آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته علوم تربیتی

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس

 • موضوع پایان نامه : بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس
 • مربوط به رشته : علوم تربتی
 • فرمت اجرایی : در قالب doc
 • تعداد صفحات : 36 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس :

هدف اساسی تعليم و تربيت را می توان ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار دانش آموزان دانست و آموزش و پرورش از سه مرحله اساسی تشكيل شده است که عبارتند از:

 1. تهيه و تدوين اهداف
 2. آموزشی
 3. ارزشيابی

آنچه مسلم است يكی از مهمترين عوامل احراز موفقيت در اصلاح نظام آموزشی شناخت فرآيند يادگيری ياددهی و نظام ارزشيابی و همسو نبودن آنها در راستای اهداف آموزش و پرورش است. امروزه ارزشيابی يادگيری های دانش آموزان يكی از مهمترين و در عين حال پيچيده ترين اركان نظام تعليم و تربيت است. چرا كه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی نه تنها به عنوان ارزشيابی از برنامه ها و محتوای كتاب های درسی و تعيين ميزان تحقيق اهداف آموزشی امكان می رود بلكه به عنوان ابزاری مهم و اساسی جهت ارتقا دانش آموزان به پايه تحصيلی بالاتر به كار می رود. ارزشيابی به طور ساده به تعيين ارزشيابی برای هر چيزی يا داوری کردن ارزش ها است.

چندين تعريف برای ارزشيابی آموزشی وجود دارد. تعريفی نسبتاً كاملتر را كرانباخ ارائه داده است، او ارزشيابی را «جمع آوری و كاربرد اطلاعات به منظور تصميم گيری درباره يک برنامه آموزشی» تعريف كرده است . منظور كرانباخ از «برنامه آموزشی» طيفی وسيع است كه از مجموعه ای از مواد و فعاليت های آموزشی توزيع شده در سطح كشور تا تجارب آموزشی يک دانش آموز واحد را در بر گيرد.

گفته های كرانباخ، به قصد بالا بردن كيفيت آموزشی و يادگيری موضوعات مختلف درسی تهيه شده است.

كرانباخ به آزمايش و اصلاح دوره های درسی جديد توجه داشت كه از مطالعه مختلف و آزمايش های آموزشی به وجود آمده بودند. كرانباخ باور داشت كه فقط از طريق فعاليت های وسيع جمع آوری اطلاعات در موقعيت های واقعی كلاس درس می توان تعيين كرد كه در كجا و چه اندازه موفق و يا ناموفق اند.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارتند از: «فرآيند منظم برای تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت يادگيرندگان در رسيدن به هدف های آموزشی»

به ويژه در مدارس راهنمايی از شیوه های ارزشیابی تنها در ارزشيابی شفاهی- كتبی، كمی استفاده می شود.

بيش از اين فعاليت های معلمان اغلب در جهت تعيين ميزان موفقيت دانش آموزان در يادگيری مطالب درسی بوده است. در حالی كه به شیوه های ارزشیابی به صورت مداوم در طول سال تحصيلی برای هر دانش آموز تأكيد می شود.

به گفته بسياری از صاحب نظران، اجرای ارزشيابی تكوينی وسيله مهمی برای سنجش چنين سطح انتظاری در آموزش و پرورش هرگز از طريق برگزاری امتحانات چند نوبتی كتبی در طول سال تحصيلی مقدور نيست و اجرای انواع ارزشيابی متناسب با هر درس در جريان ياددهی و يادگيری می توان پاسخ گوی اين سطح انتظار باشد. لذا اين تحقيق برآن است كه نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدراس راهنمایی چيست؟

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس به صورت کامل و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

 • موضوع پایان نامه : بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان
 • مربوط به رشته : روانشناسی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 147 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان :

 امروز فعالیت در مدرسه و در امر آموزش خود بخش عظیمی از زندگی انسان ها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس گوش دادن به صدای یکنواخت معلم حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی دلهره و اضطراب ناشی از امتحان و سرزنش معلمان و والدین موجب نفرت و گریز ما از کلاس درس و محیط آموزشی می شد .راستی چرا فعالیت های آموزشی نتوانست ما را با محیط آموزش مانوس و به یاد گیری علاقه‌ مند کند چرا فعالیت های مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت و خوشحالی می‌ کردند مقصر اصلی جه کسی بود معلم ناتوان و نا آگاه یا شاگرد بی‌ علاقه و بی‌ استعداد آیا معلمان تعلیم و تربیت نتوانسته‌ اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه‌ های شکوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم کنند و ‌یا انتخاب روش‌ های تدریس به درستی انجام نشده است اگاهی و شناخت معلم از اصول و روش های تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است که می‌ تواند اورا در کار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان و آگاهی از فرایند تدریس نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌ های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی

پایان نامه کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی

 • عنوان پایان نامه : کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی
 • مربوط به رشته : علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 70 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی :

اگر کلاس بندی هر يک از دانش آموزان در پايه ها و مقاطع تحصيلی به صورت به صورت علمی و شايسته انجام گيرد ،امكان غفراگيری و كسب مهارت ,با توجه به کلاس بندی صحيح و مدرن وجود خواهد داشت .در بعضی از مدارس , بخصوص در امر کلاس بندی پايه اول دبستان , نحوه تقسيم دانش آموزان در بين كلاس ها , فقط بر مبتای تحصيلات والدين صورت می گيرد و دليلشان اين است كه دانش آموزانی كه پدر و مادر تحصيل كرده باشد , هيچ گونه زحمتی بر دوش معلم ندارد و معلم فقط بايد به دانش آموزانی رسيدگی كند كه دارای پدر و مادر بی سواد يا كم سواد هستند . در بيشتر مدارس ما , کلاس بندی بر اساس معدل كل دانش آموزان صورت می گيرد , بايد ديد كه آيا اين روش كمی تواند در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان موثر باشد .در كشور ما چندين مدرسه وجود دارد كه از نظر کلاس بندی با مشكل مواجه هستند ما بر آنيم تا روش صحيحی برای حل اين مشكل بيابيم .در ابتدا بايد بدانيم كه کلاس بندی چيست و چه نقشی بر پيشرفت تحصيلی دارد و بين مدارسی كه کلاس بندی دارند با ديگر مدارس چه تفاوتی وجود دارد و وظايف معلمان در اينگونه مدارس چگونه است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و نشده

کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و نشده

 • عنوان پایان نامه : بررسی کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و خانواده های مشاوره نشده
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 65 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و نشده :

بررسی کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و خانواده های مشاوره نشده ، بدین سان  که یادآوری  می شود  تربیت و شیوه  مساله تربیتی امری ضروری و مفید انسان است که ضرورتش بدان حد است که انسان فاقد تربیت همه چیز  است از دید دیگر انسان را موجودی متعالی و دارای استعداد و کمال بدانیم تربیتی لازم است تا این سیر تکاملی را هدایت بخشد و جهت دهد ، زیرا متعالی بودن ، کسب آمادگی برای سیر تکاملی لازم دارد و این نیازمند به اعمال قدرتی و یا نفوذ دادن شیوه مساله تربیتی قوی و مستمر است تا انگیزه مالی درونی مثل خرد یابی و رسیدن به هدف و یا انگیزه  پیشرفت در تحصیل را در فرزند بیشتر و بیشتر کند که گاهی اوقات ممکن است شیوه های تربیتی اگر اصولی و منطقی نباشد مشکلات جبران ناپذیری را به وجود بیاورد زمانی که کودک به دنیا می آید در حالی که تمام آگاهی ها و اطلاعات مربوط به این جهان و جهان بعدی عاری است و در فاصله کوتاه و یا طولانی باید حامل میراثی عظیم از تاریخ و فرهنگ ره آورد مساله جامعه گذشته و حال گردد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و نشده و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان

بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان

 • عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان
 • مربوط به رشته : علوم تربیتی – مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 156 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان :

هدف اين تحقيق در راستای بهترين روش های تدريس كه مطابق با نياز و خواسته دانش آموزان و در نظر گرفتن روحيات و استعدادهای آنان می باشد را بررسی كرده و روشن شود كه روش شاگرد محور چقدر می تواند قدرت خلاقیت دانش آموزان را افزايش دهد . با توجه به بررسی های متعددی كه بعمل آورده شده متوجه شده كه در مورد اين تحقيق قبلاً بررسی هايی به عمل آمده و تحقيقی با عنوان : بررسی تاثيرات روش تدريس شاگرد مدار توسط معلمان و رابطه آن با خلاقیت دانش آموزان پسر دوره‌ ابتدايی تا كنون صورت گرفته است ( و تاييد مثبت داشته و فرضيه به اثبات رسيده ) البته پژوهش های معدودی در ايران در ارتباط با خلاقيت و تدريس بعمل آمده است كه هيچگونه تشابهی با موضوع تحقيق مذكور ندارد . معلم موظف است به نيازهای خلاقیت دانش آموزان خود آگاهی داشته باشد . اين نيازها عبارتند از : كنجكاوی – رقابت و درگيری با مسايل – قبول مسئوليت ، صداقت و جستجوی حقيقت – تفاوت و كسب استقلال .اوليای مدرسه اعم از مشاور ، مدير، راهنما ، ناظم ، معلم و ديگران ، مسئوليت های مهمی جهت پيشبرد خلاقیت دانش آموزان بر عهده دارند ، آنان سعی می كنند ، راه های جديد آموزش را فرا گيرند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره

تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره

 • عنوان پایان نامه : تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 85 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار :

انسان موجودی است که اعمال و رفتارهای او متأثر از آداب و رسوم و قوانین اجتماعی است. انسان بدون تعلق به گروه، احساس امنیت نمی کند و به تنهایی برای استفاده از طبیعت به منظور ارضای نیازهایش توان کافی ندارد. به گفته مورینو انسان در گروه متولد می شود. در گروه بیمار می شود و در گروه درمان می شود. انسان خواه بر اساس مبانی فطری و آفرینشی و خواه بر اساس اکتساب موجودی اجتماعی و مدنی است. او برای تداوم حیات و گذراندن زندگی روزمره نیاز به کسانی دارد که با آنها حرف بزند، درد دل کند، تبادل نظر نماید و از آنها جهت حفظ و صیانت وجود و رسیدن به رشد بهره گیرد. یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی روزمره در جوامع گوناگون، ناهنجاری های رفتاری و روانی و روشهای مقابله با آنهاست. در این مسأله که بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و نابهنجاری های رفتاری روزبه روز اهمیت بیشتری در جهان کنونی می یابد تردیدی وجود ندارد. متأسفانه وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی بسیار ناچیز بوده به هیچ روی کفاف و تقاضاهای رو به رشد محیطی را نمی دهد. تراکم جمعیت در مراکز مشاوره و کلینیک های روانی اغلب آنچنان است که درمان را برای مدتی به تعویق می اندازد، در حالی که افرادی  که دچار موقعیت های بحرانی هستند درست در لحظه بحران به کمک نیاز دارند. علاوه بر این گاه  یک مشکل جزئی شخصیتی که رفع آن مستلزم آگاهی های مقدماتی و کوششهای  ابتدایی است، بر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد و مزمن بدل خواهد شد. متأسفانه این مسأله، بخصوص در مورد طبقات غیر مرفه جامعه بیشتر صادق است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

 • عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب WORD
 • تعداد صفحات : 48 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان :

این بحث از دیر باز در میان صاحب نظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی پدیده ی خشونت در خرده نظام های اجتماعی از جمله خانواده و در مرحله ی  بعد اثری است که بر کل اجتماع می گذارد مانند گرایش به اعتیاد فرزندان آن خانواده که به صورت پدیده ای شوم در کل جامعه و از نسلی به نسل دیگر تداوم می یابد و رفتار های غلط خانواده می تواند یکی از عوامل تشدید کننده ی آن باشد . رفتار خشونت آمیز خانواده می تواند موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندان از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در آنان . ایجاد احساس حقارت .خود کم بینی .بی ارزشی و …. می شود که در نتیجه ی آن فرزند به نوعی احساس سرخوردگی دچار می شود. او در محیط خارج از خانه و خانواده به دنبال جایگزین می گردد و اغلب در محیط های ظاهرا دوستانه اسباب اعتیاد به مواد مخدر برایش مهیا می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.