آرشیوهای برچسب: دانلود پروژه روش تحقیق

میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان مدارس کودکان استثنایی و عادی

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان مدارس کودکان استثنایی و عادی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه

دانلود پروژه روش تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

افسردگی و اضطراب در بین معلمان مدارس کودکان استثنایی و عادی

با توجه به گسترش روز افزون کودکان استثنایی و دچار مشکل به علت مسائل عدیده ای که در زندگی امروزی وجود دارد، کادر آموزشی مدارس یکی از با اهمیت ترین جنبه های آموزشی را تشکیل می دهد که بالطبع موقعیت جسمی و روانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این تحقیق سعی بر آن شده تا اضطراب و افسردگی معلمان مدارس استثنایی و معلمان مدارس عادی بررسی شود و مورد مقایسه قرار گیرد. شاید یکی از مهمترین عوامل ترقی در زمینه آموزش کودکان در هر جامعه ای ، وجود معلمان و دبیران کار آزموده و مجرب است که با مراقبت های دقیق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد.

و در آموزش و تربیت کودکان ،اگر مثلثی را فرض کنیم که یک زاویه آن کودک در زاویه دیگر والدین باشند ، در راس آن معلمان و دبیران قرار دارند .معلمان علاوه بر اینکه در دروس کتب را به کودکان می آموزند نقش تربیت کردن آنان را برای ورود به جامعه ای بزرگتر را به عهده دارند و چه بسا در این راستا خود نیز به مرور زمان دچار معضلات عدیده جسمی و روحی می شوند . چرا که برخورد دائمی با مشکلات روحی و جسمی کودکان می تواند وجود هر فردی را تحت تاثیر قرار دهد .

شما عزیزان برای دانلود روش تحقیق میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان مدارس کودکان استثنایی و عادی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجو معلم و رابطه آن با علاقه به حرفه معلمی

بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجو معلم و رابطه آن با علاقه به حرفه معلمی

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان معلم و رابطه آن با علاقه به حرفه معلمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 45 صفحه

توضیحی مختصر از روش تحقیق بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان معلم و رابطه آن با علاقه به حرفه معلمی :

پیشرفت تحصیلی دانشجوی معلم : ترديدی نيست كه هر گونه تحول اساسی در فرهنگ جامعه ابتدا بايد از معلمان، مربيان و راهنمايان تعليماتی آغاز گردد ، زيرا بدون دسترسی به معلمان شايسته و با صلاحيت نمی توان به توفيق در امر تعليم و تربيت اميدوار بود. به عقيده كارشناسان تعليم و تربيت يكی از شرايط اساسی برای بهره وری جوامع ،دارا بودن نظام تعليم و تربيت مطلوب و به تبع آن، معلمانی است كه صلاحيت قرار گرفتن در اين جايگاه را داشته با شند . زمانی جامعه پيشرفت مي كند كه معلمان از ويژگی های لازم برای ايفای اين مسئوليت خطير برخوردار باشند . بزرگان و انديشمندان تعليم و تربيت نيز معتقدند: « معلمی حرفه ای است مستلزم دانش ها و مهارت ها از انواع مختلف گرايش ها و عادت های فكری، كه می تواند درست مانند هر شغل ديگری مطالعه و تحصيل شود . برخی افراد مربی بهتری نسبت به ديگران می شوند ،اما اگر به هنر آموزش و پرورش به عنوان موضوعی برای مطالعه و نمرين و نه به عنوان يک هديه الهی كه در بدو تولد به بعضی اعطا و از عده ای دريغ می شود توجه گردد همه می توانند اصلاح شوند .

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجو معلم و رابطه آن با علاقه به حرفه معلمی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۶۴ صفحه

ارتباط بین خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم در دو مدرسه انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی که از بین آن ها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنی ها از معدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد که ضریب همبستگی (%۲۹r= ) به دست آمد و معلوم شد که بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصا کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصا در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو ،هدف از انجام این پژوهش بها دادن و اهمیت گذاشتن به این ذهن های خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصا والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راه های پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد. و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

شما عزیزان برای دانلود روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل و غیر شاغل

بررسی ميزان رضايت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غير شاغل دیپلم

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 66 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه روش تحقیق بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر دیپلم :

رضایت مندی زناشویی كه باعث ثبات و دوام زندگی زناشویی می شوند و به طور مستقيم تاثير مثبتی بر خانواده داشته و در نتيجه به ايفای درست كنش ها و نقش های خانواده منجر خواهد شد . پيش از هر چيز بايد برای سلامت خانواده تلاش كرد چرا كه اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحويل اجتماع می دهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد ، به افزايش جنايات ، بيماری های روانی ، الكلسيم ، اعتياد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، جوانان از خود بيگانه و بسياری ناراحتی های اجتماعی ديگر كمک می نمايد. همه ما بايد سعی خود را در بهبود و پيشرفت خانواده به كار ببريم تا ميزان رضايت مندی زناشویی نيز بالا رفته و مشكلات اجتماعی بهبود يابد. يكی از مسائل عمده حاضر افزايش سرسام آور طلاق می باشد. بيش از 60 درصد پيوندهای زناشویی در آمريكا به شكست می انجامد . در هر سال حدود 1 ميليون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمريكا 4/9 سال است .

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق بررسی ميزان رضايت مندی زناشويی زنان شاغل دیپلم و غير شاغل دیپلم و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر موسیقی بر درمان افسردگی جوانان

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی تاثیر موسیقی بر درمان افسردگی جوانان
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۳۸ صفحه

بررسی تاثیر موسیقی بر درمان افسردگی جوانان - دانلود پروژه روش تحقیق

تاثیر موسیقی بر درمان افسردگی جوانان

درمان افسردگی جوانان با موسیقی

افسردگی جوانان : افسردگی را می توان یک فریاد دانست، پیامی که به ما می گوید که حوزه ای از زندگی مان را نادیده گرفته ایم. افسردگی یا احساس یاس و نا امیدی تجربه ای درد آور است که پیر و جوان و فقیر و غنی را نمی شناسد. افسردگی را سرماخوردگی شایع روان نامیده اند که چه در تجارب بحرانی و چه در مواقعی که اشخاص با بحرانی روبرو نیستند گریبان گیر افراد می شود. بسیاری از اشخاص در مورد افسردگی دچار آشفتگی و سردرگمی می شوند و حتی وجود آنرا در زندگی زیر سئوال می برند.

در بسیاری از موارد افسردگی واکنشی بهنجار در برابر واقعه ای می باشد که در زندگی فرد رخ داده است. افسرده بودن گناه نیست بلکه عکس العملی طبیعی در برابر واقعه ای است که از نظر روان شناختی و جسمانی بر ما واقع شده است. افسردگی در حکم یک سیستم هشداردهنده می باشد که به ما هشدار می دهد که در حال غوطه ور شدن در عمق آب هستیم. افسردگی همچنین وسیله ای دفاعی می باشد که اگر بشکل صحیح بکار گرفته شود.

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر موسیقی بر درمان افسردگی جوانان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر حذف سه صفر از پول ملی بر تورم

روش تحقیق بررسی تاثیر حذف سه صف از پول ملی بر تورم

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی تاثیر حذف سه صفر از پول ملی بر تورم
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 30 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر حذف سه صفر از پول ملی بر تورم :

لاینا موسلی استاد دانشگاه كارولینای شمالی آمریكا طی مقاله ای به بررسی و تحلیل موضوع حذف صفر از پول ملی پرداخته است. موسلی در این مقاله با اشاره به پیشینه و تاریخچه حذف صفر ها در سطح جهان به ذكر شرایط لازم برای انجام این عمل و نتایج و فواید آن پرداخته است. بر اساس اعتقاد این استاد دانشگاه كارولینای شمالی آمریكا حذف صفر ها به خودی خود نمی تواند در مهار تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود. یک اقتصاددان امریكایی طی مقاله ای تحلیلی با اشاره به ۷۱ مورد حذف صفر از پول ملی در جهان از نیم قرن گذشته تا كنون نوشت: این طرح اگر به طور صحیح و در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود تورم را مهار می كند اما در صورت اجرای درست این عمل تورم مهار می شود، اعتبار پول ملی افزایش می یابد، روحیه ملی ارتقا پیدا می كند و سرمایه گذاری های خارجی در كشور افزایش می یابد. در این تحقیق قصد داریم تاثیرات مثبت و منفی حذف سه صفر از واحد پول ملی را بررسی نمائیم و این عامل را بر روی میزان تورم کشور مورد بررسی قرار دهیم ، امروزه در اقتصاد کشور صحبت از حذف سه صفر از پول ملی است و عده ای بر این عقیده هستند که این عامل باعث کاهش تورم خواهد شد و عده ای نیز نظری مخالف با این عقیده دارند .

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر حذف سه صفر از پول ملی بر تورم و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود روش تحقیق تاثیر تلویزیون بر گفتار زبانی یا مهارت گفتار

تاثیرات تلویزیون بر گفتار زبانی ، گفتار درمانی و مهارت های گفتاری

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی تاثیر تلویزیون بر گفتار زبانی یا مهارت گفتاری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 40 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر تلویزیون بر گفتار زبانی یا مهارت گفتاری :

امروزه رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجلات، رایانه و اینترنت باعث شده اند که نوع ارتباطات بیشتری و متفاوت از گذشته شده و نوع نگاه انسان به ارتباطات نسبت به گذشته نگاه دیگری باشد. این رسانه ها باعث شده اند تا انسان ها راحت تر و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه به یکدیگر نزدیک تر شوند. امروزه بحث تاثیر رسانه ها مخصوصا تلویزیون بر کودکان و نوجوانان در علوم متفاوتی مانند علوم اجتماعی، روان شناسی، زبان شناسی و امثال این ها مورد بررسی قرار می گیرد و هر یک، از دیدگاه های مورد نظر خود به بحث درباره این موضوع مهم می پردازند. تاثیر تلویزیون بر زبان و به ویژه های مهارت های گفتار کودکان و نوجوانان یکی از مباحث مهم در امر رسانه ها است، که کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این پروژه روش تحقیق سعی شده است تا با نگاهی دقیق تاثیر تلویزیون بر مهارت های گفتار کودکان و نوجوانان از لحاظ دستوری، ساختاری، اصطلاحات و لهجه ها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بر مهارت های گفتار کودکان و نوجوانان مورد تحلیل قرار گیرد.

شما عزیزان برای دانلود روش تحقیق تاثیر تلویزیون بر گفتار زبانی یا مهارت گفتاری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پروژه روش تحقیق بررسی رابطه بین فقر و خشونت

بررسی ارتباط فقر و خشونت

 • عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی رابطه بین فقر و خشونت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 37 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه روش تحقیق بررسی رابطه بین فقر و خشونت :

از آن جا که افراد زیادی در جوامع امروزی به مساله فقر و کمبود امکانات مبتلا هستند و آمار های جهانی بالا بودن جرایم بزهکارانه را در افرادی که زندگی فقیرانه و بدون امکانات دارند را تائید کرده است و ارتباط بالای فقر و خشونت را با شاخص های آسیب شناسی اجتماعی از قبیل اعتیاد دارویی، قاچاق و … را اعلام کرده است که این خود زنگ خطر را در گوش ما به صدا در می آورد که عدم توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه عواقب سنگینی به بار می آورد. خشونت چیزی که این افراد در معرض ابتلا به آن قرار دارند در واقع به هیچ وجه به نفع جامعه نیست و خسارت های مادی و معنوی آن برای جامعه قابل جبران نمی باشد. به همین جهت توجه به این مساله با هدف کنترل خشونت در افرادی که از امکانات کافی مادی برخوردار نیستند ضروری می باشد. در واقع تحقیقات رابطه مثبتی بین فقر و خشونت نشان داده اند. یکی از پیامد های آن، این است که فقیر ترین نواحی شهر های بزرگ غالبا با بیش ترین میزان جنایت و آدم کشی در ارتباط هستند. از این گذشته فقر می تواند به خشونت های دیگری مانند خشونت های خانوادگی بیانجامد.

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق بررسی رابطه بین فقر و خشونت و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

روش تحقیق مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

 • عنوان پروژه روش تحقیق : مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۵ صفحه

بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

پدیده گرایش به سیگار به عنوان یکی از مهم ترین آسیب‌ های اجتماعی خاص در میان نسل جوان توجه بسیاری از متخصصان و مسولین، سیاسی فرهنگی، تربیتی و آموزشی بسیاری از کشور ها را به خود معطوف ساخته است . همچنین در کشور ایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی این موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته است. لذا شناسایی و تبیین درست آن برای یافتن ‌راه‌ حل های مناسب ضروری به نظر می رسد.

اما از آن جایی که گروه سیگاری نقش‌ های متعدد و تعیین‌ کننده‌ ای در جامعه به عهده دارند، آسیب سیگاری ها حتی در میزان پایین لطمه‌ های جبران ناپذیری فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … را به دنبال خواهد داشت. لذا اتخاذ برنامه‌ های پیش گیرانه در مورد آنان از الویت بسیاری برخوردار است . بررسی مصرف سیگار در زمان حاضر از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است . از یک طرف جمعیت جامعه­ ایران جوان است و از طرف دیگر جوانان اصلی­ ترین قربانیان مصرف سیگار هستند چرا که جوانان به خاطر خصوصیات جوانی ، آسیب پذیری بیشتری دارند چون پویا و جستجو گرند.

آن چه مسلم است دلایل مصرف سیگار بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت می­ کند. تحقیقات متعددی در داخل کشور و از آن جمله در سطح دانشگاه­ ها صورت گرفته است که به نحوی به علل گرایش به مصرف سیگار و غیره پرداخته ­اند و در این زمینه به نتایجی نیز دست یافته­ اند اما همچنان که ذکر شد گرایش و افراد سیگاری بسته به فرهنگ ، مذهب ، قومیت، منطقه­ جغرافیایی ، شرایط آب و هوایی ، سطح اقتصادی ، فرهنگی و علمی نه تنها با خارج از کشور بلکه حتی در داخل کشور ما نیز تفاوت می­ کند.

به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع یعنی افراد سیگاری در بین دانشجویان دانشگاه، از آن جایی که پژوهشی در خصوص بهداشت روانی دانشجویان سیگاری در سطح دانشگاه صورت نگرفته بود بر آن شدیم تا با انجام این پژوهش به بررسی مصرف سیگار و مقایسه­ بهداشت روانی در بین دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری بپردازیم.

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکت ها در ایران

عنوان پروژه روش تحقیق : بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکت ها در ایران

فرمت اجرایی : در قالب Word

تعداد صفحات : 50 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکت ها در ایران :

بورس اوراق بهادار یکی از اجزا و بخش های اصلی بازار سرمایه است که نقش اصلی آن جذب و هدایت پس انداز ها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سوی مسیر های بهینه است ، که در جهت ایفای مطلوب این بخش وجود بازاری کارآمد و قوی به منظور بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به مسیر های بهینه ، احساس می شود ، زیرا اگر سرمایه گذاران با توجه به برداشت خود و یا در مسیر چگونگی میزان عرضه و تقاضا سهام در بورس ، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند ، ممکن است به نتایج زیان باری دست یابند که منجر به بی اعتمادی آن ها به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بالاخص در بورس اوراق بهادار شود .در این تحقیق با عنایت به موارد فوق و با هدف کمک به پویایی و کارآمدی بازار سرمایه و پیامد آن کمک به سرمایه گذاران در جهت انجام  سرمایه گذاری مطلوب و با اشراف به این موضوع که در مسیر نیل به یک سرمایه گذاری بهینه و منطقی ، برای هر سهام دار و یا سرمایه گذار یک نیاز بسیار مهم تعیین عوامل موثر بر قیمت سهام و امکان پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است ، به بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکت ها در ایران می پردازد .یافته های تحقیق حاکی از وجود یک رابطه خطی مستقیم معنی دار بین نرخ تورم و قیمت سهام شرکت ها می باشد و تا حد زیادی از تغییرات قیمت سهام را تبیین می نماید . لذا باید گفت که تورم دارای محتوی اطلاعاتی زیادی برای سهام داران می باشد و سرمایه گذاران باید به هنگام تصمیم گیری در ارتباط با خرید و فروش سهام آن مد نظر قرار دهند .

شما عزیزان برای دانلود پروژه روش تحقیق بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکت ها در ایران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.