آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری

 • موضوع پایان نامه : ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 151 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری :

تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزير مايراه الحاكم» به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازين شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزير صلاحديدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضايی گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتری تفسير شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلي اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنين اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اين قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايی كيفری و جلوگيری از خود رايی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كيفری جنايی در معيت قاضی شرع هيات منصفه را كه جملگی نمايندگان خردمند و هزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سياسی حاضر در دادگاه كيفری كه برگرفته از نظام رومی – ژرمنی است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جای شكر باقی است كه اين بدبينی احتمالی اصحاب شرع تا حد زيادی فروكش كرده. البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشريفات خاص رسيدگی و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجيه می كند چرا كه موافقين اجرای حدود جزايی در زمان غيبت ولی امر و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتياط می كند باری ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيری را روا نمی شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجرای آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بينيم ولی به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعريزی يا به طور مأنوس تقسيم بندی جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نمايد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

 • موضوع پایان نامه : نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 56 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری :

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراء و نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌ باشد. اصحاب دعوا و مقامات قضایی نمی‌ توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌ باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌ باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌ سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود.

شما عزیزان برای دانلود نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه انتقال عین مستاجره در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

 • موضوع پایان نامه : انتقال عین مستاجره در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)
 • مربوط به رشته : حقوق پایان نامه انتقال عین مستاجره در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 63 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه انتقال عین مستاجره در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) :

در عقد اجاره با وجود اينكه موجر منافع ملكش را به ديگری اجاره داده اما همچنان عين متعلق به خود اوست و در اين مورد هيچ خدشه‌ ای وارد نمی شود و او صاحب اختيار عين ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث يا به وقف يا به بيع انتقال دهد بدون اينكه خدشه‌ ای به قرارداد اجاره  وارد آيد و در اين مورد مستاجره نمی تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختيار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و يا در حالت عكس آن: قراردادی را كه موجر با مستاجره بسته، عقد اجاره است و اين عقدی ست لازم و طرفين نمی توانند هر يک به دلايل شخصی و به طور جداگانه از زير بار آن شانه خالی كنند و همانطور كه در ادامه خواهيم گفت انتقال عین مستاجره هيچ خدشه‌ ای در استفاده مستأجر از منافع عين تا پايان مدت قرارداد اجاره وارد نمی كند.

شما عزیزان برای پایان نامه انتقال عین مستاجره در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

پایان نامه مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

 • موضوع پایان نامه : مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 69 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه :

بی شک يكی از مهمترين مشاغلی كه به قضاوت كه مجريان عدالتند كمک می كند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وكالت است . وكالت نيز باعث می شود كه تا افرادی كه آگاهی دقيق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابت های اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به كمک افرادی كه هم دانش و هم تجربه كافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خويش دفاع كنند . آنچه ما را در اين مقاله بر اين داشته كه قلم را بركاغذ بلغزانيم و پراكنده ای چند بنگاريم بحث از فعاليت های صاحب شغل مذكور يعنی وكيل است ، اما نه در دعوی بلكه در مصالحه . اين بار می خواهيم از پايانی نيكو در يک اختلاف حقوقی سخن بگوئيم .پايانی كه منجر به پيروزی يكی و شكست ديگری نيست  پايانی كه در آن هر يک از طرفين مقداری از حق خود را ناديده می گيرند تا بتوانند با آرامشی بيشتر از همزيستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در اين راه كمک های وكيل بی تأثير نيست و گاهی نيز خود مصالحه به دلايلی پيچيده صورت می گيرد كه تخصص وكيل باعث آن است . از اينرو با استمداد از نوشته ها و تقريرات استادان اين علم و شاغلان اين شغل به توضيح آن می پردازيم . همانطور كه از نوشته های پيشين پيداست بحث ما نقش وكيل در مصالحه و مصاديق فعاليت های وی در اين راه است . از اين رو پس از پايان تعاريف و نمايش حد و رسم اين عناوين به نقش وكيل و سپس مصاديق فعاليت هايی كه وكيل در امور حقوقی و كيفری می تواند داشته باشد می پردازيم .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

 • موضوع پایان نامه : بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 58 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام :

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تكامل اوليه ‏ای كه به تولد مفاهيمی چون «حق، مالكيت، و..» منتهی شد، اعمال مالكيت و سلطه مالكانه انسان بر اشياء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع مورد بحث خارج می باشد. با پيدايش مفهومی «مالكيت، مال و حق» مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادی و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردی نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جايگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شكل گرفت و امروزه يكی از به روزترين و مهمترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏ های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در يک بستر حقوقی دچار تحول كامل‏ تری می شود. به عقيده بيشتر نويسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمه «مالكيت معنوی» برای آن چندان شايسته نمی ‏باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بين‏ المللی چنين بدست می ‏آيد كه كشورهای جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوری و توليدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می برند و در كشور ما نيز به نظر می ‏رسد غفلت قانون گذار رو به پايان است و شاهد حركت‏ های مثبت و قدم ‏های بزرگی در اين زمينه هستيم.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پروژه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران

مقاله جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران

 • عنوان پروژه : جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 204 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران :

هدف اصلی اين تحقيق هموار نمودن راه برای وضع سياست‌ های مناسب‌ تری برای حفظ میراث فرهنگی در ايران و جهان است. اصولاً سياست‌ ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظيم می گردند. لذا در وضع هر سياستی، شناخت وضع موجود و جهت‌ گيری ها برای نيل به وضع مطلوب (مورد نظر) ضرورت دارد. از اينروست كه سياست‌ های حفظ میراث فرهنگی در ايران وقتی واقع‌ گرايانه و قابل اجرا خواهد بود كه ؛ اولاً بر شناختی تحليلی از وضع موجود متكی بوده و ثانياً‌ نوع ارزيابی و انتظاراتی را كه نظام ارزشی جامعه از آثار تاريخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدين ترتيب طرح پژوهشی حاضر بر پايه اين فرض كه مجموعه ضوابط موجود در ايران در جهت حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگی ناكافی بوده و دارای نواقصی است كه با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهديد كننده ميراث فرهنگی، پاسخگوی نيازهای امروز نمی باشد، شكل گرفته است. در صحنه بين‌ المللی نيز فقدان انسجام و اتحاد بين‌ المللی در جهت لازم‌ الاجرا كردن تمهيدات بين‌ المللی حفاظت از ميراث فرهنگی كاملاً‌ محسوس است.

شما عزیزان برای دانلود پروژه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه شروط نامشروع در قرارداد ها

دانلود پایان نامه شروط نامشروع در قرارداد ها

 • عنوان پایان نامه : شروط نامشروع در قرارداد ها
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 107 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه شروط نامشروع در قرارداد ها :

در حال حاضر كه تحقق قرارداد های پيچيده و گنجاندن شروط قرارداد های متفاوت و به كارگيری روش های برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزايش است آگاهی هر چه بيشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اينكه چه شروطی مورد حمايت و اجرا قانون گذار و محاكم است و تاثير شروط باطل بر عقد و نيز آثار شرط باطل نسبت به طرفين قرارداد ضرورتی انكار ناپذير است زيرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بين رفتن قرارداد می ‎شود و اين مسئله می ‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قرارداد ها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همين اساس اين وجيزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در يک مقدمه و دو بخش و نتيجه مباحث تقديم می گردد كه دربخش اول مفهوم و مصاديق شروط نامشروع در قرارداد ها مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شروط نامشروع اختصاص يافته است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه شروط نامشروع در قرارداد ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

 • عنوان پایان نامه : حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 68 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی :

مجنی عليه يک جنايت (يا يک جنمه) معمولا می ‎تواند شكايتی در دادگستری اقامه كند كه عنوان دعوی خصوصی دارد. طرح اين دعوی به وی اجازه می ‎دهد تا جبران خسارت (مادی و معنوی) وارده از بزه را درخواست بكند. اين دعوی از دعوايی كه به نام جامعه اقامه می ‎شود و هدفش اجرای مجازات مجرم است، متمايز می ‎باشد. پس بزه دیده از طرف جامعه فراموش نشده است، با وجود اين ايرادی كه به دادگستری می گيرند. اين است كه بيشتر به بزهكاران توجه می ‎كند تا به بزه ديدگان. دولت نسبت به اين ايراد بی توجه نبوده است. در  فرانسه جبران خسارت یک نقص عضو حاصل از بزه ای كه عامل آن، يعنی مجرم، ناشناخته ، فراری يا معسر می باشد، پيش بينی شده است، جبران اين خسارت به عهده دولت است اما بايد به ورای قوانين خاص رفت.به همين جهت است كه جرم شناسی كوشش كرده تا در شيوه برخوردش با جرم تجديد نظر كند و پژوهش های خود را به سوی بزه ديدگان (مجنی عليهم) گرايش دهد، بدين سان، از نقطه نظر پژوهشی، شيوه مطالعاتی «بزه دیده شناختی» گسترش يافته است. اين جريان جديد فكری به مسائل زير توجه می ‎كند.«هر چيزی كه مربوط می ‎شود به مجنی عليه، يعنی به شخصيت، به ويژگی های زيست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناختی فرهنگی وی، و روابط او با بزهكار، و سرانجام نقش و سهم وی در تكوين بزه» زيرا داشتن تصوير قالبی از بزه دیده همان قدر غير علمی است كه داشتن تصوير قالبی از بزهكار كه به اين موضوع بارها اشاره شده است. روان پزشک كانادايی الن برگر سه مفهوم اساسی از اين شيوه برخورد جديد را پيشنهاد كرده است: «بزهكار- بزه دیده»، «بزه دیده نهان» و «رابطه ويژه بين بزهكار- بزه دیده».

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

دانلود پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

 • عنوان پروژه : احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
 • مربوط به رشته های : حقوقی و قضایی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 48 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی :

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق كشورهای مختلف براي حمايت از طلبكار واحدهای تجاری و ايجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخيری توانند نيازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسيه با صدور برات و ساير اسناد تجاری تهيه نموده و به اين ترتيب، با توليد انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ايجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بيشتر نقش مهمی را در شكوفايی اقتصاد كشور خود ايفا نماید. اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛ زيرا اولاً، با صدور حكم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارايي خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثانياً، طلبكاران در شرايط مساوی قرار می گيرند؛ يعنی يكی از آنها نمی تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه كرده، برای مثال با صدور اجرائيه يا اقامه دعوا كل طلب خود را دريافت كند، بلكه بايد داخل در هيأت غرما شود.

شما عزیزان برای دانلود پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس (رشته حقوق)

 • عنوان پایان نامه : جانشین های مجازات حبس
 • مربوط به رشته : حقوق
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۰۷ صفحه

دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس (رشته حقوق)

جانشین های مجازات حبس

از دست رفتن موقعیت های اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌ اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می سازند. هزینه‌ های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می آورد. شیوه‌ های جایگزین می توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.

یکی از هدف‌ های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌ اند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندان ها، بروز بیماری های روانی در زندانی، توسعه بیماری های واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می سازند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس (رشته حقوق) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.