آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج

 • موضوع پایان نامه : مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 241 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج :

به طور كلی در مطالعه شعر بیما آنچه نخست جلب نظر می كند ديد تازه نیما یوشیج نسبت به طبيعت و جهان. خواننده حس می كند با شاعری سرو كار دارد كه دارای نحوه تلقی و احساس و انديشه‌ ای مستقل است نه مقلد و پيرو ديگران و اين نكته برای نيما مزيتی بزرگ است. به همين جهت موضوعات و مضمون هايی در شعر های نیما یوشیج راه يافته كه در آثار ديگران يا طرح نشده يا بدان گونه و از آن زاويه مورد توجه نبوده است. نكته ديگر نظر اجتماعی و انتقادی نيماست در بسياری از اشعار نیما یوشیج. انس با طبيعت و همدلی و همجوشی با آن از ويژگی های شعر نيماست. شعر نيما از اين جهت با آثار ديگران (كسانی كه به نوعی به وصف طبيعت پرداخته‌ اند) بسيار متفاوت است. نیما یوشیج همان گونه كه در زندگانی خود به روستا و كوهسار و جنگل دل بستگی داشت در شعرش نيز اين حالت منعكس است. يكی از مهمترين ويژگی های اشعار نيما بدعتی است كه او در موسيقی شعر با كوتاه و بلندی مصراع ها و جابجايی قافيه‌ ها پديد آورده است. نيما وزن را برای شعر فارسی لازم و حتمی می داند منتهی نه آن چنان كه در شعر قديم به كار می رود. موضوع ديگر قافيه در شعر نيماست. شعر وی دارای قافيه است نه به آن شكل كه در شعر سنتی رعايت شده است. در حاليكه قافيه در شعر نيما جای ثابت ندارد نكته ظريف ديگر سازگاری و هم آهنگی اجزاء شعر و وحدت آنها است از لحاظ آهنگ و مضمون و درون مايه و بافت يكايک مصراع ها با يكديگر و يکپارچگی و حسن تركيب كل شعر و سهمی كه هر يک از اجزاء در تماميت اثر دارد و مصداق آن حالتی است كه منتقدان ادب و هنر وحدت ارگانيک (عضوی) می نامند. از ديگر ويژگی های سبكی شعر نيما آنست كه بيان وی هميشه روان و هموار و ساده نيست. آقای مهدی اخوان كه دو كتاب در توجيه و ترويج شيوه نيما به قلم آورده احياناً به برخی موارد تعقيد در شعر نیما یوشیج اشاره كرده، «تعقيد در نحوه تعبير و بعضی خصوصيات لفظی محلی مازندرانی كه فضا و محيط زندگی اصلی و اصيل نيما بوده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

 • عنوان پایان نامه : تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 111 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی :

قرآن مجید کتاب دینی ماست و معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است. چنان که امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های گوناگون زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن مجید و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم در آن تأثیری نگذاشته باشد و هر کس در این باره تأملی به سزا کرده باشد و عناد نورزد ، به صحت این اعتقاد اقرار می کنند. حدیث نیز که همان «قول و فعل و تقریر» پیامبر اکرم است ، همین حکم را دارد و الفاظ و معانی آن به صورت های گوناگون در زندگی مسلمانان و در رفتار و گفتار و کردار آنان تأثیر نیرومند و دراز آهنگی داشته است. یکی از بارزترین موارد این تأثیر، سروده های شاعران و نوشته های نویسندگان است. هر ملتی به سرمایه هایی اعم از مادی و معنوی، می تازد. یکی از سرمایه های جاودانی و افتخار آمیز ما ایرانیان نیز سروده های شاعران و سخنوران و نوشته های دبیران و نویسندگان و تأملات عارفان و اندیشه های حکیمان و فیلسوفان و متکلمان ایرانی مسلمان است و همه می دانند که بسیاری از ابیات و عبارات این بزرگان را ” اشاره”، “تلمیح” ، “اقتباس” ، “تضمین”  ،”تحلیل آیات ” ، “قصص” و “تمثیل”های گوناگون این کتاب مبین و سخنان پیامبر بزرگوار خدا تشکیل می دهد و همه ي آن بزرگان در عبارت پردازی، استدلال و بیان آن چه در ضمیر خود از این موارد بهره مند شده اند. لذا اگر کسی ادعا کند که مثلاً می تواند اشعار رودکی، فردوسی بزرگ، ناصر- خسرو،خاقانی، سنایی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، جامی و صدها تن شاعر دیگر و نیز آثار مردانی چون غزالی، عنصر المعالی زیادی، نصرالله منشی و بسیاری دیگر را بدون فهم قرآن مجید و تفسیر آن و تأمل در احادیث نبوی به درستی دریابد، باید در صحّت ادعای او تردید کرد زیرا به قول حافظ :« هر چه دارم همه از دولت قرآن است»؛ به دلیل انواع تأثیراتی که این دو منبع گران مایه ی عظیم در ادب فارسی بر جای گذ اشته اند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره)

دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره)

 • عنوان پایان نامه : نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره)
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 178 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره) :

 پایان نامه حاضر در قالب دو باب تدوین شده است که در باب اول به بررسی اوضاع اجتماعی و ادبی قرن چهارم پرداخته که در این فصل علاوه بر بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی، به نقش آل بویه در حرکت فکری و فرهنگی قرن چهارم و مظاهر فرهنگی و ادبی این قرن در قالب محصولات فرهنگی نظیر: شعر، نثر، نقد و علم لغت می پردازد. در فصل دوم این باب به بررسی زندگی نامه سید رضی از ولادت تا وفات می پرازد که در این میان به شجره نامه ی او ، پدر، مادر، و فرزندان بطور کامل توجه شده است و مطالب مفصلی را در باره مقام و منزلت پدرش سید ابو احمد موسوی و نقش اصلاح گرانه ی او در جامعه آن روز و وساطت میان خلفا و سلاطین و بزرگان آورده ایم  و در ضمن نکاتی هم درقالب همین بحث درباره خصوصیات اخلاقی او بیان کردیم. در ادامه ی سخن از اساتید و مشایخ سید رضی و تربیت یافتگان مکتب او و نقش مجتمع عظیم علمی، فرهنگی «دارالعلم» در نهضت فکری و تأسیس مجامع شبیه به آن بطور مفصل بحث شده است. رضی در کنار مناصب و مشاغل رسمی و اشتغال کامل، دست از تدریس و تألیف برنداشت و لذا علاوه بر بیان اسامی تألیفات و فعالیت های علمی و بررسی شاگردان از اثر بسیار ارزشمند او «نهج البلاغه» هم غافل نشده و لذا به بررسی نگاره ها و پژوهش های صورت گرفته در زمینه نهج البلاغه و پاسخ به شبهات مطرح شده درباره متن و گردآورنده آن نیز پرداخته ایم. در باب دوم که به موضوع اصلی تحقیق مرتبط می شود به بررسی و نقد دیوان اشعار سید رضی و نسخه های خطی کتابخانه  های ایران و جهان می پردازد و دیوان اشعار او را از جهت محتوایی با استفاده از مفاهیم و مضامین وموضوعات قصاید مورد نقد کامل قرار می دهد. این باب از شش فصل به ترتیب موضوعات شعری و حجم آنها تدوین یافته است که در هرکدام از این فصول،  با طرح مباحثی به بیان ابعاد و ویژگی ها و ساختار و موضوع و مضامین قصاید دیوان و قالب های شعری پرداخته ایم که عبارتند از: مدایح، رثاء و سوگنامه ها، فخرو حماسه، غزلیات و حجازیات، هجویه ها و پند و اندرزهای حکیمانه. لازم به یادآوری است که در هر فصل به تناسب نیاز به شرح و ترجمه برخی قصاید و غزلیات نیز اهتمام تمام صورت گرفته است. سید رضی با سرودن ترانه های سرزمین یار (حجازیات) به همه دلسوختگان عاشق و عاشقان دلسوخته فهماند و نشان داد که می توان بی آنکه آلوده ناپاکی و فساد شوند در مسیر عشق الهی قدم بردارند؛ و در حقیقت از عشق زمینی راهی به وسعت هستی بسوی معشوق اصلی گشود. او ثابت کرد که می توان شب را درکنار محبوب بسر برد بی آنکه به گناه آلوده شد. رضی با طرحی ابتکاری در هجویات بی آنکه متعرض عیوبی شود که احساسات را جریحه دار می سازد، دست به روشی زد که در آن از روش هجویات برای اصلاح اخلاق ناپسند و رفتار زشت مخاطب استفاده نمود. وی عیب های اشخاص را متذکر می شود نه اینکه متعرض آبروی او شود بلکه وضعیتی پیش آید که خود شخص به اصلاح خویش بپردازد. سید رضی که خود حکیم وارسته است لذا در انتظار فرصت هایی است که درهای حکمت را نثار افراد و مخاطب خویش کند. به حق باید گفت که سید رضی شایسته القابی چون «اشعر قریش» و «رائدالعفاف» است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

دانلود پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

 • عنوان پایان نامه : جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 104 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی :

نقد و نقادی كه عبارت از شناخت نيک و بد و تميز بين سره و ناسره است در همه فنون هنر و در بسياری از شقوق علوم و معارف بشری هست و اختصاص به آثار ادبی ندارد. با اين حال مزيت نقد آثار ادبی در تمام دنيا و تقريبا در تمام اعصار بر نقد ساير فنون هنر – و غير هنر – اين است كه به يک تعبير، از همه آنها مفهوم تر و روشن تر است. چرا كه ساير فنون هنر، چون حجاری و نقاشی و غيره و ذلک برای اكثريت مردم تا حدی مشكل و نا مفهوم می باشند در صورتی كه آثار ادبی، فقط برای عده بسيار كمی از مردم ممكن است نا مفهوم و مشكل باشند. مردم با آثار ادبی بسيار مانوس تر و نزديكتر ند بعضی شعر را می پسندند بعضی ديگر به داستان علاقه دارند، بعضی به نمايشنامه ها شيفه اند و برخی به سخنان عارفانه و اخلاقی عنايت می ورزند و در هر حال ، اكثرا با آثار ادبی علاقه مندند و درباره اين آثار غالبا اظهار نظر نيز می كنند و اما همين مسئله مسبب اختلاف عقايد و نظرها در نقد آثار ادبی بيش از نقد ساير فنون هنر شده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.