آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته جامعه شناسی

پایان نامه ارتقاء اشتغال جوانان و مبارزه علیه موانع اشتغال جوانان

 • موضوع پایان نامه : ارتقاء اشتغال جوانان و مبارزه علیه موانع اشتغال جوانان
 • مربوطب به رشته : جامعه شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۲۹ صفحه

پایان نامه ارتقاء اشتغال جوانان و مبارزه علیه موانع اشتغال جوانان

ارتقاء اشتغال جوانان و مبارزه علیه موانع اشتغال جوانان

چالش اشتغال جوانان تا زمانی که توسط شرایط کلی اشتغال احاطه شده باشد، ابعاد خاص خودش را دارد که نیازمند عکس العمل های ویژه‌ ای می باشد. در کشورهای در حال توسعه، حداکثر نمودن ظرفیت های کارکنان جوان، موضوع اساسی و مرکزی در ارتقای رشد کاهش فقر و توسعه می باشد.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تعدادی از عامل‌ های اقتصادی و اجتماعی در انتقال به دوره کار بزرگسالان تاثیر می گذارند که این عوامل شامل تبعیض ها و محرومیت های اجتماعی و هم چنین روندهای دوره‌ ای و ساختاری در اقتصاد می باشد. تاثیر نامتعادل جهانی شدن اقتصاد یک توجه جهانی برای اشتغال جوانان است.

ایجاد شغل برای جوانان ، مرکز توجه اکثر ابداعات خط مشی گذاری برای هدایت اشتغال جوانان است. بعضا به علت اینکه بیکاری جوانان، مشهودترین جنبه اشتغال جوانان است و اینکه اطلاعات آماری به سهولت موجود می باشد. مواردی از قبیل کیفیت کار به خوبی مستند نیستند و از این رو مورد توجه کمتری قرار می گیرند. اگر چه فهم شرایط بازار کار برای جوانان زن و مرد، نقطه شروع فرموله کردن راهبردهای اولیه جوانان است که فرصت ها را برای کار شایسته و مولد افزایش خواهد داد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ارتقاء اشتغال جوانان و مبارزه علیه موانع اشتغال جوانان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان

 • عنوان پایان نامه : عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی و جامعه شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۵۳ صفحه

دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان

عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌ آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ ای که مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می آید.

موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش‌ آموزان مقطع متوسطه» است. هدف اصل پژوهش حاضر شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌ آموزان و ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزش ها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است.

روش تحقیق ما پیمایشی و جامعه آماری ما مجموع دانش‌ آموزان دختر و پسری است که در خردادماه نتوانستند کارنامه قبولی دریافت کنند. شیوه نمونه‌ گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و بر اساس آن ۱۷۸ دانش‌ آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

از میان رویکردهای مختلف جامعه‌ شناسی در مورد افت تحصیلی ، رویکرد تضاد به عنوان رویکرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد که بر اساس آن رویکرد، مدل کلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه کلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی اینترنتی بین دانشجویان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی اینترنتی بین دانشجویان

 • عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر دوست یابی اینترنتی بین دانشجویان
 • مربوط به رشته : جامعه شناسی و روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 87 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی اینترنتی بین دانشجویان :

می توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهانی است ، یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیون ها نفر بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می گیرند و سازمان عظیمی است که نظم آناز پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن به کسب اطلاع درباره چیزهای مختلف ، گفتگو ، بازی ، تجارت ،جستجوی علمی ، مشاهده تصاویر مختلف ، استماع صداها و آهنگ ها ، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازند . قاعده کلی حاکم بر اینترنت استفاده از اطلاعات به گونه ای آزاد است . واقعیت آن است که این نظام ارتباطی تا به حال حداقل در کلیت آن در ابعاد جهانی نظارت نشده آزاد ، خصوصی ، همگانی و نیز تنوع و تکثرگرا باقی مانده است ، هر چند سانسورها و نظارت ها می تواند حداقل در بخشی از جهان در آن مداخله داشته باشد . مبالغه آمیز نخواهد بود که اینترنت را از مهم ترین فصول جامعه اطلاعات بدانیم . برای برخی از قشرهای جامعه ما «اینترنت» نامی کم و بیش آشنا ، اما در عین حال مبهم و اسرار آمیز است . نامی که دانستنی های پراکنده درباره آن همواره در طول چند سال اخیر رو به افزایش بوده است و توسعه و تحول سریع آن هم سبب گردیده است که اطلاعات در این باره به سرعت کهنه شود.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی اینترنتی بین دانشجویان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز

دانلود مقاله مربوط به رشته جامعه شناسی پیرامون جامعه شناسی ، اقتصاد و فرهنگ در ایران

 • عنوان پایان نامه : جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز
 • مربوط به رشته : جامعه شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 53 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز :

بنابر يک برداشت نادرست همگانی، برخی از اعضای جامعه فرهنگ دارند و برخی ديگر فرهنگ ندارند. اما از ديدگاه جامعه شناختی ، هر انسان بزرگسال عادی، از فرهنگ برخوردار است. فرهنگ را می توان به عنوان مجموع ويژگی های رفتاری و عقيدتی اكتسابی اعضای يک جامعه خاص تعريف كرد. واژه‌ تعيين كننده در اين تعريف، همان واژه‌‌ اكتسابی است كه فرهنگ را از رفتاری كه نتيجه وراثت زيست شناختی است، متمايز می سازد. جامعه به گروهی از افراد اطلاق می شود كه مدت زمان درازی با هم زندگی كرده باشند، سرزمينی را در اشغال خود داشته باشند و سرانجام، توانسته باشند خودشان را با عنوان يک واحد اجتماعی متمايز از گروه های ديگر سازمان داده باشند. فرهنگ و جامعه نمی تواند جدا از همديگر وجود داشته باشند. هيچ جامعه ای بدون فرهنگ ويژه اش نمی تواند وجود داشته باشد. جامعه‌ ما نيز مانند هر جامعه‌ ديگر فرهنگی دارد كه از نسلی به نسلی ديگر منتقل شده است. اين فرهنگ، تكنولوژی، نهاد های مذهبی، زبان، ارزش ها، باور داشت ها، قوانين و سنت هايمان را در بر می گيرد. اين فرهنگ هم از طريق نهاد های رسمی (مانند مدارس دولتی) و هم بوسيله‌ نهاد های غير رسمی (مانند گروه های همسالان) انتقال داده می شود.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.