آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته کشاورزی

دانلود پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی

 • موضوع پروژه : نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی
 • مربوط به رشته : کشاورزی و محیط زیست
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 143 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی :

 منبع انرژی بشر در گذشته دور منحصر به قوای عضلانی انسان و انرژی آفتاب بوده است. بعدها آتش کشف گردید و از جریان آب رودخانه ها برای حمل و نقل استفاده شد از اینرو کشف آتش را می‎ توان یکی از مهمترین یافته های بشر دانست. کلیه منابع انرژی غیر از نیروی اتم در نتیجه تأثیر خورشید بوجود آمده است و به زبان دیگر به استثنای انرژی مواد رادیواکتیو منبع عموم انرژی ها خورشید است زیرا رشد گیاهان در پرتو نور خورشید انجام می ‎شود و غذای حیوانات بطور مستقیم یا غیرمستقیم از مواد آلی گیاهی نتیجه می گردد. انرژی اتمی در یافته های تازه بشر است و آن را می ‎توان از مهمترین اکتشافات بشر دانست یعنی برای نخستین بار بر پایه اصول فرضیه نسبی از انیشتن این نتیجه به دست آمد که جرم نوعی از انرژی است و ممکن است این دو را به یکدیگر تبدیل نمود. بعدها صحت فرضیه انیشتن به ثبوت رسید و این فکر قوت گرفت که به جای استفاده از ذخائر جزئی انرژی خورشید از نیروی از بند رسته اتم برای پیشرفت بشریت استفاده شود باید توجه داشت که خود زمین هم از لحاظ حرارت درونی و رادیواکتیویته قشر آن یک نوع منبع انرژی محسوب می‎شود ولی به علت ناچیزی این انرژی مقابل انرژی اتمی نمی توان آن را مورد استفاده قرار داد.

شما عزیزان برای دانلود پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

 • عنوان پایان نامه : تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجریی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 86 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی :

با وجود اينكه افزايش قابل ملاحظه ای در طی چندین سال گذشته در توليد گیاهان زراعی به ويژه غلات به دست آمده است با اين حال متوسط عملكرد اكثر گیاهان زراعی هنوز كمتر از حد پتانسيل بالقوه آنها است . عملكرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرايط مدريتی ايده آل و همراه با محيط فيزيكی و شيميايی مطلوب بدست خواهد آمد تاًمين مقدار مناسب عناصر غذايی معرفی مورد نياز رشد گياهان يكی از راههای افزايش عملكرد گیاهان زراعی است . اين پژوهش روابط خاک و گياه كه موثر در رشد گياه و تغذيه عناصر معدنی عمده ترين گیاهان زراعی مناطق گرم و معتدل می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. در اين مجموعه تاكيد خاصی به خاک به عنوان ماده اوليه برای رشد گياه شده است جنبه های جديد زراعت گياهان و اصول اوليه پيشرفتهای دهه كه به وسيله دانشمدان خاک شناس ، زراعت و فيزيولوژيست ها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته  است . در اين پژوهش به تجزيه و تحليل اين اصول  از نظر عمليات  كشاورزی  مدرن  به عنوان الگويی ويژه توجه  شده است . بيشتر مباحث مطرح شده با توجه به مشاهدات محيطی عنوان شده است تا مقاله جنبه كاربردی داشته است . در اين پژوهش اطلاعات بنيادی و كاربردی مورد نياز بخش كشاورزی برای مهمترين گیاهان زراعی از خانواده غلات ،حبوبات و گياهان مرتعی برای مديريت بهتر گیاهان زراعی آورده شده است . ما اميدواريم كه اين  پروژه اطلاعات مفيدی را برای دانشجويان زراعت ، مروجين كشاورزی و محققين علاقه مند به حاصلخيزی خاک ،تغذيه گياهی ،به نژادی ،فيزيولوژی، فيزيولوژی وتوليد گیاهان زراعی فراهم سازد .

شما عزیزان برای دانلود دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج

اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج

 • عنوان پایان نامه : اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 108 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج :

نارنج (Citrus aurantim L.) و نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می‌ شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در 4 غلظت (صفر، 2000، 3000 و 4000 میلی‌ گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در 3 تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی صفات درصد ریشه‌ زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی برای هر 10 نمونه‌ ای که بطور تصادفی انتخاب شده‌ اند اندازه‌ گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می‌ دهد که کاربرد ایندول بوتریک اسید در غلظت 4000 میلی‌ گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در غلظت 3000 میلی‌ گرم در لیتر بر روی درصد ریشه‌ زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثر معنی‌ داری داشته و ایندول بوتریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثر بهتری در ریشه‌ زایی قلمه‌ های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید در غلظت 4000 میلی‌ گرم در لیتر در تمامی اندازه‌ گیری‌ ها اثر منفی نشان داده است. همچنین نارنج در تمامی اندازه گیری‌ های انجام شده دارای میانگین بیسار بالاتری از نارنج سه برگ می‌ باشد و نیز غلظت 3000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + غلظت 4000 میلی گرم ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین میانگین در هر دو نارنج بوده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک

اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک

 • عنوان پایان نامه : اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 79 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک :

با توجه به ميزان قابل توجه سبوس برنج در استان های شمالي كشور و قيمت پايين آن، مي توان آن را جايگزين بخشی از اجزای کنسانتره جيره دام نمود. از طرفی به دليل وجود روغن در سبوس  به نظر می رسد روغن کشی آن احتمالاً موجب افزایش مدت نگهداری و بهبود ارزش تغذيه ای آن خواهد شد. در همین راستا مطالعه حاضر به منظور بررسی ارزش غذایی سبوس برنج روغن کشی شده در تغذیه و با اهداف زیر انجام گرفت. تراكم مواد مغذی در سبوس برنج متنوع مي باشد، كه به طور عمده به دليل واريته برنج و فرآیند روغن كشي از سبوس و نيز نسبت پوسته خارجي به پوسته نرمتر يا پوسته داخلي مي باشد. در كشورهای توسعه يافته به منظور جلوگيری از فساد زود هنگام سبوس برنج آن را روغن كشي نموده و از روغن حاصله جهت مصارف انسانی و از باقی مانده آن در تغذيه دام و طيور استفاده مي نمايند. روغن سبوس برنج به لحاظ اثرات دارويی از جمله كاهش كلسترول سرم خون، غذای سلامتی و روغن قلب ناميده مي شود. اين روغن دارای تركيب مناسبی از اسيدهای چرب است. همچنين حاوی آنتی اكسيدانها و ساير مواد مغذی می باشد. در آمريكا  سبوس پايدار شده  را به طور وسيع در فرمولاسيون غذايی كودک، تهيه نان، پنكيک شيرينی و كيک، مورد استفاده قرار می دهند. از سبوس پايدار شده برای تهيه خوراک دام و طيور و ماهی به طور وسيع استفاده می شود. به عنوان مثال در كشور هندوستان در سال 1980 توليدی معادل 158000 تن سبوس را به ساير كشورهای صادر نموده است. علاوه بر آن امروزه توليد خوراک ماهي از سبوس برنج به طور وسيع در كشور تايلند  رواج يافته است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه فرسایش خاک

دانلود پایان نامه فرسایش خاک

 • عنوان پایان نامه : فرسایش خاک
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 116 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه فرسایش خاک :

ذرات متشكه خاک توسط مواد و عناصر متعددی مانند هوموس ، كربنات كلسيم هيدارت آهن و آلومينيم بهم متصل گرديده واحد تجمع ذرات يا خاک دانه ها را توليد می نمايند . خاكدانه ها در هر صورت عاملی اصلی ثبات و پايداری خاک در مقابل فرسايش محسوب می شوند . اثر از بين رفتن پوشش گياهی و كم شدن مواد آلی ذرات متشكله خاک تحت تاثير عوامل فرسايشی قرار گرفته پراكنده می گردند ، سپس توسط آب و باد از مكان اوليه خود به مناطق دور و نزديک انتقال می يابند و از بين رفتن خاكدانه ها و پراكندگی ذرات مرحله اول فرسایش خاک را تشكيل می دهند كه فرسايش طبقه ای يا سفره ای ناميده می شود . مهمترين علائم اين نوع فرسایش خاک تشكيل لكه های سفيد و تجمع سنگريزه در سطح خاک ظاهر می گردد كه نبايستی آنها را با لكه های سفيد آهكی اشتباه نمود .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه فرسایش خاک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)

دانلود پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)

 • عنوان پایان نامه : بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 90 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای) :

امروزه استفاده از قارچ خوراکی صدفی و دکمه ای به واسطه انتشار خواص بیشمار غذایی و دارویی آن در سطح دنیا از رونق خاصی برخوردار است با نگاهی به تاریخ در می یابیم که یونانی ها و بسیاری از اقوام و ملل اروپایی توجه خاصی به این گیاه داشته اند از قرن ها پیش تاگنون چینی ها و ژاپنی ها به خواص سودمند انواع قارچ خوراکی به علت خواص دارویی و بسیار عالی در درمان بیماری ها استفاده می کردند و قارچ را گوشت خدا نامیدند علیرغم پیشینه 2000 ساله کشت قارچ خوراکی و بالاخص گونه شی تا که در آسیای جنوب شرقی ژاپن قدمت قارچ در اروپا با اواخر هفدهم میلادی و دوره لوئی چهاردهم در فرانسه بر می گردد امروزه ارزش غذایی این ماده بر کسی پوشیده نیست و به گفته دانشمندان از نظر پروتئین از همه سبزیجات و بقولات (بجز سویا) قراردارد و سرشار از ویتامین های ب و ث نیز دارای مقدار کمی چربی (1/0تا3/0درصد وزن از) و به خصوص اسید لینولیئک و پالمیتک می باشد. تحقیقات نشان داده است که بعضی از قارچ های خاص قادرند میزان کلسترول خون را کم کرده مانع پسشروی تومور های سرطانی شده و تولید اینتر فرون را افزایش داده و برخوردار از خواص ضد ویروسی می باشد علاوه بر این طبق تحقیقات انجام یافته بیش از 1/0 وزن قارچ ها را خاکستر تشکیل می دهد لذا از لحاظ عناصر معدنی ،پتاسیم،مس،آهن و فسفر بیش از بسیاری از سبزیجات و میوه جات است از نظر قند ها گفتنی است کربوهیدرات ها و آب ترکیبات اصلی قارچ را تشکیل داده به طوری که حداقل میزان کربوهیدرات  برابر 5/4 درصد وزن تر آن استبر اساس مطالعات صورت گرفته گلیکوژن و کمی سلولز از جمله کربوهیدرات های اصلی موجود در قارچ می باشد البته مقدار کربوهیدرات موجود در قارچ در مقایسه با بعضی از سبزیجات همچون هویج کمتر است لذا در تأمین انرژی بدن نقش چندانی ندارند مقدار انرژی قارچ خوراکی (دکمه ای) حدود 120-80 کیلو ژول در 100 گرم قارچ است از نظر پروتئین نیز بیشتر از بسیاری از سبزیجات و حبوبات جز نخود سبز ،لوبیا،عدس و کمتر ار فرآورده های دام و طیور (گوشت،ماهی،تخم مرغ،پنیر) و نان می باشد اما از نظر قابلیت هضم پروتئین در حد مطلوبی (90درصدقابل هضم) قرار دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

دانلود پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

دانلود پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

 • عنوان پروژه و پایان نامه : کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای
 • مربوط به رشته : مهندسی کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 69 صفحه

توضیحی مختصر از پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای :

کشت بدون خاک شامل انواعی از روش های غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود .روش کشت گیاهان بدون خاک از سال ها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است .در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روش های متداول است . هيدروپونيک در عمل به معنی کاشت گياهان در آب و محلول غذايی بدون استفاده از خاک می باشد. کشت هيدروپونيک اين امکان را به کشاورز می دهد که در زمان کوتاه تر با زحمت کمتر محصولی با راندمان بيشتر را کشت نمايد.علم هيدروپونيک ثابت کرده است که برای رشد گياهان به خاک احتياجی نيست اما به عناصری که در خاک موجود است (مواد معدنی، موادآلی) احتياج است.

شما عزیزان برای دانلود پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.