، مديريت آموزشی نيز در اغلب كشور های به قلمرو مديريتی پراهميت تبديل گرديد. از اين روع صاحب نظران و كارورزان مديريت آموزشی ، به مطالعه و توضيح واقعيت های سازمان های آموزشی پرداختند. آن ها برای پاسخگویی به مسايل و مشكلات اين سازمان ها ابتدا به دانش ها، مهارت ها و تجربه های مديريت در سازمان های ديگر متوسل شدند. روش ها و قواعد كار و فعاليت آن ها را اقتباس كردند، مفاهيم ، اصول و نظريه های عمومی مديريت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدف ها و وظايف نظام های آموزشی و پيچيده تر شدن مديريت آن ها از راه مطالعه واقعيت ها و رويداد های ويژه محيط های آموزشی ، به مفهوم آفرينی و نظريه پردازی در قلمرو خاص مديريت آموزشی پرداختند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه شيوه ارزشيابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه مدیریت گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی

دانلود پایان نامه مدیریت گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی

 • عنوان پایان نامه : گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی
 • مربوط به رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 85 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی :

جهانگردی، پیشه انسان هایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سوال نهفته پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمان های دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالبا آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشور هایی می گذارند که صد ها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است. توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خود به یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تاثیرات بین الملل است. در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهان گردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی کنترل صحیح توریست ها در کشور عزیزمان باشیم.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته مدیریت گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.