آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته زیست شناسی

شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها

شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها

 • عنوان پایان نامه : شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی و زمین شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 94 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها :

امروزه مطالعات مناطق ویژه اکولوژیک از اساسی ترين بخش مطالعات علمی، پژوهشی در كشور های مختلف دنيا است. مطالعه سيستماتيک مناطق ویژه اکولوژیک گر چه بر مبنای مدلی است كه در آن ناهنجاری های محیطی بر پايه اصول سينوپتيكی مورد مطالعه قرار می گيرد ولی هدف اصلی اين نوع مطالعات در اين است كه ساختارهای ناهمگون و نامتجانس مناطق مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و حساس ترين مناطق ناهنجار محيطی مورد شناسايی و برنامه ريزی قرار گيرند. بنابراين اگر ساماندهی ناهنجاری های محيطی مد نظر قرار گيرد نيازمند اين است كه درک درستی از ساختارهای نامتجانس بدست آيد،؛ زيرا در مطالعاتی كه بر اساس روش تک نگری صورت می پذيرد عموماً بر یک مسئله به مانند خشكسالی، سيل و … تاکید می گردد . در حالی كه اين نوع مطالعه نمی تواند بنيان های نامطلوب و ناسازگار شرايط منطقه را نشان داده و ميزان حساسيت واقعی منطقه را مورد برسی قرار دهد. بنابراين اگر كليه ناهنجاری ها و ويژگی های مناطق ویژه اکولوژیک مورد بررسی جدی قرار گيرد و تک تک ساختارهای ناهمگون هر منطقه بطور سيستماتيک مورد مطالعه قرار گيرد، می توان حساس ترين و ناهنجارترين منطقه آسيب پذير را مشخص نموده و بر اين اساس مديريت درست و اصولی را به منظور سازماندهی مناطق در نظر گرفت.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز

دانلود پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز

 • عنوان پایان نامه : آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز
 • مربوط به رشته : زیست شناسی و زمین شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 175 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز :

قسمت اعظم آلودگی های آب‌ های خليج فارس، دريای عمان و دريای خزر منشأ نفتی دارد، كه لطمات جبران ناپذير زيست محيطی بسياری را به همراه می آورد ضمن اينكه آسيب‌ های وارد شده، هزينه‌ های بالايی را برای ترميم و پاكسازی طلب می كنند، كاركردها و عملكردهای اقتصادی سرشاری كه اين مناطق دارند، نيز به طور جدی كاهش يافته و به مخاطره می افتند. در كنار آسيب‌ هايی كه نفت بر مناطق نفت خیز می رساند، عوامل غير نفتی نيز به اين آلودگی ها دامن می زنند. وجود بيش از 6 ميليون نفر در سواحل ايرانی خلج فارس و دريای عمان موجب ورود فاضلاب فراوان خانگی بدون پالايش اوليه به اين دريا می گردد. شهرهايی مانند بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه و ماهشهر، روزانه ميزان زيادی فاضلاب را وارد دريا می كنند. به علاوه، افزايش جمعيت در برخی جزاير از جمله قشم، كيش و هرمز، كانون آلودگی را به اين دريا كشانده است. در شهر بندرعباس، روزانه 3000 متر مكعب فاضلاب خام از طريق خورها وارد دريا می شود كه منتج به انواع آلاينده‌ها می گردد. مواد نفتی، انواع مواد شوينده، سموم، آلودگی ميكروبی و فلزات سنگين از جمله موارد مهم در اين رابطه می باشند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پروژه سموم سیانو باکتری ها (رشته زیست شناسی)

دانلود پروژه سموم سیانو باکتری ها (رشته زیست شناسی)

 • عنوان پروژه : سموم سیانو باکتری ها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 73 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه سموم سیانو باکتری ها مربوط به رشته زیست شناسی :

سیانو باکتری ها (جلبک ‎های سبز ‎- آبی) جز پروكاريوت ‎ها محسوب می شوند. اين فيتوپلانكتون ‎ها معمولا در آب‎ های شيرين و لب شور يافت می ‎شوند و از لحاظ شكل ظاهری به دو گروه رشته ‎ای و كلنی تقسيم می ‎شوند. سیانو باکتری ها در هنگام بلوم (شكوفايی)، سمومی را توليد می ‎كنند كه سلامت آب آشاميدنی را به مخاطره می ‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس ‎تين ‎ها، نودولارين ‎ها، ساكسی توكسين ‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين (‎Sa) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می ‎شود. وجود سیانو باکتری ها و سموم آن ها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبی است. روش‎ های تيمار آبی كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته ‎اند عبارتند از: كلرزنی، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش ‎ها در از بين بردن سیانو باکتری ها هستند.

شما عزیزان برای دانلود پروژه سموم سیانو باکتری ها (رشته زیست شناسی) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی پیرامون اکولوژی ویروس ها

اکولوژی ویروس ها برای رشته زیست شناسی

 • عنوان پایان نامه : اکولوژی ویروس ها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 93 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته زیست شناسی پیرامون اکولوژی ویروس ها :

اثری که ویروس‌ ها می‌ توانند در گیاهان به جای بگذارند با مشخصات زیست شناسی آن‌ ها، معمولا روابط ناقلی و اختصاصی بودن میزبان، تعیین می‌ شود. ویروس‌ ها و حتی نژاد های ویروسی ممکن است از نظر تهاجم و بیماریزایی تفاوت فاحشی داشته باشند و حتی ویروس‌ هایی که باعث بیماری های مشابه می‌ شوند از نظر اکولوژی ممکن است کاملا متفاوت باشند. بنابراین تشخیص دقیق نیازمند تحقیق روی اکولوژی و اپیدمیولوژی و کنترل نهایی ویروس می‌ باشد. ویروس‌ ها به طور فزاینده در همه جا در هر گونه گیاهی از قارچ، جلبک‌ ها و سرو‌ ها گرفته تا تمامی انواع گیاهان دانه دار کشف یا ظاهر می‌ شوند. انتشار ویروس ها توسط ناقلین هوازاد یا ساکن خاک، یا بوسیله بذر و گرده و یا در مسافت های طولانی و در نتیجه فعالیت های انسان، نقش کلیدی و بسیار مهمی در اکولوژی ویروس ها دارد. بین اکولوژی ویروس هایی که توسط نماتد ها انتقال می‌ یابند مانند توبرا ویروس‌ ها و نپو ویروس ها و ویروس های با ناقلین هوازاد، تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد. نماتد ها با عمر طولانی و امکان داشتن دامنه میزبانی وسیع، قادرند در شرایط نامساعد و در غیاب گیاهان میزبان، برای مدت زمان  قابل توجهی بقا یابند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی پیرامون اکولوژی ویروس ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.