آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته حسابداری

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 • موضوع پایان نامه : تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : 98 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس :

تصميم گيری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورت های مالی است كه باعث از مطلوبيت در ارائه و قابليت اعتماد صورت های مالی ‌می شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترين نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمايه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شركت ها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابليت اتكای اطلاعات صورت های مالی می كاهد. حسابرسان مستقل كه توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شوند با رسيدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پيشوانه صورت های مالی، تقلب و سوء جريان های اجتماعی دارای تاثير مستقيم بر صورت های مالی را كشف و نسبت به صورت های مالی تهيه شده توسط مديران شركتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ ای ارائه می كنند. نتايح يافته‌ های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام « گزارش حسابرسی » به شكل‌ های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می شود. تجزيه نشان داده است كه شكل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول يا مشروط تنظيم می شود و از شكل های مردود و عدم اظهار نظر كمتر استفاده می شود.

گزارش حسابرسان مستقل كه منقم به صورت های مالی و يادداشت های همراه،‌ منتشر می شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصميم‌ گيری گروه های ذينفع می باشد. تحقيات انجام شده در ساير كشورها حكايت از اين دارد كه موارد مطروحه در گزارش های حسابرسان مستقل و به ويژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصميم گيری های اقشار مختلف جامعه از جمله سرمايه‌ گذاران و تحليلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قيمت سهام را تحت تاثير قرار می دهد. با توجه به آنكه يكی از مهمترين مراجع رسمی اطلاعاتی در ايران، مجامع عمومی سالانه شركتهاست و يكی از جامع‌ ترين و معتبرترين مجموعه های اطلاعاتی، گزارش های مالی سالانه شركت ها به انضمام گزارش حسابرسی است. در اين تحقيق، وجود رابطه معنی دار بين گزارش های حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می گيرد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس

رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 95 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس :

سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکت ها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، شرکت هایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکت ها در بورس می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مسئاله نشان دهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکت ها در بورس می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

 • موضوع پایان نامه : بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۰۷ صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

دایره حسابداری شعب بانک ها

هدف اصلی نهادهای مالی عملیاتی علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند. بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایر در شعب بانک ها مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.بخش دایره حسابداری نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود. این مجموعه  به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

 • عنوان پایان نامه : مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 140 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی :

در سال 1366 طرح مالیات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصويب شد و در شور دوم نيز 5 ماده از اين لايحه به تصويب رسيد اما به دليل شرايط جنگ تحميلی با توافق دولت و مجلس، دولت اين لايحه را از مجلس پس گرفت.لايحه مالیات بر ارزش افزوده موجود در كشور، حاصل بررسی ‎های متعدد كارشناسان كشور است كه در شهريور سال 1381 به تصويب هيأت دولت رسيد و مهر همان سال نيز دولت آن را به مجلس تقديم كرد. در مجلس ششم بررسی ‎های مقدماتی بر روی اين طرح انجام شد اما به علت اينكه اصلاحيه مالیات های مستقيم و قانون تجميع عوارض در آن زمان به تازگی به  تصويب مجلس رسيده بود ، نظر كميسيون مربوطه مجلس بر اين بود كه پس از مشخص شدن نتايج اجرايی اين مصوبات، برای اين لايحه نيز تصميم‎ گيری شود.لايحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مكمل ساختار مالياتی كشور مطرح است؛ با تشكيل مجلس هفتم دولت با تقديم مجدد لايحه خواستار اختصاص اولويت به آن از طرف مجلس شد. بررسی لايحه در كميسيون ‎های مختلف مجلس در سال 1383 صورت گرفت و يک سال به طول انجاميد و در نهايت كميسيون اصلی (امور اقتصادی) مجلس آن را در بهمن سال 1383 تصويب كرد. در عين حال بررسی سياست‎ های نظام مالی در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان يكی از سياست ‎های مالی نظام به تصويب اين مجمع رسيد.تصويب لايحه در كميسيون‎ های مختلف مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدمه ‎ای شد تا اين لايحه در آغاز سال 84 در شور اول به تصويب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

 • عنوان پایان نامه : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 237 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم :

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت يكی از سيستم‌ های نوين بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌ تر فراهم می كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌ گيری صحيح و مناسب ياری می نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمی و كاربردی است كه در كارخانجات توليدی صنایع آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزيه و تحليل روش موجود بهای تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزینه یابی بر مبنای فعاليت در كارخانه صنایع آلومینیوم پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايی گرديده است. همانطور كه از موضوع تحقيق بر می آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزینه یابی بر مبنای فعاليت كارخانجات توليدی صنایع آلومینیوم بوده و برای اينكار در قلمرو زمانی شرکت مذکور، صورت های مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عمليات حسابداري آن و شناسايی مراكز فعاليت عمده و تلفيق منطقی اين فعاليت ها، نهايتاً 13 فعاليت را بعنوان زيربنای سيستم ABC شناسايی كرده و محرک های هزينه هر كدام از اين فعاليت ها را انتخاب كرده است. نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان داد، كه استفاده از سيستم هزینه یابی بر مبنای فعاليت نه تنها باعث تخصيص هرچه دقيق‌ تر هزینه یابی سربار می شود بلكه باعث می گردد كه مديران داخلی شركت ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ ريزی و كنترل توليد تصميمات بهتری را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود ياری نمايند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی

پایان نامه رشته حسابداری کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی

 • عنوان پایان نامه : کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 100 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته حسابداری کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی :

حسابرسی عملیاتی از آنجایی شروع شد که حسابرسان مالی به بررسی صحت اطلاعات اکتفا نکردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا رویداد های مالی انجام شده است و آیا راه بهتری برای انجام آن وجود داشته است یا خیر. حسابرسی عملیاتی مشخص می کند که مدیریت تا چه حد از منابع در اقتصادی ترین و کارآترین حالت ممکن و در جهت دستیابی به موثر ترین نتایج عملیات استفاده کرده است. هدف های کلی حسابرسی عملیاتی می تواند شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های بهبود عملیات، ارائه پیشنهاد هایی برای بهبود عملیات در چارچوب اثر بخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی یا لزوم انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر در برخی از فعالیت ها باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، سازمان حسابرسی اولین سازمانی بود که موضوع حسابرسی عملیاتی را به عنوان یکی از جنبه های حسابرسی و خدمات مشاوره مدیریت در ایران پایه گذاری کرد. در همین راستا پس از تشکیل کمیته حسابرسی عملیاتی در سال ۱۳۷۶ و چندین سال مطالعه و تحقیق در این زمینه موسسه حسابرسی عملیاتی مطابق با اساس نامه سازمان حسابرسی به عنوان اولین متولی اجرای حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی با رویکردی علمی و مبتنی بر آخرین استانداردهای متداول در سطح دنیا، در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد. اهمیت این پایان نامه در مزایایی است که کنترل داخلی در اجرای حسابرسی عملیاتی به همراه خواهد داشت. این پایان نامه قصد دارد ابتدا کنترل داخلی برای اجرای حسابرسی عملیاتی بر مبنای صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی را آزمون نماید. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می دارد که “بکارگیری کنترل داخلی در حسابرسی عملیاتی موجب افزایش بهره وری فرآیند حسابرسی می گردد.”

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.